zpssi logo
Zariadenie pre seniorov

Pod Hájkom č.36

90901 Skalica

IČO: 00596469

www.zpssi.sk

facebook zpssi

 

riaditeľka

PhDr. Martina Štepanovská, PhD.

+421 34 664 57 41

stepanovska@zpssi.sk
_______

vedúca úseku sociálneho poradenstva a terapie

Mgr. Adriana Caletková

+ 421 34 664 57 41

+421 902 239 357

caletkova@zpssi.sk

_______

vedúca ekonomického úseku

Mgr. Katarína Jurovatá

+421 34 664 57 41

jurovata@zpssi.sk

_______

vedúca úseku technicko - hospodárskeho zabezpečenia

PhDr. Anna Javornická

+ 421 34 664 57 41

+421 911 543 258

javornicka@zpssi.sk

_______

vedúca rehabilitačno - opatrovateľsko-ošetrovateľského úseku

PhDr. Michaela Studeničová

+421 34 664 57 41

studenicova@zpssi.sk

_______

manažérka kvality

PhDr. Jana Sobotová

+421 34 664 57 41

sobotova@zpssi.sk