PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov: JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov
IČO: 42292468
Obec: Skalica
Ulica: Pod hájkom 36/A
PSČ: 90901

Kontaktné osoby
Meno a Priezvisko: PhDr. Anna Javornická
Ulica a číslo: Pod hájkom 36/A
Obec: 90901, Skalica
Telefón: 0911543258
E-mail: javornicka@zpssi.sk

Verejné obstarávanie za rok 2021