Ponuka služieb


Prioritou komplexnej starostlivosti je rešpektovanie a napĺňanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby, individuálne plánovanie a individuálny prístup ku klientovi, za účelom zvyšovania kvality života. Pre našich seniorov v rezidenciálnej opatere ciele komplexnej starostlivosti formulujeme ako úsilie o zvyšovanie kvality života klientov, teda vytvoriť podmienky na prežitie čo najkvalitnejšieho bežného dňa.

Každý človek je výnimočná osobnosť, ktorá má svoju minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Má svoje potreby, očakávania, požiadavky. Cieľom starostlivosti v našom zariadení je, aby seniori dosiahli čo najvyššiu možnú mieru rozvoja podľa ich dispozícií, ktoré sú u každého človeka iné.

 

Ošetrovateľská, opatrovateľská a rehabilitačná starostlivosť


Ošetrovateľská starostlivosť

Je zameraná na podporu psychickej, fyzickej a sociálnej pohody prijímateľa. Je poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu:

 • aplikujeme postupy a techniky v rámci najnovších vedeckých poznatkov geriatrickej praxe,
 • snažíme sa udržiavať a podporovať optimálny zdravotný stav a uspokojovať individuálne potreby seniora,
 • je realizovaná u prijímateľov, ktorí si starostlivosť o svoje zdravie nedokážu zabezpečiť sami,
 • rešpektujeme právo výberu lekára a zdravotníckeho zariadenia, prijímatelia však vítajú a volia možnosť lekára priamo v zariadení, ktorým je pán Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.
 • do zariadenia pravidelne dochádza aj diabetológ a psychiater,
 • personál ošetrovateľského oddelenia vykonáva najmä podávanie liekov podľa ordinácií lekára, aplikáciu injekčnej liečby, ošetrovanie kožných defektov, bandáže dolných končatín, sledovanie fyziologických funkcií, zabezpečenie kontrol klientov na odborných ambulanciách, zabezpečenie liekov, kompenzačných pomôcok, zdravotných pomôcok a ich doručenie, vedie ošetrovateľskú dokumentáciu.

Opatrovateľská starostlivosť

Je kľúčovou zložkou v poskytovaní našich služieb klientom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Starostlivosť je komplexná, kontinuálna, aktivizujúca, preventívna, plánovaná a súčasne vychádza z kvantifikácie problémov v rámci ošetrovateľskej starostlivosti. Prioritou je dosiahnutie čo najvyššej kvality života seniora vo všetkých jeho fázach, udržanie funkčného stavu a sebestačnosti. Proces opatrovania je praktická disciplína založená na princípoch komplexnosti, aktivizácie a individuálnosti. Vychádzame z modelu a metodiky profesorky Moniky Krohwinkel, nazývaného Podporujúci opatrovateľský proces (Proces aktívneho opatrovania). Personál opatrovateľského oddelenia poskytuje pomoc prijímateľom najmä pri osobnej hygiene, kúpaní, obliekaní, stravovaní a pitnom režime, zmenách polôh tela, pohybe, orientácii v prostredí, dodržiavaní liečebného režimu a vykonáva dohľad nad uvedenými činnosťami, vedie opatrovateľskú dokumentáciu.

Rehabilitačná starostlivosť

Poskytované procedúry:

Bioptrónová lampa, magnetoterapia, ultrazvuk, diadynamické prúdy, parafín, individuálne telesné cvičenie, nácvik sedu, nácvik stoja, nácvik chôdze, nácvik bicyklovania, lokálna kryoterapia, vírivý kúpeľ, dýchacia gymnastika, elektrické masážne kreslo, stacionárny bicykel, solac, vírivý kúpeľ.

 

Sociálne poradenstvo a záujmová činnosť


Sociálna práca, sociálne poradenstvo, pracovná činnosť a prítomnosť pracovníkov predstavujú pre našich klientov významnú podporu a oporu. Sociálne poradenstvo zabezpečujú sociálnych sociálne pracovníčky a riaditeľka zariadenia. Cieľovou skupinou sú samotní prijímatelia, ale aj ich rodinní príslušníci a tiež záujemcovia o naše služby. Poradenstvo je poskytované individuálne alebo skupinové. Informácie podávame najčastejšie osobne, telefonicky, mailom, alebo písomne. S klientmi v rámci pracovnej činnosti pracujeme v dvoch skupinách, osobitne sa venujeme klientom s demenciou a Alzheimerovou chorobou.

Ciele v tejto oblasti: udržiavanie a zdokonaľovanie seba obslužných činností, získavanie čo najvyššieho stupňa samostatnosti, rozvíjanie a upevňovanie hygienických a sociálnych návykov, zlepšenie medziľudských vzťahov, posilnenie žiaduceho alebo utlmenie nežiaduceho správania, prevencia depresie, zmiernenie samoty, získavanie pocitu bezpečia a istoty, odbúravanie napätia a strachu, prevencia záťažových situácií, motivácia k zmene pohybového režimu, aktívne zamestnávanie mysle a pamäte, aktívne zapojenie klientov do ponúknutých akcií organizovaných zariadením, udržovanie schopností klientov a zamedzovanie pasivity, zmysluplné využitie voľného času seniorov, spestrenie všedného, denného života klientov v zariadení, zlepšenie sociálnych, komunikačných schopností a emočného prežívania vlastnej situácie, osvieženie spomienok, ktoré vyvolávajú pozitívne emócie (reminiscencia), radosť, prebudenie záujmu u apatických seniorov, zlepšenie komunikácie so seniormi, ale aj medzi nimi navzájom. Aktivity a podujatia vychádzajú aj z požiadaviek a potrieb prijímateľov.

 

Obslužné činnosti poskytované v zariadení


Stravovanie

Stravovanie sa zabezpečuje dodávateľským spôsobom zo Zariadenia pre seniorov Skalica. Strava sa pripravuje podľa schváleného jedálneho lístka v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Pričom za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny, za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. Zariadenie pre seniorov poskytuje stravu racionálnu, šetriacu, nesolenú, diabetickú. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Jedálny lístok sa schvaľuje na zasadnutí stravovacej komisie. Táto komisia zasadá jedenkrátdo týždňa, členmi sú riaditeľka zariadenia, zamestnanci technicko-hospodárskeho úseku, Jesénie, klienti v zastúpení za jednotlivé druhy diét a predseda výboru samosprávy obyvateľov. Komisia vždy zhodnotí stravovanie za predchádzajúci týždeň, schvaľuje jedálny lístok na nasledujúce obdobie, rieši podnety a pripomienky v oblasti stravovania. Strava sa podáva v jedálni, v odôvodnených prípadoch na izbe klienta. Jedálne lístky sú dostupné na nástenkách na všetkých poschodiach a v jedálňach.

 

Ubytovanie

Zariadenie je trojposchodová budova, ktorá poskytuje ubytovanie v 38 dvojlôžkových izbách. Tvorí ju teda prízemie, prvé a druhé poschodie.

Na prízemí je 20 lôžok, ktoré sú určené klientom s Alzheimerovou chorobou a rôznymi formami demencie. Súčasťou prízemia je aj uzavreté átrium, kde môžu mobilní, často dezorientovaní klienti vyjsť aj sami bez rizika. Átrium má vybudované chodníky a je vybavené lavičkami. Súčasťou átria je terasa vychádzajúca z terapeutickej miestnosti so slnečnou clonou, kreslami a stolom, vysadená je peknou zeleňou.

Prvé poschodie disponuje 28 lôžkami, sú tu umiestňovaní klienti, ktorí sú úplne odkázaní na pomoc inej osoby, s ťažkým poruchami mobility. Druhé poschodie je s rovnakou kapacitou, 28 lôžok slúži pre čiastočne mobilných klientov. Izby sú zariadené štandardným nábytkom, disponujú balkónmi. Vo všetkých bytoch a sociálnych zariadeniach je zavedená signalizácia na privolanie pomoci ošetrujúceho personálu. Každá bytová jednotka je vybavená elektrickými, ale aj manuálne polohovateľnými posteľami, spoločným sociálnym zariadením. Klienti si so sebou môžu priviezť TV, rádio a na zútulnenie izby spomienkové fotografie a drobné predmety.

V spoločných priestoroch sú na jednotlivých poschodiach umiestnené informačné nástenky pre prijímateľov. Obsahujú jedálne lístky, pozvánky, dôležité upozornenia, oznamy o prevádzke, službách, aktuálne ponuky a iné aktuality a informácie.

Upratovanie, pranie a žehlenie

Pranie a žehlenie osobnej bielizne zabezpečujeme klientom vo vlastnej práčovni, posteľná bielizeň sa perie dodávateľským spôsobom. Na značenie bielizne a šatstva používame nažehľovací lis. Upratovanie a dezinfekcia v spoločných priestoroch a v izbách klientov v pavilóne B sa vykonáva denne, v izbách klientov v pavilóne A jedenkrát do týždňa. V prevádzke dodržiavame hygienické a epidemiologické zásady, predpisy a opatrenia.

 

Ďalšie poskytované služby a činnosti:


 • pedikúra, kozmetika, kadernícke služby, krajčírske služby
 • reminiscenčná miestnosť, Remi kuchynka, Remi autobusová zastávka
 • automat na kávu a teplé nápoje
 • pitný režim počas letných mesiacov
 • osobné vybavenie
 • úschova cenných vecí
 • duchovná služba (sv. omše, vysluhovanie sviatostí)
 • zabezpečenie a donáška liekov, zdravotníckych pomôcok, drobných nákupov
 • poskytovanie ubytovania a stravy pre príbuzných klientov
 • spoločné priestory na spoločné stretávania sa klientov a s príbuznými
 • zabezpečenie telefonického kontaktu s príbuznými
 • spoločná jedáleň s obsluhou
 • domáce kino
 • interný časopis Domováčik s možnosťou uverejňovania vlastných príspevkov od klientov
 • fotografické objednávky pre klientov
 • posedenie v átrium zariadenia
 • Haloterapia – soľná jaskyňa.

 


 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti