Rok 2019

Dátum
vystavenia
Dátum
zverejnenia
Názov/Číslo
zmluvy
Obstarávateľ Dodávateľ Predmet
zmluvy
07.01.2019 07.01.2019 Darovacia zmluva E. Blahová.pdf (281123) Jesénia ZPS Emília  Blahová peňažný dar
28.02.2019 28.02.2019 Darovacia zmluva MONT-ALU, s.r.o..pdf (255533) Jesénia ZPS MONT-ALU, s.r.o. dodanie a montáž - Prístrešku nad vchodom zariadenia
04.03.2019 04.03.2019 Dodatok č. 1
k zmluve zo dńa 25.1.2016
 o poskytovaní audítorských služieb .pdf (1476952)
Jesénia ZPS RVC Senica s.r.o. audítorské služby