Rok 2018

Dátum
vystavenia
Dátum
zverejnenia
Číslo 
zmluvy
Obstarávateľ Dodávateľ Predmet
zmluvy
15.03.2018 15.03.2018 Darovacia zmluva - EURO MEDIUS.pdf (516773) Jesénia Skalica zps EURO MEDIUS finančný dar
17.04.2018 17.04.2018 Darovacia zmluva - Vladimír Dúnar.pdf (414374) Jesénia Skalica zps Vladimír Dúnar finančný dar
25.05.2018 25.05.2018 Príkazná zmluva
 č. 1-2018
 .pdf (583714)
Jesénia Skalica zps doc. PhDr. Eva Halušková PhD. skupinová supervízia
16.07.2018 16.07.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s..pdf (965852) Jesénia Skalica zps Slovak  Telekom, a.s. dodatok k zmluve - mobil. služby
25.07.2018 25.07.2018 Dohoda o zabezpečení odborných služieb - RÚVZ .pdf (1271705) Jesénia Skalica zps Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici a v Trnave testovanie funkčnej schopnosti sterilizačného prístroja
23.08.2018 23.08.2018 Hajdáková darovacia  zmluva.pdf (258041) Jesénia
Skalica zps
Mária Hajdáková finančný dar