Rok 2019

Dátum
vystavenia
Dátum
zverejnenia
Názov/Číslo
zmluvy
Obstarávateľ Dodávateľ Predmet
zmluvy
07.01.2019 07.01.2019 Darovacia zmluva E. Blahová.pdf (281123) Jesénia ZPS Emília  Blahová peňažný dar
28.02.2019 28.02.2019 Darovacia zmluva MONT-ALU, s.r.o..pdf (255533) Jesénia ZPS MONT-ALU, s.r.o. dodanie a montáž - Prístrešku nad vchodom zariadenia
01.03.2019 01.03.2019 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S19T301719.pdf (1731429) Jesénia ZPS FCC Trnava, s.r.o. služby odpadového hospodárstva
04.03.2019 04.03.2019 Dodatok č. 1
k zmluve zo dńa 25.1.2016
 o poskytovaní audítorských služieb .pdf (1476952)
Jesénia ZPS RVC Senica s.r.o. audítorské služby
01.04.2019 01.04.2019 Darovacia zmluva.pdf (275302) Jesénia ZPS Jozef Slováček peňažný dar
01.04.2019 01.04.2019 Zmluva o dielo v oblasti poskytovania služieb prania prádla a čistenia šatstva .pdf (448794) Jesénia ZPS JASO sk s.r.o. pranie bielizne
01.04.2019 01.04.2019 Zmluva o združenej dodávke elektriny.pdf (3990674) Jesénia ZPS ZSE Energia, a.s. dodávka elektrickej energie
06.05.2019 06.05.2019 Príkazná zmluva .pdf (431898) Jesénia ZPS doc. PhDr. Eva Halušková, PhD. individuálna a skupinová supervízia
17.05.2019 17.05.2019 Zmluva o dodávke plynu SPP.PDF (2582446) Jesénia ZPS Slovenský plynárenský priemysel a.s. zemný plyn