Dátum
vystavenia

Dátum
zverejnenia

Názov/Číslo
zmluvy

Obstarávateľ

Dodávateľ

Predmet
zmluvy

01.04.2020 01.04.2020 Darovacia zmluva JESÉNIA ZpS Skalica EURO MEDIUS

peňažný dar

 02.03.2020  02.03.2020  Zmluva o výpožičke  JESÉNIA ZpS Skalica  ZpS Skalica

defibrilátor, polohovací had, rolka,

podložka, spoločná stavba veže,

padák s otvormi