Rok 2016

Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Obstarávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy
01.01.2016 02.01.2016 2016-001
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby.pdf (2083977)
ZPS Skalica Fakultná nemocnica s poliklinikou  a.s. pracovná zdravotná služba
02.01.2016 02.01.2016 2016-002
Rámcová kúpna zmluva.pdf (1457839)
ZPS Skalica Frape catering,s.r.o potraviny
14.12.2015 26.01.2016 2016-003
 Darovacia zmluva -Farmedix,s.r.o..PDF (361036)
ZPS Skalica FARMEDIX, s.r.o. dar peňažný
27.01.2016 27.01.2016 2016-004
 Darovacia zmluva - Nikodémová.pdf (400474)
ZPS Skalica Niko´émová Miroslava dar peňažný
10.02.2016 10.02.2016 2016-005
 Darovacia zmluva - UNTRACO SR.pdf (395527)
ZPS Skalica Untraco, s.r.o. dar peňažný
25.02.2016 25.02.2016 2016-006
 Darovacia zmluva - Nikodémová.pdf (397965)
ZPS Skalica Nikodém Lubomír dar peňažný
24.03.2016 24.03.2016 2016-007 
Darovacia zmluva - Kapánková.pdf (484742)
ZPS Skalica Mária Kapánková dar peňažný
01.04.2016 01.04.2016 2016-008
Kúpna zmluva M.Horinka.pdf (850014)
ZPS Skalica M.Horinka -MIRO potraviny
04.04.2016  04.04.2016 2016-009
Rámcová zmluva o poskytovaní tovarov- GUR.pdf (1399681)
ZPS Skalica Bc. Richard Guček - GUR výpočtová a kancelárska technika
11.04.2016 11.04.2016 2016-010
Zmluva o výpožičke- Elektrolux.pdf (264327)
JESÉNIA ZPS Skalica ZPS Skalica zmluva o výpožičke -ELEKTROLUX
18.04.2016 18.04.2016 2016-011
 Darovacia zmluva - FARMEDIX,s.r.o..pdf (427080)
ZPS Skalica FARMEDIX, s.r.o. dar peňažný
14.04.2016 14.04.2016 2016-012
Zmluva o elektronickej komunikácii -Dôvera.pdf (2493048)
ZPS Skalica Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s. zmluva o elektronickej komunikácii 
21.04.2016 21.04.2016 2016-013
 Darovacia zmluva - Vicenová.pdf (413045)
ZPS Skalica MUDr. Vicenová Viera dar peňažný
13.05.2016 13.05.2016 2016-014
Kúpna zmluva- Pavol Hercog.pdf (1361714)
ZPS Skalica Pavol Hercog potraviny
17.05.2016 17.05.2016 2016-015
Kúpna zmluva -Peter Purgat.pdf (1165164)
ZPS Skalica Peter Purgat chleba a pekárenské výrobky
23.05.2016 23.05.2016 2016-016
Kúpna zmluva č. 15/2016 - BIDVEST SK.pdf (2074016)
ZPS Skalica BIDVEST Slovakia, s.r.o. mrazené mäso, ryby, zelenina a ost. mrazené výrobky
23.05.2016 23.05.2016 2016-017
Kúpna zmluva č. 17/2016 - HEVRON VO -V. Ondrovič.pdf (1380684)
ZPS Skalica Vojtech Ondrovič-
HEVRON VO
mäsové výrobky a údeniny
23.05.2016 23.05.2016 2016-018
Kúpna zmluva č. 17/2016 - HEVRON VO V.Ondrovič.pdf (1349238)
ZPS Skalica Vojtech Ondrovič-
HEVRON VO
hovädzie a bravčové mäso
24.08.2016 24.08.2016 2016-019
Zmluva o dodávke plynu na rok 2017.pdf (4333088)
Príloha k Zmuve o dodávke plynu na rok 2017.pdf (4117001)
ZPS Skalica SPP,a.s. zemný plyn
26.09.2016 26.09.2016 2016-020
Kúpna zmluva č.30334042 ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o..pdf (2539193)
ZPS Skalica ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o. BIOPTRON MED ALL - lampa
18.10.2016 18.10.2016 2016-021
Dohoda č. 16-07-5OJ-27 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti.pdf (2747817)
ZPS Skalica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica dohoda o poskytnutí príspevku
06.10.2016 18.10.2016 2016-022
Zmluva o elektronickej faktúre ECOLAB.pdf (593940)
ZPS Skalica ECOLAB, s.r.o. elektronická faktúra
03.11.2016 03.11.2016 2016-023
Zmluva o inzercii č.411160198.pdf (403644)
ZPS Skalica region Press,s.r.o. inzercia
11.11.2016 11.11.2016 2016-024
Dodatok č1 k Dohode č. 160750J27 o poskytnutí príspevku na rozvoj zamestnanosti.pdf (833168)
ZPS Skalica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica dohoda o poskytnutí príspevku
30.11.2016 30.11.2016 2016-025
Zmluva o poskytovaní služieb SE-PRA-EKO č. 2016-105
.pdf (1045924)
ZPS Skalica SE-PRA EKO s.r.o. odber a likvidácia biologického odpadu
13.12.2016 13.12.2016 2016-026
Zmluva o inzercii.pdf (520889)
ZPS Skalica region PRESS, s.r.o inzercia
14.12.2016 14.12.2016 2016-027
Dodatok č. 1
k Zmluve o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby .pdf (527076)
ZPS Skalica Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. výkony pracovnej zdravotnej služby
28.12.2016 28.12.2016 zmluva.pdf (1879626) ZpS Skalica Ministerstvo vnútra SR poskytnutie dotácie zo ŠR