Rok 2018

Dátum
vystavenia
Dátum
zverejnenia
Názov  /Číslo /
zmluvy
Obstarávateľ Predmet
zmluvy
12.01.2018 22.01.2018 Darovacia zmluva .pdf (549389) ZpS Skalica finančný dar
23.01.2018 23.01.2018 Zmluva o inzercii č. 411180028.pdf (459035) ZpS Skalica inzercia
12.01.2018 24.01.2018 Darovacia zmluva , s.r.o..pdf (435283) ZpS Skalica finančný dar
31.01.2018 31.01.2018 Darovacia zmluva - SANIMAT SK.pdf (437672) ZpS Skalica finančný dar
20.02.2018 20.02.2018 Darovacia zmluva Protherm Production s.r.o..pdf (303437) ZpS Skalica televízor 
2 ks
27.3.2018 27.3.2018 Zmluva o inzercii č.411180085 pdf (574737) ZpS Skalica inzercia
20.04.2018 20.04.2018 Darovacia zmluva FARMEDIX,s.r.o..pdf (413915) ZpS Skalica finančný dar
25.04.2018 25.04.2018 Abonentná zmluva CWS -boco SK.pdf (1041585) ZpS Skalica osviežovače
23.04.2018 27.04.2017 Kúpna zmluva č. 1/2018.pdf (104526) ZpS Skalica mäso
17.04.2018 27.04.2017 Kúpna zmluva č. 2/2018.pdf (93784) ZpS Skalica mäsové výrobky
24.04.2018 02.05.2018 Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok.pdf (620131) ZpS Skalica
/účastník v 2. rade/
započítanie vzájomnej pohľadávky
09.05.2018 09.05.2018 Zmluva o inzercii č.411180107.pdf (462941) ZpS Skalica inzercia
15.05.2018 15.05.2018 Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov , .15052018115437.pdf (2840844) ZpS Skalica spolupráca pri ochrane a spracúvaní osobných údajov
15.05.2018 15.05.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s..pdf (1663511) ZpS Skalica mobilné služby
25.05.2018 25.05.2018 Príkazná zmluva
č.1-2018 E.Halušková.pdf (582472)
ZpS Skalica skupinová supervízia
25.05.2018 31.05.2018 Kúpna zmluva
 č. 3/2018 .pdf (1940078)
ZpS Skalica ovocie -zelenina
25.05.2018 31.05.2018 Kúpna zmluva
č. 4/2018 ..pdf (1827202)
ZpS Skalica mrazené potravinové výrobky
25.05.2018 31.05.2018 Kúpna zmluva
 č. 5/2018 ..pdf (1501584)
ZpS Skalica chlieb, pečivo a ostatné pekárske výrobky
25.5.2018 25.5.2018 Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácii.pdf (860448) ZpS Skalica Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácii
09.07.2018 09.07.2018 Zmluva č. 2 -SZ SI-102018 o poskytnutí účelovej dotácie.pdf (512082) ZpS Skalica účelová dotácia
"Svetelná terapia - biotronová lampa"
13.07.2018 13.07.2018 Darovacia zmluva - FARMEDIX.pdf (411862) ZpS Skalica finančný dar
16.07.2018 16.07.2018 Dohoda č. 18/07/50J/33 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.pdf (3338907) ZpS Skalica príspevok na podporu rozvoja miesnej a regionálnej zamestnanosti
18.07.2018 18.07.2018 Darovacia zmluva - .pdf (347088) ZpS Skalica dar:
germicidný žiarič,
bezdotykový teplomer
25.07.2018 26.07.2018 Dohoda o zabezpečení odborných služieb RÚVZ .pdf (1184231) ZpS Skalica testovanie funkčnej schopnosti sterilizačného prístroja
08.08.2018 08.08.2018 Zmluva o inzercii č. 411180148.pdf (452817) ZpS Skalica inzercia
21.09.2018 21.09.2018 Kúpna zmluva
č. 6/2018.pdf (1351101)
ZpS Skalica potraviny
26.09.2018 26.09.2018 Kúpna zmluva
 č. 7/2018 .pdf (2824331)
ZpS Skalica potraviny
15.10.2018 15.10.2018 Darovacia zmluva FARMEDIX,s.r.o. s.r.o..pdf (377468) ZpS Skalica finančný dar
19.10.2018 19.10.2018 Darovacia zmluva I. Hýlková.pdf (425486) ZpS Skalica rehabilitačná pomôcka - šľapadlo
23.10.2018 23.10.2018 Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOXX Plus č. 18bpK226010.pdf (518084) ZpS Skalica Benefitné poukážky
02.11.2018 02.11.2018 Kúpna zmluva
č. 8/2018 Samsonová I..pdf (237269)
ZpS Skalica potraviny
22.11.2018 22.11.2018 Zmluva o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia.pdf (1788805) ZpS Skalica odborná klinická prax žiakov
22.11.2018 22.11.2018 Príkazná zmluva  doc.PhDr.Eva Halušková, PhD..pdf (573755) ZpS Skalica individuálna a skupinová supervízia
23.11.2018 23.11.2018 Darovacia zmluva .pdf (333404) ZpS Skalica elektrické varhany VERMONA FORMATION 3
23.11.2018 23.11.2018 Darovacia zmluva COOP Jednota .pdf (334082) ZpS Skalic vianočné balíčky
26.11.2018 26.11.2018 Kúpna zmluva č.9/2018.pdf (238672) ZpS Skalica potraviny
28.11.2018 28.11.2018 Zmluva o inzercii č. 411180220.pdf (592326) ZpS Skalica zmluva o inzercii
29.11.2018 29.11.2018 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
č. 6/2018.pdf (392410)
ZpS Skalica potraviny
30.11.2018 30.11.2018 Darovacia zmluva .pdf (362998) ZpS Skalica kuchynská linka,
vodovodná batéria,
chladnička Gorenje,
pohovka,
konferenčný stolík,
taburet
4.12.2018 6.12.2018 Zmluva o dodávke plynu (1).pdf (7015340) ZpS Skalica Zmluva o dodávke plynu
4.12.2018 6.12.2018 Darovacia zmluva Essity Slovakia s.r.o..pdf (2093056) ZpS Skalica finančný dar
6.12.2018 6.12.2018 Dodatok č. 1 ku KZ    č. 3/2018Pavol Hercog.pdf (198027) ZpS Skalica potraviny
17.12.2018 17.12.2018 Kúpna zmluva č.10/2018.pdf (1163913) ZpS Skalica potraviny