OZNAM od 25.11.2021

Na základe nariadenia Vlády SR o núdzovom stave a Lockdowne pre všetkých občanov pozastavujeme návštevy v interiéri aj exteriéri Zariadenia pre seniorov a JESÉNIE. Svojich blízkych prosím kontaktujte telefonicky alebo využite SKYPE, v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte náš personál. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.

Oznam NÁVŠTEVY - POZASTAVENÉ
Vedenie ZPS Skalica oznamuje príbuzným a blízkym, že je možné navštíviť príbuzných a blízkych v návštevnej miestnosti zariadenia.
Podmienky návštev:
- určené dni a časy: PONDELOK - NEDEĽA,
v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.
- nutná telefonická objednávka, telefónne čísla:
* návšteva ZPS Skalica 034 664 57 41
* návšteva JESENIA 034 622 84 42
- dĺžka návštevy max. 30 minút vrátane administratívy a dezinfekcie
- max. počet návštevníkov dve dospelé osoby
- povinnosť návštevy preukázať sa jednou z podmienok z režimu OTP - plne zaočkovaná osoba, s negatívnym výsledkom antigénového testu max 48 hodín , PCR testu 72 hodín, alebo s potvrdením o prekonaní COVID-19 nie viac ako 180 dní
- povinný respirátor, dezinfekcia a rešpektovanie inštrukcií personálu.

OZNAM JESÉNIA SKALICA zps od 20.10.2021

Vedenie JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov oznamuje, že s účinnosťou od 20.10.2021 ukončuje karanténu v zariadení. Fungujeme v režime vychádzok klientov mimo zariadenia a návštevy v exteriéri. Prosíme a žiadame návštevníkov a všetkých blízkych v kontakte s klientmi, aby sa telefonicky nahlasovali na vrátnici na čísle 034/622 84 42 v čase od 9.00 do 17.00 hod. Povinnosťou je mať respirátor a preukázať sa jednou z možností v režime OTP. Ďakujeme všetkým za trpezlivosť a podporu.

JESÉNIA SKALICA zps - ZMENA REŽIMU VRÁTNICE

Od 15.10.2021 sa mení čas prevádzky vrátnice. Služby vrátnice budú k dispozícii denne v čase od 9:00 do 17:00 hodiny.

OZNAM - ukončené  k 20.10.2021
vedenie zariadenia JESÉNIA SKALICA zps oznamuje, že s účinnosťou od 6.10.2021 - do odvolania prepína zariadenie JESÉNIU do červenej fázy z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19. Prijímame nasledovné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu:
- zákaz návštev
- zákaz aktivít mimo zariadenia
- zákaz vychádzok a dočasného opustenia zariadenia

Klienti majú zabezpečené všetky služby a starostlivosť. Rodinným príslušníkom aj blízkym odporúčame kontaktovať klientov telefonicky alebo prostredníctvom SKYPE:

e-mail: janacova@zpssi.sk

užívateľské meno: JESÉNIA Skalica
Ďakujeme všetkým za pochopenie a trpezlivosť !

 

REŽIM NÁVŠTEV v Zariadení pre seniorov Skalica od 13.9.2021


Návštevy v ZpS Skalica sú realizované na základe Semaforu pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vydaného v súlade s aktuálnym COVID AUTOMATOM - v EXTERIÉRI zariadenia. Termín a čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle 034 664 57 41. Každý návštevník je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty po celú dobu návštevy a podrobiť sa zmeraniu telesnej teploty, povinnej administratíve a použiť dezinfekciu na ruky.

V prípade, že objektívne príčiny nedovoľujú prijímateľovi osobný kontakt s blízkou osobou v exteriéri, je možné po dohode s vedúcou pracovníčkou zabezpečiť návštevu v interiéri. 

Každý návštevník pri vstupe do interiéru aj exteriéru je povinný sa preukázať:
- negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín, alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín,
- potvrdením o plnom zaočkovaní,
- alebo potvrdením o prekonaní COVID – 19 v období nie viac ako 180 dní.

REŽIM NÁVŠTEV v JESÉNII SKALICA zps od 13.9.2021 - NEPLATÍ OD 6.10.2021, DOČASNE POZASTAVENÉ


Návštevy v JESÉNIA SKALICA zps sú realizované na základe Semaforu pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vydaného v súlade s aktuálnym COVID AUTOMATOM - v EXTERIÉRI zariadenia. Termín a čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle 034 6228442 v čase od 10,00 hod. do 18,00 hod. Každý návštevník je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty po celú dobu návštevy a podrobiť sa zmeraniu telesnej teploty, povinnej administratíve a použiť dezinfekciu na ruky.

V prípade, že objektívne príčiny nedovoľujú prijímateľovi osobný kontakt s blízkou osobou v exteriéri, je možné po dohode s vedúcou pracovníčkou zabezpečiť návštevu v interiéri.

Každý návštevník pri vstupe do interiéru aj exteriéru je povinný sa preukázať:
- negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín, alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín,
- potvrdením o plnom zaočkovaní,
- alebo potvrdením o prekonaní COVID – 19 v období nie viac ako 180 dní.

OZNAM - ZMENA ÚHRAD

Na základe schválenej Zmeny č.1/2021 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica o úhradách za poskytnutie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Skalica a v JESÉNII Skalica zps dávame do pozornosti zmenu úhrad s účinnosťou od 1.4.2021.

https://www.skalica.sk/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-28-259-sk_84.pdf&original=4. Návrh MsZ 3.3.2021 zmena VZN ZPS.pdf

https://www.skalica.sk/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-28-259-sk_85.pdf&original=5. Návrh MsZ 3.3.2021 zmena VZN JES.pdf

SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA 2021 – OZNAM

V Zariadení pre seniorov Skalica a v JESÉNII SKALICA zps bude od 1.4.2021 prebiehať asistované sčítanie obyvateľov. V prípade, že ste za svojho príbuzného už sčítanie vykonali žiadame Vás, aby ste nám túto skutočnosť oznámili na tel. č. 0902 239 357, aby neprichádzalo k duplicitnému sčítaniu. Za súčinnosť ďakujeme.

O Z N A M 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 160 zo 17. marca 2021
k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa
čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení
neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587
z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

file:///C:/Users/User/Downloads/160_2021 (1).p

 

 

OZNAM!!!
▶️ od 15.7. 2020 pozastavujeme možnosť pobytu klientov mimo zariadenia za účelom dovoleniek, víkendov a sviatkov,

OZNAM 28.10.2020

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie je zrušené preberanie vecí pre klientov. Klienti majú zabezpečené stravovanie, lieky, hygienické potreby aj ostatné služby. Pripomíname stále platný zákaz návštev a kontaktovania sa s príbuznými.  Z dôvodu technického problému na sociálnej sieti facebook na stránke Zariadenie pre seniorov Skalica a Jesénia Skalica nie je možné poskytovať aktuálne informácie, čo nás veľmi mrzí. Na odstránení výpadku intenzívne pracujeme. V prípade potreby nás kontaktujte telefonicky. Ďakujeme za pochopenie.

OZNAM - karanténa Zariadenie pre seniorov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici vo veci predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 v Zariadení pre seniorov Skalica, Pod hájkom 36, 909 01 Skalica nariaďuje rozhodnutím karanténne opatrenia a uzatvorenie celého zariadenia, s platnosťou od 24.11.2020 až do ukončenia karanténny posledne pozitívne testovanej osoby v zariadení.

OZNAM - JESÉNIA SKALICA zps - podmienky pobytu mimo zariadenia počas vianočných sviatkov - neaktuálne

Interný predpis JESÉNIA SKALICA zps

NÁVŠTEVY NA OBJEDNÁVKU - neplatí od 17.09.2020

V rámci 1 fázy plánu uvoľňovania opatrení v pobytových zariadeniach sociálnych služieb vydaného Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR informujeme o podmienkach návštev Vašich blízkych výlučne vo vonkajších priestoroch zariadenia, v čase určenom po telefonickej dohode návštevníka s povereným zamestnancom zariadenia. S platnosťou od 3.6.2020 do odvolania.

ZARIADENIE PRE SENIOROV SKALICA

* pre dohodnutie termínu volajte prosím na tel. číslo: 0902 239 357
* Určené dni a časy návštev:
* UTOROK, ŠTVRTOK, PIATOK
* dĺžka návštevy max. 50 minút
* počet návštevníkov max. dve dospelé osoby
* návštevník vstupuje do areálu zariadenia s povinným prekrytím horných dýchacích ciest
* podrobí sa meraniu telesnej teploty
* vykoná povinnú administratívu
* a dezinfekciu rúk.
* Návštevy klientov pripútaných na lôžko si dohodnú osobitné podmienky priamo s povereným zamestnancom.


JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov
* pre dohodnutie termínu volajte prosím na tel. číslo: 0911 960 837
* Určené dni a časy návštev:
* každú STREDU
* dĺžka návštevy max. 50 minút
* počet návštevníkov max. dve dospelé osoby
* návštevník vstupuje do areálu zariadenia s povinným prekrytím horných dýchacích ciest
* podrobí sa meraniu telesnej teploty
* vykoná povinnú administratívu
* a dezinfekciu rúk.
* Návštevy klientov pripútaných na lôžko si dohodnú osobitné podmienky priamo s povereným zamestnancom.

Od stredy 10. júna 2020 sa ruší možnosť doniesť klientom nákupy, ich donášku môžete spojiť s návštevou.  Rešpektovaním pravidiel a zodpovedným prístupom nám pomáhate bezpečne prinavrátiť naše prevádzky do bežného režimu. Ďakujeme za pochopenie.

 

Odkazy prostredníctvom facebooku

ponúkame možnosť kontaktovať Vašich blízkych prostredníctvom SKYPE videohovoru podľa dohody v pracovné dni, najlepšie v poobedňajších hodinách, inštrukcie:

✅Pre obyvateľov Zariadenie pre seniorov Skalica
e-mail: morongova@zpssi.sk  pavilón A

e-mail: ivetajanacova@zpssi.sk pavilón B

uživateľské meno: zps skalica

✅Pre obyvateľov JESÉNIA SKALICA:
e-mail: janacova@zpssi.sk


uživateľské meno: JESÉNIA Skalica

Nech sa páči, píšte, TEŠÍME SA NA VÁS.

 

 

„Všetko čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby

sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala."

Matka Tereza

Milí návštevníci, teší nás Váš záujem dozvedieť sa o Zariadení pre seniorov Skalica viacej informácií. Nech sa páči, vitajte na našej stránke.

Zariadenie pre seniorov Skalica je poskytovateľom sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytujeme:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie
 • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie
 • utvárame podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečujeme záujmovú činnosť.

 

O nás


Všeobecný profil zariadenia

Názov: Zariadenie pre seniorov Skalica

Adresa: Pod hájkom 36 , 909 01 Skalica

Zriaďovateľ: Mesto Skalica

Právna forma: rozpočtová organizácia

IČO: 00596469

Vznik zariadenia: október 1987

Forma soc. služby: celoročná pobytová

Kapacita zariadenia: 168 miest

Poloha

Budova zariadenia sa nachádza v okrajovej časti mesta Skalica, v prekrásnom prostredí pod skalickými vinohradmi. Nachádza sa vo veľmi príjemnej lokalite, ktorá svojou pokojnou atmosférou a hojnou zeleňou vytvára podmienky pre súkromie a zaslúžený oddych pre našich klientov.

Poslanie

 • Poslaním Zariadenia pre seniorov Skalica je poskytovať sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách a podľa zriaďovateľskej listiny, ako súčasť verejnej politiky sociálnych služieb Mesta Skalica.
 • Zariadenie pre seniorov Skalica poskytuje vysoko kvalitné sociálne služby, ktoré napĺňajú individuálne potreby prijímateľov a rešpektuje ich základné ľudské práva a slobody.
 • Zamestnanci zariadenia pre seniorov Skalica tvoria jeden spoločný tím ľudí, ktorý sa považuje za učiacu sa, otvorenú a flexibilnú organizáciu. Sústavne sa usilujeme o zvyšovanie kvality poskytovanej sociálnej služby.

Strategické ciele

 • Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a poskytovať sociálne služby vychádzajúce z rešpektovania individuálnych potrieb prijímateľov, vzdelaným a motivovaným personálom, s odborným a ľudským prístupom.
 • Snažiť sa zachovať čo najväčšiu sebestačnosť prijímateľov, čo najdlhšiu dobu.
 • Podporovať nezávislosť a autonómiu prijímateľov sociálnej služby.
 • Podporovať prirodzenú väzbu na rodinu, priateľov a miestnu komunitu.
 • Priebežne zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

Historické kalendárium zariadenia

 • 1987 vznik Zariadenia pre seniorov ako Penzión
 • 1989 časť Penziónu reprofilizovaná na Domov dôchodcov
 • 1991 získanie právnej subjektivity, zriaďovateľ Okresný úrad Senica
 • 1996 zmena zriaďovateľa Krajský úrad Trnava
 • 2001 súčasťou zariadenia sa stáva Štíbor – DD na Kráľovskej ulici (do roku 2003)
 • 2002 zmena zriaďovateľa Mesto Skalica
 • 2003 reprofilizácia zariadenia na Domov dôchodcov
 • 2003 vznik Domova dôchodcov na Potočnej ulici v Skalici (do roku 2013)
 • 2009 zmena názvu na základe legislatívy na Zariadenie pre seniorov Skalica
 • 2011 získanie certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2009
 • 2012 celková rekonštrukcia zariadenia, nadstavba podkrovných bytov
 • 2012 udelenie Ceny Mesta Skalica

!!! Dôležité - OZNAM o spôsobe platenia úhrad!!!

Oznamujeme tým klientom a príbuzným, ktorí úhradu za sociálnu službu platili v hotovosti, že aktuálne úhrady PRIJÍMAME VÝLUČNE BEZHOTOVOSTNE. Na inštrukcie k platbe kontaktujte mail: kristofikova@zpssi.sk
Ďakujeme za pochopenie.

Pády seniorov

Problematike pádov venujeme významnú pozornosť a starostlivosť, najúčinnejšia spočíva v prevencii. Preto sa usilujeme edukovať samotných prijímateľov, personál aj najbližšie okolie seniorov. Vedeli ste, že každý 5. pád sa skončí zranením? Podľa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky [2018] pády seniorov predstavujú jeden zo závažných rizikových faktorov, ktoré seniorov ohrozujú. Medzi následky pádov patria zlomeniny krčka stehennej kosti, predlaktia či stavcov, poranenia lebky alebo poranenia svalov.
Dovoľte nám pripojiť zopár rád pre seniorov, ktoré odporúča Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre našich seniorov:
➡️Noste pevnú obuv
➡️Odstráňte posuvné koberce, ktoré nie sú pevne prichytené o podlahu
➡️Prahy nahraďte prechodovými lištami
➡️Krátke elektrické šnúry ukryte do lišty
Zabezpečte primerané osvetlenie každej miestnosti
➡️Používajte stabilnú, dostatočne vysokú stoličku s opierkami na ruky, o ktoré je možné oprieť sa pri vstávaní a sedení
➡️Odstráňte nestabilný nábytok, presklené dvere
➡️Rozložte stabilný nábytok (kreslá, stoly) tak, aby ste sa ho mohli pridŕžať
➡️Nevykladajte predmety vysoko, aby ste nezakláňali hlavu, čo môže spôsobiť závrat a pád
➡️Na schodoch sa pridŕžajte zábradlia
➡️V kúpeľni a WC používajte protišmykové rohožky a podporné zábradlia
➡️Noste správne okuliare
➡️Ak vám odporúčali používať oporné pomôcky, používajte ich a dbajte o ich dobrý technický stav
➡️Noste so sebou telefón, aby ste si mohli privolať pomoc
➡️V prípade pádu v domácom prostredí sa pokúste presunúť na koberec, kde je menšie riziko podchladenia a preležanín. Kým nepríde pomoc, pokúste sa meniť polohu a niečím sa prikryť.
Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva 2018.

http://www.uvzsr.sk/docs/info/podpora/letaky/UVZ_PadySeniorov.pdf?fbclid=IwAR0RDu-P9K2V04aFVX9O1tTGO4614_fybz8nUr05oGB9QBqFsp-HT21s0mU

Milí priatelia a priaznivci ďakujeme za Vašu dôveru, slová podpory a povzbudenia, ktoré sa nám dostávajú v tejto zložitej situácii a v týchto ťažkých dňoch "uzavreného režimu". Veľmi nám to pomáha. Celý kolektív zamestnacov sa snažíme robiť maximum, čo je v našich silách a podmienkach, trpezlivo a s láskou. Našim klientom, Vašim blízkym ďakujeme a chválime ich za nevyhnutné dodržiavanie preventívnych opatrení. Spoločné rešpektovanie znižuje riziko nákazy Vašich blízkych a nášho celého kolektívu. Vážení a milí príbuzní, priatelia, radi odkážeme Vaše odkazy a pozdrav aj prostredníctvom facebooku.