Rok 2017

Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Obstarávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy
30.01.2017 30.01.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Skalica.pdf (771733) Jesénia  Skalica zps Mesto Skalica poskytnutie dotácie
07.02.2017 07.02.2017 Darovacia zmluva -UNTRACO SR.pdf (419775) Jesénia  Skalica zps UNTRACO  SR finančný dar
10.02.2017 10.02.2017 Darovacia zmluvaEURO MEDIUS.pdf (427226) Jesénia  Skalica zps EURO MEDIUS finančný dar
15.02.2017 21.02.2017 zml jesenia.pdf (1982912) Jesénia  Skalica zps Promys Soft s.r.o. počítačový program SAZA
21.02.2017 21.02.2017 Zmluva o združenej dodávke plynu.pdf (1,1 MB) Jesénia  Skalica zps ZSE Energia,a.s. zemný plyn
22.02.2017 22.02.2017 zmluva Jes.pdf (4263205) Jesénia Skalica zps ZSE dodávka elektriny
07.03.2017 15.03.2017 J Dodatok.c2.pdf (789565) Jesénia Skalica zps Úrad práce soc.vecí a rodiny Dohoda o poskytnutí príspevku
19.06.2017 19.06.2017 Zmluva o bežnom účte ..pdf (295975) Jesénia Skalica zps Prima banka Slovensko, a.s. zriadenie bežného bankového účtu
20.06.2017 20.06.2017 Rámcová zmluva o poskytnutí tovarov - GUR.pdf (1441524) Jesénia Skalica zps Bc. Richard Guček- GuR výpočtová a kancelárska technika
26.06.2017 26.06.2017 Darovacia zmluva - UNTRACO SR.pdf (420084) Jesénia Skalica zps UNTRACO  SR finančný dar
10.07.2017 10.07.2017 Dohoda o zabezpečení odborných služieb RÚVZ.pdf (1184330) Jesénia Skalica zps Regionálny úrad verejného zdravotníctva testovanie funkčnej schopnosti sterilizačného prístroja
17.07.2017 17.07.2017 Darovacia zmluva - FRMEDIX .pdf (455985) Jesénia Skalica zps FARMEDIX , s.r.o. finančný dar
20.09.2017 20.09.2017 Darovacia zmluva -EURO MEDIUS .pdf (415709) Jesénia Skalica zps EURO MEDIUS finančný dar
16.10.2017 16.10.2017 Darovacia zmluva- COOP Jednota.pdf (370845) Jesénia Skalica zps COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo nepeňažný dar - potraviny
14.11.2017 14.11.2017 Príkazná zmluva 12017§724 a nasl.OZ  .pdf (814850) Jesénia Skalica zps doc.PhDr.Eva Halušková, PhD. skupinová a individuálna supervízia