Dátum vystavenia 

 

Dátum zverejnenia

   

Názov/Číslo zmluvy

Obstarávateľ

Dodávateľ

Predmet

04.09.2020   04.09.2020     Kúpna zmluva č. 5/2020 ZpS Skalica

Ida Samsonová,

Mokrý  Háj 173

lúpané orechy
16.7.2020   16.7.2020   Darovacia zmluva ZpS Skalica FARMEDIX, s.r.o. peňažný dar
13.07.2020   13.7.2020   Zmluva o poskytovaní služieb, vývoz BRKO ZpS Skalica ALATERE s.r.o. vývoz BRKO
06.07.2020   06.07.2020   Zmluva č. 189-PRcov/OAaVP/4418/2020 o poskytnutí účelovej dotácie ZpS Skalica Trnavský samosprávny kraj účelová dotácia
29.06.2020   29.06.2020   Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 289/2020 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR ZpS Skalica MPSVaR SR poskytnutie dotácie
11.06.2020   11.06.2020   Zmluva o výpožičke JESÉNIA ZpS Skalica ZpS Skalica programovateľný zosilňovač
25.05.2020   29.05.2020   Kúpna zmluva č. 3/2020 ZpS Skalica Bidffod Slovakia s.r.o. mrazené mäso, ryby, zelenina, ovocie, hlbokozmrazené polotovary a chladené lahôdky
25,05.2020   29.05.2020   Kúpna zmluva č. 2/2020 ZpS Skalica Senické a skalické pekárne a.s. chleba a pekárenské výrobky
15.05.2020    26.05.2020   Kúpna zmluva č. 4/2020  ZpS Skalica Pavol  Hercog, Senica  čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky
20.05.2020   20.05.2020   Darovacia zmluva ZpS Skalica Schaeffler Skalica, spol. s.r.o. peňažný dar 
05.03.2020   05.03.2020   Darovacia zmluva ZpS Skalica EKOLS Skalica s.r.o.

peňažný dar

02.03.2020   02.03.2020   Zmluva o výpožičke JESÉNIA ZpS Skalica ZpS Skalica

defibrilátor, polohovací had, rolka,

podložka, spoločná stavba veže, padák s otvormi

21.01.2020    21.01.2020   Kúpna zmluva č. 1/2020  ZpS Skalica  TATRACHEMA,v.d. Trnava  čistiace, dezinfekčné a ochranné   prostriedky 
17.01.2020   17.01.2020      Darovacia zmluva  ZpS Skalica  FARMEDIX, s.r.o. peňažný dar
13.01.2020    13.01.2020      Darovacia zmluva  ZpS Skalica  UNTRACO SK  peňažný dar
02.01.2020   02.01.2020   Dodatok k zmluve č. S03T300382 o zvoze a likvidovaní odpadu ZpS Skalica FCC Trnava, s.r.o.  zvoz a likvidácia odpadu