JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov

Pod Hájkom č.36/A

90901 Skalica

IČO: 42292468

www.zpssi.sk

facebook zpssi

 

 

riaditeľka

PhDr. Martina Štepanovská, PhD.

+421 34 664 57 41

stepanovska@zpssi.sk
_______

vedúca úseku sociálneho poradenstva a terapie

Mgr. Adriana Caletková

+ 421 34 664 57 41

+421 902 239 357

caletkova@zpssi.sk

_______

vedúca zariadenia

Mgr. Elena Macháčková

+ 421 34 622 84 42

+421 911 960 837

machackova@zpssi.sk