Rok 2014

Dátum
vystavenia
Dátum
zverejnenia
Číslo
zmluvy
Obstarávateľ Dodávateľ Predmet
zmluvy
28.02.2014 28.02.2014 2014-001
Zmluva o inzercii č.411140083 (2).pdf (588427)
ZpS Region PRESS, s.r.o. inzercia
19.03.2014 19.03.2014 2014-002
Zmluva o výpožičke .pdf (268840)
JESÉNIA SKALICA  zariadenie pre seniorov ZpS mikrovlnná rúra Daewoo
13.05.2014 13.05.2014 2014-003
Zmluva č. ER-05414-N o prenájme nebytových priestorov....pdf (1718798)
ZpS I M E T, a.s. nájom
09.06.2014 09.06.2014 2014-004
Darovacia zmluva č. 12 zelená pre seniorov...pdf (2185427)
ZpS Nadácia Orange dar
12.06.2014 12.06.2014 2014-005
Dodatok k zmluve o zabezpečení úloh na úseku ochrany pred požiarmi.pdf (299827)
ZpS BELJA, s.r.o. služby na úseku PO
05.08.2014 05.08.2014 2014-006
Zmluva o dielo č.0072014
.pdf (1221367)
ZpS VEPOS SKALICA,s.r.o.  
05.08.2014 05.08.2014 2014-007
Zmluva o výpožičke .pdf (269165)
JESÉNIA SKALICA  zariadenie pre seniorov ZpS lavičky AURUS 180
12.09.2014 12.09.2014 2014 -008
Zmluva o dielo č. 01092014 Rekonštrukcia plynovej kotolne.pdf (2269915)
ZpS REGION TZB, spol.s.r.o. rekonštrukcia plynovej kotolne
09.10.2014 09.10.2014 2014-009
Zmluva o poskytnutí prostriedkov.pdf (358098)
ZpS Neinvestičný fond Mesta Skalica poskytnutie finančných prostriedkov
09.10.2014 09.10.2014 2014-010
Zmluva o kontrolnej činnosti.pdf (2764368)
ZpS TUD SUD Slovakia,s.r.o. kontrolná činnosť
22.10.2014 27.10.2014 2014-011
Nájomná zmluva č.602014 o nájme nebytových priestorov.pdf (1399760)
ZpS SPRÁVA  MESTSKÉHO MAJETKU,s.r.o. nájomná zmluva
01.11.2014 01.11.2014
 
2014-012
Zmluva o výpožičke .pdf (263334)
JESÉNIA SKALICA  zariadenie pre seniorov ZpS počítač PC4U
01.11.2014 01.11.2014 2014-013
Zmluva o výpožičke .pdf (268016)
JESÉNIA SKALICA  zariadenie pre seniorov ZpS monitor ASUS
20.11.2014 20.11.2014 2014-014
Zmluva o inzercii č.411140250.pdf (399049)
ZpS Region PRESS, s.r.o. inzercia
24.11.2014 24.11.2014 2014-015
Dohoda č. 35a§52a2014SR.pdf (3712544)
ZpS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Senica aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
25.11.2014 25.11.2014 2014-016
Dodatok č.1 k Dohode č.35a§52a2014SR.pdf (1453025)
ZpS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Senica aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
01.12.2014 01.12.2014 2014-017
Zmluva o dodávke plynu -časť I..pdf (4449887)
ZpS SPP, a.s. dodávka plynu
01.12.2014 01.12.2014 Zmluva o dodávke plynu -časť II..pdf (4613273) ZpS SPP, a.s. dodávka plynu
22.12.2014 29.12.2014 2014-018
Zmluva č. 062014 o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby.pdf (2258349)
ZpS Fakultná nemocnica s poliklinikou, a.s. pracovná zdravotná služba
12.11.2014 29.12.2014 2014-019
Nájomná zmluva č. 14-100.pdf (850262)
ZpS ECOLAB s.r.o. nájomná zmluva