2% z daní

POĎAKOVANIE:

Srdečne ďakujeme všetkým tým, ktorí sa rozhodli venovať 2% z dane práve nášmu občianskemu združeniu v roku 2019. Vďaka kolegom, rodinným príslušníkom, priateľom a známym aj firmám. Ste super, vďaka Vám je život u nás krajší, lepší a pestrejší. Pomohli ste nám napríklad dokúpiť elektrické polohovacie postele, prístrojové rehabilitačné vybavenie a materiál a tiež sme mohli zorganizovať mnoho zaujímavých výletov a podujatí.
Veľmi si Vašu priazeň vážime a ceníme.

VÝZVA:

O Vašu štedrosť a priazeň sa uchádzame opäť aj v tomto roku. Chceme Vás preto touto cestou požiadať o 2% z Vašich už zaplatených daní z príjmov, o ktorých rozhodujete VY. Vaše rozhodnutie Vás nestojí žiadne peniaze, 2% z Vašich už zaplatených daní nám vyplatí Daňový úrad. Nenechajte svoje 2% štátu. Podporte dobrú vec, spolu dokážeme viac.

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

IČO: 37987992

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Združenie seniorov pri Domove dôchodcov Skalica

Ulica: Pod Hájkom číslo: 36

PSČ: 909 01 Obec: Skalica

 

Tlačivá budú obyvateľom rozdané osobne, ďalej je možné si ich vyzdvihnúť v kanceláriách alebo na vrátnici, v elektronickej podobe na webovej stránke zariadenia a na Facebooku.

 

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti