Rok 2019

Dátum
vystavenia
Dátum
zverejnenia
Názov/Číslo
zmluvy
Obstarávateľ Dodávateľ Predmet
zmluvy
07.01.2019 07.01.2019 Darovacia zmluva E. Blahová.pdf (281123) Jesénia ZPS Emília  Blahová peňažný dar
28.02.2019 28.02.2019 Darovacia zmluva MONT-ALU, s.r.o..pdf (255533) Jesénia ZPS MONT-ALU, s.r.o. dodanie a montáž - Prístrešku nad vchodom zariadenia
01.03.2019 01.03.2019 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S19T301719.pdf (1731429) Jesénia ZPS FCC Trnava, s.r.o. služby odpadového hospodárstva
04.03.2019 04.03.2019 Dodatok č. 1
k zmluve zo dńa 25.1.2016
 o poskytovaní audítorských služieb .pdf (1476952)
Jesénia ZPS RVC Senica s.r.o. audítorské služby
01.04.2019 01.04.2019 Darovacia zmluva.pdf (275302) Jesénia ZPS Jozef Slováček peňažný dar
01.04.2019 01.04.2019 Zmluva o dielo v oblasti poskytovania služieb prania prádla a čistenia šatstva .pdf (448794) Jesénia ZPS JASO sk s.r.o. pranie bielizne
01.04.2019 01.04.2019 Zmluva o združenej dodávke elektriny.pdf (3990674) Jesénia ZPS ZSE Energia, a.s. dodávka elektrickej energie
02.05.2019 02.05.2019 Rámcová pracovná zmluva na zabezpečenie súvislej odbornej praxe žiakov SZŠ Skalica.pdf Jesénia ZPS SZŠ Skalica odborná prax
06.05.2019 06.05.2019 Príkazná zmluva .pdf (431898) Jesénia ZPS doc. PhDr. Eva Halušková, PhD. individuálna a skupinová supervízia
17.05.2019 17.05.2019 Zmluva o dodávke plynu SPP.PDF (2582446) Jesénia ZPS Slovenský plynárenský priemysel a.s. zemný plyn
21.06.2019 21.06.2019 Zmluva č. 65-2-Z/2019 o poskytnutí účelovej dotácie .pdf (1444503) Jesénia ZPS Trnavský samosprávny kraj účelová dotácia

 "Zlepšujeme sa - posúvame sa ďalej"
28.06.2019 28.06.2019 Zmluva o zabezpečení stravovania.pdf (246650) Jesénia ZPS Zariadenie pre seniorov  Skalica poskytovanie celodenného stravovania pre PSS
01.07.2019 01.07.2019 Darovacia zmluva .PDF (502115) Jesénia ZPS Štefánia  Tokošová
Radimov  191
peňažný dar
29.07.2019 29.07.2019 Darovacia zmluva.pdf (273,9 kB) Jesénia ZPS Mária  Horinková peňažný dar
19.08.2019 19.08.2019 Darovacia zmluva .pdf (304028) Jesénia ZPS EURO MEDIUS,s.r.o. peňažný dar
07.10.2019 07.10.2019 Zmluva SZ/30092019/058JŠ
 o vykonaní pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok a mimozáručného servisu. .pdf (3171482)
Jesénia ZPS DSW Services, s.r.o. odborné skúšky a odborné prehliadky systémov: EPS - požiarná signalizácia a
HSP - hlasová signalizácia
24.10.2019 24.10.2019 Zmluva o výpožičke .pdf (274728) Jesénia ZPS Zariadenie pre seniorov  Skalica pračka Electrolux,
rýchlovarná kanvica  Orava