Rok 2016

Interné číslo faktúry

Externé číslo faktúry

Dodávateľ/Odberateľ

IČO

Predmet faktúry

Cena v € vrátane DPH

Dátum evidencie

Dátum úhrady

Dátum zverejnenia

2016000167

7611455435

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

30,59

28.12.2016

28.12.2016

30.12.2016

2016000168

2016535

JASO sk s.r.o.

50070584

pranie bielizne

204,34

30.12.2016

30.12.2016

30.12.2016

2016000162

520161015

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

44444761

výkon pracovnej zdravotnej služby

90,--

13.12.2016

15.12.2016

28.12.2016

2016000163

2016028

Zariadenie pre seniorov Skalica

00596469

čistiace a pracie prostriedky a OOB

1.316,--

13.12.2016

16.12.2016

28.12.2016

2016000164

161135726

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

ABO - nájom

114,29

20.12.2016

22.12.2016

28.12.2016

2016000165

201605885

PROFIS , spol. s.r.o.

34103201

výkon technika  BOZP

36,--

21.12.2016

22.12.2016

28.12.2016

2016000166

1600134326

BVS,a.s.

35850370

vodné, stočné

474,78

21.12.2016

22.12.2016

28.12.2016

2016000160

7791174798

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

41,02

09.12.2016

13.12.2016

23.12.2016

2016000161

7111437964

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

1.477,73

09.12.2016

13.12.2016

23.12.2016

2016000155

5720068931

Generali Poisťovňa a.s.

35709332

poistné na rok 2017

863,--

05.12.2016

06.12.2016

20.12.2016

2016000156

2016502

JASO sk s.r.o.

50070584

pranie bielizne

172,68

05.12.2016

06.12.2016

20.12.2016

2016000157

7105911898

SPP a.s.

35815256

zemný plyn

1.100,--

05.12.2016

06.12.2016

20.12.2016

2016000158

201605442

PROFIS , spol. s.r.o.

34103201

výkon technika  BOZP

36,--

05.12.2016

06.12.2016

20.12.2016

2016000159

2016454

BELJA,s.r.o.

36276634

služby PO

35,--

06.12.2016

06.12.2016

20.12.2016

2016000152

161132793

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

ABO - nájom

114,29

29.11.2016

30.11.2016

05.12.2016

2016000153

11608123

RM Gastro -JAZ.s.r.o.

34153004

oprava umývačky riadu

90,36

30.11.2016

30.11.2016

05.12.2016

2016000154

7610480433

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

30,10

30.11.2016

30.11.2016

05.12.2016

2016000150

1600134326

BVS,a.s.

35850370

vodné, stočné

474,78

21.11.2016

22.11.2016

25.11.2016

2016000151

2016478

JASO  sk, s.r.o.

50070584

pranie bielizne

207,38

22.11.2016

23.11.2016

25.11.2016

SF - 153

3016940429

DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.

36391000

benefitné poukážky

1.910,80

24.11.2016

24.11.2016

25.11.2016

2016000143

7165456750

SPP,a.s

35815256

zemný plyn

1.100,--

04.11.2016

11.11.2016

24.11.2016

2016000144

3790241279

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

35,21

10.11.2016

11.11.2016

24.11.2016

2016000145

7102593406

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

1462,72

10.11.2016

11.11.2016

24.11.2016

2016000146

201604938

PROFIS, spol. s.r.o.

34103201

výkon technika  BOZP

36,--

10.11.2016

11.11.2016

24.11.2016

2016000147

11600921

KOHI-MARKET SK,s.r.o.

44796064

kancelárske potreby

48,89

10.11.2016

11.11.2016

24.11.2016

2016000148

2016459

JASO  sk, s.r.o.

50070584

čistenie prádla

271,57

10.11.2016

11.11.2016

24.11.2016

2016000149

2016410

BELJA,s.r.o.

36276634

služby PO

35,--

11.11.2016

11.11.2016

24.11.2016

2016000142

7609508349

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

30,19

02.11.2016

03.11.2016

08.11.2016

2016000141

110374

AUDY s.r.o.

00544426

vaňa zdvíhacia AVERO CLASSIC

6.290,--

27.10.2016

28.10.2016

31.10.2016

2016000137

2016426

JASO  sk, s.r.o.

50070584

čistenie prádla

210,05

21.10.2016

24.10.2016

25.10.2016

2016000138

16083

REMI-Ladislav Regásek

30763037

dodávka a montáž expanzomatu

148,91

21.10.2016

24.10.2016

25.10.2016

2016000139

1600134326

BVS,a.s.

35850370

vodné, stočné

474,78

21.10.2016

24.10.2016

25.10.2016

2016000140

161129568

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

ABO - nájom

114,29

24.10.2016

24.10.2016

25.10.2016

2016000135

7190799292

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

1.218,--

10.10.2016

17.10.2016

21.10.2016

2016000136

2016175

Libor RYBECKÝ Servis APH

11839848

prehliadka a nastavenie plynových kotlov

80,--

10.10.2016

17.10.2016

21.10.2016

2016000129

7105863964

SPP,a.s

35815256

zemný plyn

1.100,--

04.10.2016

07.10.2016

10.10.2016

2016000130

201604524

PROFIS, spol. s.r.o.

34103201

výkon technika  BOZP

36,--

05.10.2016

07.10.2016

10.10.2016

2016000131

2016369

BELJA,s.r.o.

36276634

služby PO

35,--

05.10.2016

07.10.2016

10.10.2016

2016000132

2016397

JASO  sk, s.r.o.

50070584

čistenie prádla

184,43

05.10.2016

07.10.2016

10.10.2016

2016000133

110160299

VYMYSLICKÝ - VÝŤAHY spol. s.r.o.

44962185

servis výťahu

280,80

05.10.2016

07.10.2016

10.10.2016

2016000134

3789306479

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

32,46

07.10.2016

07.10.2016

10.10.2016

2016000127

1522016

PYROHAL - Jaroslav Halaš

37173952

kontrola a oprava hasiacich prístrojov

141,48

26.09.2016

04.10.2016

06.10.2016

2016000128

7608534606

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

31,39

29.06.2016

04.10.2016

06.10.2016

2016000123

520160745

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica

44444761

výkon zdravotnej pracovnej služby

90,--

14.09.2016

23.09.2016

28.09.2016

2016000124

1600134326

BVS,a.s.

35850370

vodné, stočné

474,78

19.09.2016

23.09.2016

28.09.2016

2016000125

2016376

JASO  sk, s.r.o.

50070584

čistenie prádla

251,52

22.09.2016

23.09.2016

28.09.2016

2016000126

161126742

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

ABO - nájom

114,29

22.09.2016

23.09.2016

28.09.2016

2016000117

16073

REMI- Ladislav Regásek, Oreské

30763037

funkčná a odborná skúška EPS

360,--

06.09.2016

13.09.2016

19.09.2016

2016000118

201604068

PROFIS, spol. s.r.o.

34103201

výkon technika  BOZP

36,--

09.09.2016

13.09.2016

19.09.2016

2016000119

1788376244

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

45,70

09.09.2016

13.09.2016

19.09.2016

2016000120

2016349

JASO  sk, s.r.o.

50070584

čistenie prádla

199,97

09.09.2016

13.09.2016

19.09.2016

2016000121

2016341

PELKO,s.r.o.

36261904

čistenie a kontrola komínov

28,80

12.09.2016

13.09.2016

19.09.2016

2016000122

7180822980

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

1.179,66

12.09.2016

13.09.2016

19.09.2016

2016000115

2016318

BELJA,s.r.o.

36276634

služby PO

35,--

05.09.2016

07.09.2016

14.09.2016

2016000116

7223730350

SPP,a.s

35815256

zemný plyn

1.100,--

05.09.2016

07.09.2016

14.09.2016

2016000114

7607568407

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

32,78

30.08.2016

31.08.2016

31.08.2016

2016000113

2016324

JASO  sk, s.r.o.

50070584

čistenie prádla

292,01

25.08.2016

25.08.2016

30.08.2016

2016000111

161123145

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

ABO - nájom

114,29

18.08.2016

22.08.2016

24.08.2016

2016000112

1600134326

BVS,a.s.

35850370

vodné, stočné

474,78

18.08.2016

22.08.2016

24.08.2016

2016000110

3160049

EURO MEDIUS, s.r.o.

36264709

zdravotnícky materiál

60,65

16.08.2016

16.08.2016

22.08.2016

2016000108

5787445718

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

29,--

10.08.2016

11.08.2016

18.08.2016

2016000109

11600610

KOHI-MARKET SK,s.r.o.

44796064

kancelárske potreby

36,56

10.08.2016

11.08.2016

18.08.2016

2016000104

2016277

BELJA,s.r.o.

36276634

služby PO

35,--

04.08.2016

08.08.2016

16.08.2016

2016000105

2016294

JASO  sk, s.r.o.

50070584

čistenie prádla

230,51

05.08.2016

08.08.2016

16.08.2016

2016000106

201603580

PROFIS, spol. s.r.o.

34103201

výkon technika  BOZP

36,--

05.08.2016

08.08.2016

16.08.2016

2016000107

7102555133

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

1.148,66

05.08.2016

08.08.2016

16.08.2016

2016000101

2016017

Zariadenie pre seniorov Skalica

00596469

čistiace a pracie prostriedky a  OOB za 4-6/2016

2.103,53

26.07.2016

08.08.2016

08.08.2016

2016000102

7606617053

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

32,14

29.07.2016

01.08.2016

08.08.2016

2016000103

7258637461

SPP,a.s.

35815256

zemný plyn

1.100,--

02.08.2016

03.08.2016

08.08.2016

2016000099

161120481

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

ABO - nájom

114,29

21.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

2016000100

2016267

JASO  sk, s.r.o.

50070584

čistenie prádla

214,55

22.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

2016000097

1600134326

BVS,a.s.

35850370

vodné, stočné

474,78

18.07.2016

20.07.2016

22.07.2016

201600098

3007011599

UNIQA poisťovňa,a.s.

00653501

poistné: majetok & efekt

144,--

18.07.2016

20.07.2016

22.07.2016

2016000096

7111396211

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

1131,67

14.07.2016

15.07.2016

19.07.2016

2016000091

2016170

ABC-servis, družstvo

36250821

okenná sieť

20,40

11.07.2016

13.07.2016

15.07.2016

2016000092

2016171

ABC-servis, družstvo

36250821

okenná sieť

19,10

11.07.2016

13.07.2016

15.07.2016

2016000093

2016169

ABC-servis, družstvo

36250821

sieťové dvere

87,20

11.07.2016

13.07.2016

15.07.2016

2016000094

2016168

ABC-servis, družstvo

36250821

sieťové dvere

89,20

11.07.2016

13.07.2016

15.07.2016

2016000095

201603078

PROFIS, spol. s.r.o.

34103201

výkon technika  BOZP

36,--

11.07.2016

13.07.2016

15.07.2016

2016000086

2016241

JASO  sk, s.r.o.

50070584

čistenie prádla

272,02

06.07.2016

08.07.2016

11.07.2016

2016000087

110160166

VYMYSLICKÝ - VÝŤAHY spol. s.r.o.

44962185

servis výťahu

280,80

06.07.2016

08.07.2016

11.07.2016

2016000088

7208719369

SPP,a.s.

35815256

zemný plyn

1.100,--

06.07.2016

08.07.2016

11.07.2016

2016000089

2016237

BELJA,s.r.o.

36276634

služby PO

65,--

06.07.2016

08.07.2016

11.07.2016

2016000090

7786517432

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

43,10

07.07.2016

08.07.2016

11.07.2016

2016000085

7605654223

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

31,38

30.06.2016

06.07.2016

08.07.2016

2016000084

2016216

JASO Sk s.r.o.

50070584

čistenie prádla

163,45

27.06.2016

29.06.2016

06.07.2016

2016000079

20160038

FEDAB, Ing.Igor Duchaj

46089705

skúšky a prehliadky vyhr. tech. zariadení (plyn)

308,41

15.06.2016

17.06.2016

01.07.2016

2016000080

742016

KLIMA-KOV s.r.o.

46239961

dodávka a montáž klimatizácie

900,--

15.06.2016

28.06.2016

01.07.2016

2016000081

161116878

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

ABO - nájom

114,29

17.06.2016

22.06.2016

01.07.2016

2016000082

520160464

Fakultná nemocnica s poliklinikou

44444761

výkon pracovnej zdravotnej služby

90,--

20.06.2016

22.06.2016

01.07.2016

2016000083

1600134326

BVS,a.s.

35850370

vodné, stočné

474,78

21.06.2016

22.06.2016

01.07.2016

2016000072

2016200

JASO, s.r.o.

50070584

čistenie prádla

206,81

03.06.2016

08.06.2016

13.06.2016

2016000073

7102521995

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

1.300,69

08.06.2016

08.06.2016

13.06.2016

2016000074

201602593

PROFIS, spol. s.r.o.

34103201

výkon technika  BOZP

36,--

08.06.2016

08.06.2016

13.06.2016

2016000075

2016190

BELJA,s.r.o.

36276634

služby PO

35,--

08.06.2016

08.06.2016

13.06.2016

2016000076

1601245

BAL TIP Slovakia,s.r.o.

36260428

čistiace potreby

8,28

08.06.2016

08.06.2016

13.06.2016

2016000077

3785585892

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

44,23

08.06.2016

08.06.2016

13.06.2016

2016000078

462016

Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc.

17541956

čistenie prádla

211,56

08.06.2016

08.06.2016

13.06.2016

FO-
2016002

FO-
2016002

ZpS Skalica

00596469

zabezpečenie konzultačných, rehabilitačných a terapeutických služieb obd.
 4-5/2016

20.000,-

31.05.2016

31.05.2016

06.06.2016

2016000069

1500134326

BVS,a.s.

35850370

vodné, stočné

-1.319,57

26.05.2016

31.05.2016

06.06.2016

2016000070

7604689926

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

31,49

31.05.2016

03.06.2016

06.06.2016

2016000071

7303477250

SPP,a.s.

35815256

zemný plyn

1.100,--

02.06.2016

03.06.2016

06.06.2016

2016000068

161114223

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

ABO - nájom

114,29

19.05.2016

26.05.2016

31.05.2016

FO- 2016001

FO- 2016001

ZpS Skalica

00596469

zabezpečenie konzultačných, rehabilitačných a terapeutických služieb obd.
 1-3/2016

20.000,-

01.05.2016

04.05.2016

31.05.2016

2016000067

2016167

JASO, s.r.o.

50070584

čistenie prádla

175,81

18.05.2016

24.05.2016

25.05.2016

2016000061

2016010

Zariadenie pre seniorov Skalica

00596469

čistiace a pracie prostriedky 1-3/2016

2.466,98

04.05.2016

17.05.2016

17.05.2016

2016000062

2016145

JASO, s.r.o.

50070584

čistenie prádla

237,53

05.05.2016

11.05.2016

17.05.2016

2016000063

2016146

BELJA,s.r.o.

36276634

služby PO

35,--

05.05.2016

11.05.2016

17.05.2016

2016000064

201602050

PROFIS, spol. s.r.o.

34103201

výkon technika  BOZP

36,--

09.05.2016

11.05.2016

17.05.2016

2016000065

7131024154

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

1.284,72

09.05.2016

11.05.2016

17.05.2016

2016000066

1784656470

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

35,12

11.05.2016

11.05.2016

17.05.2016

2016000058

7603736270

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

27,68

02.05.2016

04.05.2016

13.05.2016

2016000059

7213667422

SPP,a.s.

35815256

zemný plyn

1.100,-

03.05.2016

04.05.2016

13.05.2016

2016000060

322016

Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc.

17541956

čistenie prádla

155,88

04.05.2016

04.05.2016

13.05.2016

2016000055

2016121

JASO, s.r.o.

50070584

čistenie prádla

214,46

20.04.2016

26.04.2016

09.05.2016

2016000056

11602436

RM Gastro -JAZ.s.r.o.

34153004

oprava práčky

164,36

25.04.2016

26.04.2016

09.05.2016

2016000057

161111063

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

ABO - nájom

114,29

25.04.2016

26.04.2016

09.05.2016

2016000051

9783727807

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

46,90

07.04.2016

11.04.2016

22.04.2016

2016000052

110160045

Vymyslický - Výťahy spol. s.r.o.

44962185

servis výťahu

280,80

07.04.2016

11.04.2016

22.04.2016

2016000053

7121150166

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

1.440,22

12.04.2016

13.04.2016

22.04.2016

2016000054

1500134326

BVS,a.s.

35850370

vodné, stočné

635,27

19.04.2016

20.04.2016

22.04.2016

2016000049

201601392

PROFIS, spol. s.r.o.

34103201

výkon technika  BOZP

36,--

06.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

2016000050

2016106

BELJA,s.r.o.

36276634

služby PO

35,--

06.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

2016000044

11600253

KOHI-MARKET SK,s.r.o.

44796064

kancelárske potreby

15,73

04.04.2016

06.04.2016

08.04.2016

2016000045

242016

Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc.

17541956

čistenie prádla

173,40

04.04.2016

06.04.2016

08.04.2016

2016000046

2016098

JASO, s.r.o.

50070584

čistenie prádla

239,69

05.04.2016

06.04.2016

08.04.2016

2016000047

11602039

RM Gastro -JAZ.s.r.o.

34153004

oprava práčky

237,46

05.04.2016

06.04.2016

08.04.2016

2016000048

7185304290

SPP,a.s.

35815256

zemný plyn

1.100,-

05.04.2016

06.04.2016

08.04.2016

2016000042

603052

ECOLAB,s.r.o.

31342213

INST.
nájom

3,96

30.03.2016

01.04.2016

01.04.2016

2016000043

7602765860

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

26,18

31.03.2016

01.04.2016

01.04.2016

2016000034

7111364406

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

1.456,28

09.03.2016

15.03.2016

24.03.2016

2016000035

3782804899

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

55,33

09.03.2016

15.03.2016

24.03.2016

2016000036

20160204

Bc. Richard Guček- GUR

35495669

servisné práce, toner

185,92

09.03.2016

15.03.2016

24.03.2016

2016000037

2016117

PELKO,s.r.o.

36261904

čistenie a kontrola komínov

28,80

14.03.2016

15.03.2016

24.03.2016

2016000038

520160140

Fakultná nemocnica s poliklinikou

44444761

výkon pracovnej zdravotnej služby

90,--

18.03.2016

24.03.2016

24.03.2016

2016000039

2016082

JASO, s.r.o.

50070584

čistenie prádla

216,40

21.03.2016

24.03.2016

24.03.2016

2016000040

1500134326

BVS,a.s.

35850370

vodné, stočné

635,27

21.03.2016

24.03.2016

24.03.2016

2016000041

161107128

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

ABO - nájom

114,29

22.03.2016

24.03.2016

24.03.2016

2016000025

2016036

JASO, s.r.o.

50070584

pranie prádla

311,60

24.02.2016

03.03.2016

14.03.2016

2016000026

161105395

CWS boco Slovensko

31411045

nájomné -ABO

114,29

25.02.2016

03.03.2016

14.03.2016

2016000027

1500134326

BVS,a.s.

35850370

vodné, stočné

635,27

26.02.2016

03.03.2016

14.03.2016

2016000028

7601807854

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

27,59

03.03.2016

03.03.2016

14.03.2016

2016000029

7213644431

SPP,a.s.

35815256

zemný plyn

1.100,-

03.03.2016

03.03.2016

14.03.2016

2016000030

162016

Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc.

17541956

čistenie prádla

163,44

04.03.2016

04.03.2016

14.03.2016

2016000031

2016060

JASO, s.r.o.

50070584

pranie prádla

213,18

08.03.2016

09.03.2016

14.03.2016

2016000032

201600813

PROFIS, spol. s.r.o.

34103201

výkon technika  BOZP

36,--

08.03.2016

09.03.2016

14.03.2016

2016000033

2016059

BELJA,s.r.o.

36276634

služby PO

35,--

08.03.2016

09.03.2016

14.03.2016

2016000016

1620061432

Mesto Skalica

00309982

popl. za komunálny odpad

1.159,48

02.02.2016

19.02.2016

23.02.2016

2016000017

7213596177

SPP a.s.

35815256

zemný plyn

1.100,--

02.02.2016

11.02.2016

23.02.2016

2016000018

2016009

JASO, s.r.o.

50070584

pranie prádla

205,33

05.02.2016

11.02.2016

23.02.2016

2016000019

201600358

PROFIS, spol. s.r.o.

34103201

výkon technika  BOZP

36,--

05.02.2016

11.02.2016

23.02.2016

2016000020

1601057

CORA GEO,s.r.o.

31612989

ASW Update

524,98

05.02.2016

11.02.2016

23.02.2016

2016000021

2016019

BELJA,s.r.o.

36276634

služby PO

35,--

08.02.2016

11.02.2016

23.02.2016

2016000022

7140910174

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

1.549,12

08.02.2016

11.02.2016

23.02.2016

2016000023

082016

Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc.

17541956

čistenie prádla

142,32

10.02.2016

11.02.2016

23.02.2016

2016000024

9781881941

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

51,--

11.02.2016

11.02.2016

23.02.2016

2016000001

2015501

BELJA,s.r.o.

36276634

služby PO

35,--

05.01.2016

13.01.2016

15.02.2016

2016000002

2015501

JASO, s.r.o.

50070584

pranie prádla

248,40

07.01.2016

13.01.2016

15.02.2016

2016000003

1512015

Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc.

17541956

čistenie prádla

140,28

07.01.2016

13.01.2016

15.02.2016

2016000004

8780966961

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

42,22

11.01.2016

13.01.2016

15.02.2016

2016000005

7511463801

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

26,23

11.01.2016

13.01.2016

15.02.2016

2016000006

7140905020

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

1.556,83

13.01.2016

13.01.2016

15.02.2016

2016000007

15142

REMI- Ladislav Regásek

30763037

ročná funkčná skúška EPS

360,--

13.01.2016

25.01.2016

15.02.2016

2016000008

15143

REMI- Ladislav Regásek

30763037

montážne práce na oprave

91,--

13.01.2016

25.01.2016

15.02.2016

2016000009

7278466455

SPP,a.s.

35815256

zemný plyn

1.100,--

14.01.2016

18.01.2016

15.02.2016

2016000010

7438219555

SPP,a.s.

35815256

zemný plyn

-580,06

19.01.2016

22.01.2016

15.02.2016

2016000011

1500134326

BVS,a.s.

35850370

vodné, stočné

635,27

19.01.2016

28.01.2016

15.02.2016

2016000012

2016004

JASO, s.r.o.

50070584

pranie prádla

200,50

20.01.2016

25.01.2016

15.02.2016

2016000013

092016

Centrum MEMORY,n.o.

31821791

vzdelávací kurz

85,--

25.01.2016

28.01.2016

15.02.2016

2016000014

7600857797

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

28,04

28.01.2016

02.02.2016

15.02.2016

2016000015

161101043

CWS boco Slovensko

31411045

nájomné -ABO

114,29

29.01.2016

02.02.2016

15.02.2016

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti