Dátum
vystavenia

Dátum
zverejnenia

Názov/Číslo
zmluvy

Obstarávateľ

Dodávateľ

Predmet
zmluvy

21.12.2020 21.12.2020 Zmluva o výpožičke JESÉNIA ZpS Skalica ZpS Skalica

 3 umývačky riadu Aristarco 50

bezdotykový dávkovač,

žiarič a oxymeter

29.10.2020 29.10.2020 Darovacia zmluva JESÉNIA ZpS Skalica EURO MEDIUS

peňažný dar

23.09.2020 23.09.2020 Darovacia zmluva JESÉNIA ZpS Skalica SANIMAT SK s.r.o.

peňažný dar

14.07.2020 14.07.2020 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie JESÉNIA ZpS Skalica Trnavský samosprávny kraj

účelová dotácia

29.06.2020 29.06.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 290/2020 JESÉNIA ZpS Skalica MPSVaR SR

účelová dotácia

11.06.2020 11.06.2020 Zmluva o výpožičke JESÉNIA ZpS Skalica ZpS Skalica

programovateľný zosilňovač

01.04.2020 01.04.2020 Darovacia zmluva JESÉNIA ZpS Skalica EURO MEDIUS

peňažný dar

 02.03.2020  02.03.2020  Zmluva o výpožičke  JESÉNIA ZpS Skalica  ZpS Skalica

defibrilátor, polohovací had, rolka,

podložka, spoločná stavba veže,

padák s otvormi