Rok 2013

Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Obstarávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy
21.12.2012 02.01.2013 2013-001
Dodatok č. 82012 Zmluvy o o nájme nebytových priestorov.pdf (442846)
ZPS Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha nájom priestorov
10.01.2013 10.01.2013 2013-002 Zmluva o dielo č. N5880 na servis zdvíhacích zariadení.pdf (2897556) ZPS OTIS Výťahy s.r.o. servis zdvíhacích zariadení
01.03.2013 01.03.2013 2013-003 Dodatok Ponuka E.Výhoda k Zmluve o združenej dodávke elektriny.pdf (1275177) ZPS ZSE Energia, a.s. Dodatok Ponuka E.Výhoda
21.03.2013 21.03.2013 2013-004 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť....pdf (4201249) ZPS ÚPSVaR aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
01.03.2013 08.04.2013 2013-005 Dodatok č. 12013 k zmluve o dádávke plynu.pdf (1991724) ZPS SPP,a.s. dodávka plynu
24.04.2013 24.04.2013 2013-006 Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia.pdf (1419268) ZPS Západoslovenská distribučná, a.s. pripojenie odberného elektrického zariadenia
12.07.2013 12.07.2013 2013-007 Kúpna zmluvaq.pdf (376416) ZPS Zuzana Tokošová potraviny
18.07.2013 18.07.2013 2013-008 Kúpna zmluva.pdf (476074) ZPS Zuzana Tokošová potraviny
28.06.2013 30.07.2013 2013-009
Zmluva o zabezpečení stravovania.pdf (1034784)
ZPS Mesto Skalica stravovanie
30.07.2013 30.07.2013 2013-010 Kúpna zmluva.pdf (319822) ZPS Zuzana Tokošová potraviny
24.09.2013 24.09.2013 2013-011
Zmluva o výpožičke .pdf (1330389)
JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov ZPS majetok podľa priloženého zoznamu
25.09.2013 25.09.2013 2013-012
Poistná zmluva.pdf (2347159)
ZPS GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŃA, a.s. poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
14.10.2013 14.10.2013

2013-013

Dohoda na vykonanie aktivačnej činnosti.pdf (4997445)

ZPS ÚPSVaR Senica aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej činnosti
19.11.2013 19.11.2013 2013-014
Zmluva o poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby.pdf (4686214)
ZPS Blue coputers s.r.o. Zmluva o prístupe do siete Internet č. 529/2013
19.11.2013 19.11.2013 2013-015
Zmluva o dodávke plynu.pdf (7148161)
ZPS SPP, a.s. zemný plyn
19.11.2013 19.11.2013 2013-016
Zmluva o dodávke plynu - časť II..pdf (6070265)
ZPS SPP, a.s. zemný plyn