Rok 2016

Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Obstarávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy
01.01.2016 02.01.2016 2016-001
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby.pdf (2086401)
JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov Falutná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s-. výkony pracovnej zdravotnej služby
25.01.2016 25.01.2016 2016-002
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf (1921459)
JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov RVC Senica s.r.o. audítorské služby
23.02.2016 23.02.2016 2016-003
 Darovacia zmluva - EURO MEDIUS, s.r.o..pdf (395973)
JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov EURO MEDIUS, s.r.o. peńažný dar
02.03.2016 02.03.2016 2016-004 
 Nájomná zmluva č. 16009 ECOLAB.pdf (951229)
JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov ECOLAB s.r.o. prenájom hnuteľných vecí
04.04.2016 04.04.2016 2016-005
Rámcová zmluva o poskytovaní tovarov - GuR.pdf (1392958)
JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov Bc. Richard Guček - GuR tovar a služby - výpočtová technika a kancelárska technika
11.04.2016 11.04.2016 2016-006
Zmluva o výpožičke- Elektrolux.pdf (264327)
JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov ZPS Skalica zmluva o výpožičke ELEKTROLUX
21.04.2016 21.04.2016 2016-007
Zmluva o bežnom účte -Prima banka.pdf (294191)
JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov Prima banka Slovensko,a.s. zmluva o bežnom účte
21.04.2016 21.04.2016 2016-008
 Darovacia zmluva -Toteva.pdf (447527)
JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov Toteova Eva, Komenského 25, Skalica peňažný dar
05.05.2016 05.05.2016 2016-009
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.16/009 ECOLAB.pdf (202009)
JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov ECOLAB s.r.o. Dodatok č. 1
k Nájomnej zmluve č. 16/009
01.06.2016 01.06.2016 2016-010
Zmluva o dielo JASO sk s.r.o..pdf (493886)
JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov JASO sk , s.r.o. pranie posteľnej bielizne
10.06.2016 10.06.2016 2016-011
Darovacia zmluva SANIMAT,s.r.o..pdf (473741)
JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov SANIMAT,s.r.o. peňažný dar
18.10.2016 18.10.2016 2016-012
Dohoda č.16-07-50J-29 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti.pdf (2703751)
JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica dohoda o poskytnutí príspevku
11.11.2016 11.11.2016 2016-013
Ddatok č. 1 k Dohode č. 160750J29 o poskytnutí príspevku k rozvoju zamestnanosti.pdf (793854)
JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica dohoda o poskytnutí príspevku
29.11.2016 29.11.2016 2016-014
Príkazná zmluva 1-2016 § 724 a nasl. OZ -Halušková.pdf (672796)
JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov PhDr. Eva Halušková,
Račianska 143, Bratislava
skupinová supervízia
14.12.2016 14.12.2016 2016-015
Dodatok č. 1
k Zmluve o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby.pdf (526674)
JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. zabezpečenie výkonov pracovnej zdravotnej služby