Dátum vystavenia 

 

Dátum zverejnenia

   

Názov/Číslo zmluvy

Obstarávateľ

Dodávateľ

Predmet

18.08. 2021   18.08. 2021     Zmluva o inzercii ZPS Skalica

REGIONPRESS, s.r.o.

inzerát

02.08.2021   02.08.2021     Darovacia zmluva ZPS Skalica

Združenie seniorov pri Domove dôchodcov

1 ks  Programovateľný  zosilňovač Johansson  6700

1 ks  Kyslíkový koncentrátor typ  KK8581025

5 ks  Slnečník  Ravenna  Sm

16.07.2021   16.07.2021     Zmluva č. 2021/ORG/R/Z/SI/0456  o poskytnutí účelovej dotácie ZPS Skalica

Trnavský samosprávny kraj

účelová dotácia na realizáciu projektu

21.06.2021   21.06.2021     Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ZPS Skalica

Slovak Telekom, a.s.

mobilné služby 

31.05.2021   31.05.2021     Dodatok ku zmluve č. N5880 ZPS Skalica

OTIS Výťahy, s.r.o.

servis výťahy

05.05.2021   05.05.2021     Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9409767663 ZPS Skalica

ZSE Energia,a.s.

elektrická energia

05.05.2021   05.05.2021     Zmluva o združenej dodávke elektriny   č. 9409767348 ZPS Skalica

ZSE Energia,a.s.

elektrická energia

05.05.2021   05.05.2021     Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy /č.zmluvy 122079658 ZPS Skalica

Západoslovenská distribučná, a.s.

elektrická energia

30.04.2021   30.04.2021     Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distrbučnej sústavy / č. zmluvy 122079207 ZPS Skalica

Západoslovenská distribučná, a.s.

elektrická energia

21.04.2021   21.04.2021     Dohoda o zabezpečení odborných služieb ZPS Skalica

RÚVZ so  sídlom v Senici   a

RÚVZ so sídlom v  Trnave

testovanie sterilizačného prístroja a vyhotovenie protokola o skúške

23.03.2021   19.04.2021     Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 476/2021 podľa § 9 ods.3 a 4 a  § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ZPS Skalica

MPSVaR SR

poskytnutie jednorazovej dotácie

23.03.2021   23.03.2021     Darovacia  zmluva ZPS Skalica

Združenie seniorov pri Domove  dôchodcov

1 ks dezinfikátor a čistič vzduchu

2 ks teplomer B

1 ks reprobedňa VONYX SPJ 1200 ABT

1 ks tlakomer Tensoval  C

4 ks teplomer  B

1 ks Tablet  SAMSUNG  TAB  A 10,1

26.02.2021   26.02.2021     Zmluva na zabezpečenie ochrany pred požiarmi č. 01/03/2021 ZPS Skalica

PROFIS spol. s.r.o.

služby  PO

01.02. 2021   01.02. 2021     Darovacia zmluva ZPS Skalica

Mgr.art. Šimon Šicko

Lukáš  Fila

Mgr. Zuzana Suchovská

Mgr. Lucia Pašková

1 ks STERILLIGHT Air G1 30

1 ks mobilný stojan na zem 

 25.01.2021    25.01.2021     Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9409691212  ZPS Skalica  ZSE Energia, a.s.  elektrická energia