Dátum vystavenia 

 

Dátum zverejnenia

Názov/Číslo zmluvy

Obstarávateľ

Dodávateľ

Predmet

05.03.2020   05.03.2020 Darovacia zmluva ZpS Skalica EKOLS Skalica s.r.o.

peňažný dar

02.03.2020   02.03.2020 Zmluva o výpožičke JESÉNIA ZpS Skalica ZpS Skalica

defibrilátor, polohovací had, rolka,

podložka, spoločná stavba veže, padák s otvormi

21.01.2020    21.01.2020 Kúpna zmluva č. 1/2020  ZpS Skalica  TATRACHEMA,v.d. Trnava  čistiace, dezinfekčné a ochranné   prostriedky 
17.01.2020   17.01.2020  Darovacia zmluva  ZpS Skalica  FARMEDIX, s.r.o. peňažný dar
13.01.2020    13.01.2020  Darovacia zmluva  ZpS Skalica  UNTRACO SK  peňažný dar
02.01.2020   02.01.2020 Dodatok k zmluve č. S03T300382 o zvoze a likvidovaní odpadu ZpS Skalica FCC Trnava, s.r.o.  zvoz a likvidácia odpadu