2% z daní

Milí priatelia a priaznivci,

naše občianske Združenie seniorov pri Domove dôchodcov Skalica sa uchádza o Vašu priazeň a podporu i v roku 2019. Chceme Vás preto touto cestou požiadať o 2% z Vašich daní z príjmov, o ktorých rozhodujete VY.

Podporíte nás tým v činnosti, ktorej cieľom je zabezpečiť rozmanitosť a vysokú kvalitu života našich seniorov. Každoročne pre nich organizujeme rôzne aktivity a spoločenské podujatia v zariadení i mimo neho. Svoju prácu smerujeme k rozvoju všestranných služieb pre klientov a v neposlednom rade k zveľaďovaniu prostredia, ktoré je ich domovom .

Pomôžete nám, aby jeseň života našich seniorov bola krásne pestrá. Vaše 2% použijeme na správnu vec. Spolu dokážeme viac.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

IČO: 37987992

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Združenie seniorov pri Domove dôchodcov Skalica

Ulica: Pod hájkom číslo: 36

PSČ: 909 01 Obec: Skalica

Ďakujeme, že nás podporíte aj v roku 2019.