Dátum
vystavenia

Dátum
zverejnenia

Názov/Číslo
zmluvy

Obstarávateľ

Dodávateľ

Predmet
zmluvy

30.03.2021 30.03.2021 Darovacia zmluva

JESENIA zariadenie pre seniorov Skalica

Ing.  Lenka Čermáková finančný dar
26.02.2021 26.02.2021 Zmluva na zabezpečenie ochrany  pred požiarmi č.02/03/2021

JESENIA zariadenie pre seniorov Skalica

PROFIS spol.s.r.o. služby PO
24.02.2021   24.02.2021  Darovacia zmluva

 JESENIA zariadenie pre seniorov Skalica

 UNTRACO SR finančný dar