Podmienky prijatia


Pred podaním žiadosti do zariadenia pre seniorov, je občan (žiadateľ) povinný podať si Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivá si občan preberie a podá na Obecnom alebo Mestskom úrade na sociálnom oddelení v mieste trvalého bydliska.
Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba :

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Postup pri prijímaní občanov do zariadenia pre seniorov:

Pred podaním Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov podá občan písomnú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov podľa trvalého bydliska príslušnej obci alebo mestu. Táto inštitúcia na základe svojej pôsobnosti je správnym orgánom vo veci konať. Prílohou k žiadosti je zdravotný posudok, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov. Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku obec/mesto v mieste trvalého bydliska vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu a vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti, podá občan písomnú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Zariadení pre seniorov na príslušné zariadenie.

Kompletná Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby musí obsahovať:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a zaradenie do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • posudok odkázanosti na sociálnu službu,
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
 • tlačivo - Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.pdf (603724)
 • tlačivo - Vyhlásenie o majetku FO, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby (úradne overené) 

Po doručení Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby s vyššie uvedenými prílohami je táto žiadosť zaevidovaná do evidencie čakateľov.

Kontaktná osoba k poskytovaniu informácií pre žiadateľov Mgr. Adriana Caletková, tel.č. 0902 239 357, e-mail: caletkova@zpssi.sk

Pri nástupe do zariadenia požadujeme od občana:

 • občiansky preukaz k nahliadnutiu
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP- ak je občan jeho držiteľom
 • fotokópiu aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku
 • overené čestné prehlásenie o zabezpečení pohrebu (vyplnia príbuzní)
 • potvrdenie o bezinfekčnosti občana a jeho okolia vydané praktickým lekárom (nie staršie ako tri dni)
 • zdravotnú dokumentáciu od praktického lekára
 • lieky s rozpisom užívania

Klient si do zariadenia môže priniesť aj drobné predmety z domáceho prostredia. Šatstvo, ktoré si klient prinesie do zariadenia je potrebné mať označené svojim menom (vyšitím). V prípade záujmu je možné označiť každý kus oblečenia aj v zariadení, nažehľovacím lisom riadeným cez počítač. Táto služba je spoplatnená.

Úhrada za pobyt

Úhrada za poskytovanie sociálnej služby sa riadi všeobecne záväzným nariadením Mesta Skalica č. 13/2022

https://www.skalica.sk/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-28-259-sk_105.pdf&original=VZN č. 13-2022 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov.pdf

Úhrada sa skladá zo štyroch nasledujúcich položiek:

 1. Cena za ubytovanie - závisí od veľkosti obytnej miestnosti cenové rozmedzie od 88 € - 136 €
 2. Cena za celodenné stravovanie - určuje sa podľa typu stravy (racionálna, diabetická) cenové rozmedzie od 191 € - 210 €
 3. Cena za odkázanosť - stanovuje sa na základe stupňa odkázanosti (IV. - VI.) cenové rozmedzie od 66 € - 100 €
 4. Cena za pranie, žehlenie a upratovanie -  cenové rozmedzie od 86 € - 89 €

 

Klienti majú možnosť používania vlastnej TV na izbe za poplatok (2,50 € mesačne). Klientom poskytujeme v prípade záujmu aj možnosť pripojenia na internet (wifi free) a možnosť úschovy bicykla (1 € mesačne).

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti