Rok 2018

Dátum
vystavenia
Dátum
zverejnenia
Názov  /Číslo /
zmluvy
Obstarávateľ Dodávateľ Predmet
zmluvy
12.01.2018 22.01.2018 Darovacia zmluva .pdf (549389) ZpS Skalica DANEX Slovakia, s.r.o. finančný dar
23.01.2018 23.01.2018 Zmluva o inzercii č. 411180028.pdf (459035) ZpS Skalica region PRESS, s.r.o. inzercia
12.01.2018 24.01.2018 Darovacia zmluva , s.r.o..pdf (435283) ZpS Skalica FARMEDIX, s.r.o. finančný dar
20.02.2018 20.02.2018 Darovacia zmluva Protherm Production s.r.o..pdf (303437) ZpS Skalica Protherm Production, s.r.o. televízor 
2 ks
27.3.2018 27.3.2018 Zmluva o inzercii č.411180085 pdf (574737) ZpS Skalica region PRESS, s.r.o. inzercia
25.04.2018 25.04.2018 Abonentná zmluva CWS -boco SK.pdf (1041585) ZpS Skalica CWS-boco Slovensko, s.r.o. osviežovače
23.04.2018 27.04.2017 Kúpna zmluva č. 1/2018.pdf (104526) ZpS Skalica SVAMAN,spol. s.r.o. Myjava mäso
17.04.2018 27.04.2017 Kúpna zmluva č. 2/2018.pdf (93784) ZpS Skalica Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. mäsové výrobky
24.04.2018 02.05.2018 Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok.pdf (620131) ZpS Skalica
/účastník v 2. rade/
Okresný úrad Trnava
/účastník v 1. rade/
započítanie vzájomnej pohľadávky
09.05.2018 09.05.2018 Zmluva o inzercii č.411180107.pdf (462941) ZpS Skalica region PRESS, s.r.o. inzercia
15.05.2018 15.05.2018 Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov , .15052018115437.pdf (2840844) ZpS Skalica IreSoft, s.r.o. spolupráca pri ochrane a spracúvaní osobných údajov
15.05.2018 15.05.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s..pdf (1663511) ZpS Skalica Slovak Telekom, a.s. mobilné služby
25.05.2018 25.05.2018 Príkazná zmluva
č.1-2018 E.Halušková.pdf (582472)
ZpS Skalica doc.PhDr.Eva Halušková PhD. skupinová supervízia
25.05.2018 31.05.2018 Kúpna zmluva
 č. 3/2018 .pdf (1940078)
ZpS Skalica Pavol Hercog
Krátka 160/7
Senica
ovocie -zelenina
25.05.2018 31.05.2018 Kúpna zmluva
č. 4/2018 ..pdf (1827202)
ZpS Skalica Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené potravinové výrobky
25.05.2018 31.05.2018 Kúpna zmluva
 č. 5/2018 ..pdf (1501584)
ZpS Skalica FAUN spol. s.r.o. chlieb, pečivo a ostatné pekárske výrobky
25.5.2018 25.5.2018 Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácii.pdf (860448) ZpS Skalica PROMYS soft.s.r.o. Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácii
09.07.2018 09.07.2018 Zmluva č. 2 -SZ SI-102018 o poskytnutí účelovej dotácie.pdf (512082) ZpS Skalica Trnavský samosprávny kraj účelová dotácia
"Svetelná terapia - biotronová lampa"
13.07.2018 13.07.2018 Darovacia zmluva - FARMEDIX.pdf (411862) ZpS Skalica FARMEDIX, s.r.o. finančný dar
16.07.2018 16.07.2018 Dohoda č. 18/07/50J/33 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.pdf (3338907) ZpS Skalica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica príspevok na podporu rozvoja miesnej a regionálnej zamestnanosti
18.07.2018 18.07.2018 Darovacia zmluva - .pdf (347088) ZpS Skalica Eva Iršová dar:
germicidný žiarič,
bezdotykový teplomer
25.07.2018 26.07.2018 Dohoda o zabezpečení odborných služieb RÚVZ .pdf (1184231) ZpS Skalica Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici a v Trnave testovanie funkčnej schopnosti sterilizačného prístroja
08.08.2018 08.08.2018 Zmluva o inzercii č. 411180148.pdf (452817) ZpS Skalica region PRESS, s.r.o. inzercia