Rok 2019

Dátum
vystavenia
Dátum
zverejnenia
Názov/Číslo
zmluvy
Obstarávateľ Dodávateľ Predmet
zmluvy
14.01.2019 14.01.2019 FARMEDIX, s.r.o..pdf (287521) ZPS Skalica FARMEDIX, s.r.o. peňažný dar
17.01.2019 17.01.2019 Darovacia zmluva UNTRACO SR.pdf (245986) ZPS Skalica UNTRACO SR
Ing.Peter Prívracký - konateľ
peňažný dar
22.01.2019 23.01.2019 Dodatok č.1
k zmluve
č. 4/2018
Bidfood Sk.pdf (371264)
ZPS Skalica Bidffod Slovakia s.r.o. potraviny
28.01.2019 28.01.2019 Dohoda č. 19/07/50J/2 o poskytnutí príspevku....ÚPSVaR.pdf (2844404) ZPS Skalica ÚPSVaR dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
28.02.2019 28.02.2019 Darovacia zmluva MONT-ALU, s.r.o.pdf (256395) ZPS Skalica MONT-ALU, s.r.o. dodanie a montáž Pergoly - zastrešenie nakladacej rampy
04.03.2019 04.03.2019 Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 15.7.2009
o poskytovaní audítorských služieb.pdf (1462689)
ZPS Skalica RVC Senica s.r.o. audítorské služby
11.03.2019 11.03.2019 Kúpna zmuva č.1/2019.pdf (181892) ZPS Skalica Kusá Elena potraviny-
jablká