Poďakovanie za podporu a pomoc v čase Corona krízy

Počas pandémie nás podporilo veľké množstvo darcov, touto cestou im adresujeme a vyslovujeme poďakovanie za všetky prejavy pomoci. Veľmi si vážime podporu, ktorá prispela k ochrane zdravia a života našich klientov a zamestnancov.

Osobitné poďakovanie patrí primátorke mesta Anne Miernej, pánovi profesorovi Krčmérymu, pánovi profesorovi Bartošovičovi a vedeniu spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s.r.o.

 

Darca

Forma pomoci

prof. doc. MUDr. Bartošovič Ivan, PhD.

Lekár zariadení, odborná spolupráca 

Cinemax Skalica

Cukrovinky

Černý Andrej 

Tablet Samsung  Galaxy A10

Červená patrola – SMER-SD

400 ks rúšok

FNsP Skalica

MUDr. Vidovič Daniel

MUDr. Naďová Katarína

Spolupráca pri testovaní

Grafobal a.s.

700 ks rukavíc, 500 ks rúšok a 40 l dezinfekcie

Chovancová Katarína, Bc. s rodinou

3 ks dezinfekčné  stojany

Janičkovičová Anna, PhDr.

Psychologické poradenstvo 

Prof. MUDr. Krčméry Vladimír, DrSc., Dr.h.c.

Testovanie zamestnancov 

Kuffel Viktor

Dezinfekcia priestorov 

Lednický Martin a jeho tím 

50 ks štítov 

Mackaničová

30 ks rúšok

Medirex, a.s.

Testovanie zamestnancov 

Mesto Skalica

170 ks rúšok

Primátorka mesta  Skalica 

Ing. Mierna Anna

Vystúpenie pod oknami DUO JAMAHA

Ministerstvo  práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Účelové dotácie na boj s pandémiou COVID-19

Potraviny ROTO – p. Bilka Lukáš

Cukrovinky v sume 300 Eur

Roman Milan, Ing.

10 ks štítov

RÚVZ Senica, Tencerová Marta, Mgr.

Spolupráca pri testovaní

Schaeffler Skalica, spol. s.r.o.

10 000,- Eur, 1 000 ks rukavíc, 250 ks rúšok a 40 l dezinfekcie

Šedlbauer

Cukrovinky - 460 ks croissant 7 Days

Šulcová Eva, MUDr.

37 ks rúšok

Trnavský samosprávny kraj

Distribúcia ochranných pomôcok zo Štátnych hmotných rezerv a účelové dotácie na boj s pandémiou COVID-19

Únia žien Radimov

150 ks rúšok

Vojtková Zdenka

100 ks rúšok

Vyskoč Marek a Klára Kudláčová

Vystúpenie pod oknami VYVA BAND

ZŠ Vajanského 

50 ks rúšok