Dátum
vystavenia

Dátum
zverejnenia

Názov/Číslo
zmluvy

Obstarávateľ

Dodávateľ

Predmet
zmluvy

16.07.2021 16.07.2021 Zmluva č. 2021/ORG/R/Z/SI/0430 o poskytnutí účelovej dotácie

JESENIA zariadenie pre seniorov Skalica

Trnavský samosprávny kraj

účelová dotácia na realizáciu projektu
15.07.2021 15.07.2021 Darovacia zmluva

JESENIA zariadenie pre seniorov Skalica

Euro Medius

finančný dar
21.04.2021 21.04.2021 Dohoda o zabezpečení odborných služieb

JESENIA zariadenie pre seniorov Skalica

RÚVZ so  sídlom v  Senici a 

RÚVZ so sídlom v  Trnave

testovanie sterilizačného prístroja  + vyhotovenie  protokola o skúške
15.04.2021 19.04.2021 Darovacia zmluva

JESENIA zariadenie pre seniorov Skalica

Euro Medius finančný dar
23.03.2021 19.04.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 477/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

JESENIA zariadenie pre seniorov Skalica

MPSVaR SR poskytnutie jednorazovej dotácie
30.03.2021 30.03.2021 Darovacia zmluva

JESENIA zariadenie pre seniorov Skalica

Ing.  Lenka Čermáková finančný dar
26.02.2021 26.02.2021 Zmluva na zabezpečenie ochrany  pred požiarmi č.02/03/2021

JESENIA zariadenie pre seniorov Skalica

PROFIS spol.s.r.o. služby PO
24.02.2021   24.02.2021  Darovacia zmluva

 JESENIA zariadenie pre seniorov Skalica

 UNTRACO SR finančný dar