Rok 2017

Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Obstarávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy
02.01.2017 02.01.2017 Darovacia zmluva
Gill Maria.pdf (450693)
ZpS Skalica Frau Gill Mária Dar- stacionárny bicykel
09.01.2017 09.01.2017 Darovacia zmluva
Vladislav Režucha.pdf (339863)
ZpS Skalica Vladislav Režucha Dar- nábytok, stacionárny bicykel
13.01.2017 13.01.2017 Darovacia zmluva-FARMEDIX, s.r.o..pdf (438725) ZpS Skalica FARMEDIX, s.r.o. finančný dar
21.04.2017 21.04.2017 Darovacia zmluva - FARMEDIX, s.r.o..pdf (429693) ZpS Skalica FARMEDIX, s.r.o. finančný dar
25.01.2017 25.01.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie .pdf (764563) ZpS Skalica Mesto Skalica poskytnutie dotácie
27.01.2017 27.01.2017 zml.pdf (346929) ZpS Skalica Oliver MAROSI poskytovanie služieb na biologické ošetrovanie odpadového systému
30.01.2017 14.02.2017
zmluva1.pdf (6857898)
ZpS Skalica Cora Geo, s.r.o. ročná podpora a služby v ISS
15.02.2017 21.02.2017 zml2.pdf (1982352) ZpS Skalica Promys Soft s.r.o. počítačový program SAZA
22.02.2017 22.02.2017 zmluva Zps.pdf (4322807) ZpS Skalica ZSE dodávka elektriny
07.03.2017 15.03.2017 dodatok c.2.pdf (788722) ZpS Skalica Úrad práce soc.vecí a rodiny Dohoda o poskytnutí príspevku
01.04.2017 01.04.2017 Kúpna zmluva Miroslav Horinka - MIRO.pdf (1056462) ZpS Skalica Miroslav Horinka - MIRO dodávka cukrárenských výrobkov
28.03.2017 07.04.2017 zmluva.pdf (972088) ZpS Skalica Správa mestského majetku Prenájom
24.04.2017 24.04.2017 zmluva.pdf (1144145) ZpS Skalica Pavol Hercog záväzok dodať tovar (zelenina a ovocie)
24.04.2017 24.04.2017 Kúpna zmluva Bidfood Slovakia s.r.o..pdf (1975102) ZpS Skalica Bidfood Slovakia s.r.o. dodávka mrazeného tovaru
27.04.2017 27.04.2017 Kúpna zmluva č.1 Faun spol.s.r.o.pdf (1295776) ZpS Skalica Faun spol.s.r.o. dodanie chleba a pekárenských výrobkov
03.05.2017 03.05.2017 Príkazná zmluva 12017 E.Halušková .pdf (585791) ZpS Skalica PhDr.Eva Halušková, PhD. skupinová supervízia
20.05.2017 20.05.2017 Darovacia zmluva-Jolana Straková.pdf (325509) ZpS Skalica Jolana Straková Dar- PC ACER
31.05.2017 31.05.2017 Príkazná zmluva č.1 S.Zemková.pdf (520475) ZpS Skalica Mgr. Stanislava Zemková vypracovanie registratúrneho poriadku
13.06.2017 13.06.2017 Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb - Slovak Telekom.pdf (965501) ZpS Skalica Slovak Telekom, a.s. telefónne služby
15.06.2017 15.06.2017 Darovacia zmluva -Viera Kiesel.pdf (340631) ZpS Skalica Viera Kiesel Dar- nábytok
16.06.2017 16.06.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom.pdf (814802) ZpS Skalica Slovak Telekom, a.s. telefónne služby
19.06.2017 19.06.2017 Zmluva o bežnom účte.pdf (298486) ZpS Skalica Prima banka Slovensko, a.s. zriadenie bežného bankového účtu
20.06.2017 20.06.2017 Rámcová zmluva o poskytovaní tovaru - GUR.pdf (1590913) ZpS Skalica Bc. Richard Guček - GuR výpočtová a kancelárska technika
26.6.2017 26.6.2017 Rámcová zmluva - Hydinár s.r.o..pdf (1323768) ZpS Skalica Hydinár s.r.o. hydinovvé výrobky
10.07.2017 10.07.2017 Dohoda o zabezpečení odborných služieb RÚVZ.pdf (1175038) ZpS Skalica Regionálny úrad verejného zdravotníctva testovanie funkčnej schopnosti sterilizačného prístroja
11.07.2017 11.07.2017 Zmluva o nájme meracieho prístroja.pdf (785101) ZpS Skalica Ing. Michal Krempa
El-Projekt
nájom meracieho prístroja zn. WAT typ WAT tester
22.08.2017 22.08.2017 Zmluva o dodávke plynu na rok 2018 .pdf (8617998) ZpS Skalica Slovenský plynárenský priemysel, a.s. zemný plyn
07.09.2017 07.09.2017 Zmluva o inzercii.pdf (387742) ZpS Skalica region PRESS,s.r.o. zmluva o inzercii
11.09.2017 11.09.2017 Darovacia zmluva p. VARGOVA.pdf (414177) ZpS Skalica Terézia Vargová Dar-nábytok
28.09.2017 28.09.2017 Zmluva o inzercii.pdf (403802) ZpS Skalica region PRESS,s.r.o. zmluva o inzercii
21.09.2017 28.09.2017 Dohoda č.170750J36 o poskytnutí príspevku na zamestnanosť.pdf (3933623) ZpS Skalica Úrad práce soc.vecí a rodiny Dohoda o poskytnutí príspevku
22.09.2017 28.09.2017 Darovacia zmluva - Morová.pdf (344755) ZpS Skalica Amália  Mórová Dar -nábytok
03.10.2017 03.10.2017 Darovacia zmluva - Škuba.pdf (338152) ZpS Skalica Ľuboš Škuba Dar - nábytok
05.10.2017 05.10.2017 Darovacia zmluva Valachovičová.pdf (412958) ZpS Skalica Júlia Valachovičová finančný dar
16.10.2017 16.10.2017 Darovacia zmluva -COOP Jednota Senica,.pdf (382731) ZpS Skalica COOP Jednota, spotrebné družstvo Dar- potraviny
20.10.2017 20.10.2017 Darovacia zmluva - FARMEDIX .pdf (444266) ZpS Skalica FARMEDIX, s.r.o. finančný dar
25.10.2017 25.10.2017 Poistná zmluva - Felicia.pdf (3018559) ZpS Skalica UNION poisťovňa a.s. povinné zmluvné poistenie motorového vozidla -Škoda-Felicia
25.10.2017 25.10.2017 Poistná zmluva - Renault Megane.pdf (1551543) ZpS Skalica AXA poisťovňa a.s. povinné zmluvné poistenie motorového vozidla - Renault Megane
08.11.2017 08.11.2017 Zmluva o kontrólnej činnosti TUV.pdf (2863304) ZpS Skalica TUV SUD Slovakia s.r.o. kontrolná činnosť- AUDIT
09.11.2017 09.11.2017 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve DEMIFOOD.pdf (422681) ZpS Skalica DEMIFOOD spol. s.r.o. potraviny
           
16.11.2017 16.11.2017 Darovacia zmluva APROXIMA.pdf (192,5 kB) ZpS Skalica Aproxima, s.r.o. finančný dar
21.11.2017 21.11.2017 Zmluva o reklame -Schaeffler.pdf (998643) ZpS Skalica Schaeffler Skalica,spol.s.r.o. zmluva o reklame
22.11.2017 22.11.2017 Darovacia zmluva DIDAKTIK.pdf (434534) ZpS Skalica DIDAKTIK, družstvo finančný dar
22.11.2017 22.11.2017 Darovacia zmluva ZO OZ KOVO Schaeffler.pdf (502402) ZpS Skalica ZO OZ KOVO pri  Schaeffler Skalica, spol s.r.o. finančný dar
27.11.2017 27.11.2017 Darovacia zmluva -Schaeffler Skalica.pdf (528099) ZpS Skalica Schaeffler Skalica,spol.s.r.o. darovacia zmluva - rekonštrukcia práčovne
27.11.2017 27.11.2017 Zmluva o poskytnutí daru APROXIMA.pdf (339204) ZpS Skalica APROXIMA, s.r.o. finančný dar
29.11.2017 29.11.2017 Darovacia zmluva Protherm Production, s.r.o.pdf (352601) ZpS Skalica Protherm Production,s.r.o. finančný dar
05.12.2017 05.12.2017 Zmluva o inzercii.pdf (467771) ZpS Skalica region PRESS, s.r.o. inzercia