Rok 2018

Dátum
vystavenia
Dátum
zverejnenia
Názov  /Číslo /
zmluvy
Obstarávateľ Dodávateľ Predmet
zmluvy
12.01.2018 22.01.2018 Darovacia zmluva .pdf (549389) ZpS Skalica DANEX Slovakia, s.r.o. finančný dar
23.01.2018 23.01.2018 Zmluva o inzercii č. 411180028.pdf (459035) ZpS Skalica region PRESS, s.r.o. inzercia
12.01.2018 24.01.2018 Darovacia zmluva , s.r.o..pdf (435283) ZpS Skalica FARMEDIX, s.r.o. finančný dar
31.01.2018 31.01.2018 Darovacia zmluva - SANIMAT SK.pdf (437672) ZpS Skalica SANIMAT SK finančný dar
20.02.2018 20.02.2018 Darovacia zmluva Protherm Production s.r.o..pdf (303437) ZpS Skalica Protherm Production, s.r.o. televízor 
2 ks
27.3.2018 27.3.2018 Zmluva o inzercii č.411180085 pdf (574737) ZpS Skalica region PRESS, s.r.o. inzercia
20.04.2018 20.04.2018 Darovacia zmluva FARMEDIX,s.r.o..pdf (413915) ZpS Skalica FARMEDIX,s.r.o. finančný dar
25.04.2018 25.04.2018 Abonentná zmluva CWS -boco SK.pdf (1041585) ZpS Skalica CWS-boco Slovensko, s.r.o. osviežovače
23.04.2018 27.04.2017 Kúpna zmluva č. 1/2018.pdf (104526) ZpS Skalica SVAMAN,spol. s.r.o. Myjava mäso
17.04.2018 27.04.2017 Kúpna zmluva č. 2/2018.pdf (93784) ZpS Skalica Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. mäsové výrobky
24.04.2018 02.05.2018 Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok.pdf (620131) ZpS Skalica
/účastník v 2. rade/
Okresný úrad Trnava
/účastník v 1. rade/
započítanie vzájomnej pohľadávky
09.05.2018 09.05.2018 Zmluva o inzercii č.411180107.pdf (462941) ZpS Skalica region PRESS, s.r.o. inzercia
15.05.2018 15.05.2018 Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov , .15052018115437.pdf (2840844) ZpS Skalica IreSoft, s.r.o. spolupráca pri ochrane a spracúvaní osobných údajov
15.05.2018 15.05.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s..pdf (1663511) ZpS Skalica Slovak Telekom, a.s. mobilné služby
25.05.2018 25.05.2018 Príkazná zmluva
č.1-2018 E.Halušková.pdf (582472)
ZpS Skalica doc.PhDr.Eva Halušková PhD. skupinová supervízia
25.05.2018 31.05.2018 Kúpna zmluva
 č. 3/2018 .pdf (1940078)
ZpS Skalica Pavol Hercog
Krátka 160/7
Senica
ovocie -zelenina
25.05.2018 31.05.2018 Kúpna zmluva
č. 4/2018 ..pdf (1827202)
ZpS Skalica Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené potravinové výrobky
25.05.2018 31.05.2018 Kúpna zmluva
 č. 5/2018 ..pdf (1501584)
ZpS Skalica FAUN spol. s.r.o. chlieb, pečivo a ostatné pekárske výrobky
25.5.2018 25.5.2018 Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácii.pdf (860448) ZpS Skalica PROMYS soft.s.r.o. Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácii
09.07.2018 09.07.2018 Zmluva č. 2 -SZ SI-102018 o poskytnutí účelovej dotácie.pdf (512082) ZpS Skalica Trnavský samosprávny kraj účelová dotácia
"Svetelná terapia - biotronová lampa"
13.07.2018 13.07.2018 Darovacia zmluva - FARMEDIX.pdf (411862) ZpS Skalica FARMEDIX, s.r.o. finančný dar
16.07.2018 16.07.2018 Dohoda č. 18/07/50J/33 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.pdf (3338907) ZpS Skalica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica príspevok na podporu rozvoja miesnej a regionálnej zamestnanosti
18.07.2018 18.07.2018 Darovacia zmluva - .pdf (347088) ZpS Skalica Eva Iršová dar:
germicidný žiarič,
bezdotykový teplomer
25.07.2018 26.07.2018 Dohoda o zabezpečení odborných služieb RÚVZ .pdf (1184231) ZpS Skalica Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici a v Trnave testovanie funkčnej schopnosti sterilizačného prístroja
08.08.2018 08.08.2018 Zmluva o inzercii č. 411180148.pdf (452817) ZpS Skalica region PRESS, s.r.o. inzercia
21.09.2018 21.09.2018 Kúpna zmluva
č. 6/2018.pdf (1351101)
ZpS Skalica Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny
26.09.2018 26.09.2018 Kúpna zmluva
 č. 7/2018 .pdf (2824331)
ZpS Skalica Demifood, s.r.o. potraviny
15.10.2018 15.10.2018 Darovacia zmluva FARMEDIX,s.r.o. s.r.o..pdf (377468) ZpS Skalica FARMEDIX, s.r.o. finančný dar
19.10.2018 19.10.2018 Darovacia zmluva I. Hýlková.pdf (425486) ZpS Skalica Ivona Hýlková rehabilitačná pomôcka - šľapadlo
23.10.2018 23.10.2018 Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOXX Plus č. 18bpK226010.pdf (518084) ZpS Skalica DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Benefitné poukážky
02.11.2018 02.11.2018 Kúpna zmluva
č. 8/2018 Samsonová I..pdf (237269)
ZpS Skalica Ida Samsonová potraviny