Interné číslo faktúry

Externé číslo faktúry

Dodávateľ/Odberateľ

IČO

Predmet faktúry

Cena v € vrátane DPH

Dátum evidencie

Dátum úhrady

Dátum zverejnenia

2016000034

15414772

B2B parner s.r.o.

44413467

text. rohož, gumové nášľapy

92,40

13.01.2016

14.01.2016

22.02.2016

2016000036

461600003

BLACHOTRAPEZ s.r.o.

36423416

údržbarský materiál

316,17

14.01.2016

14.01.2016

22.02.2016

2016000027

7140904803

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

2.369,86

13.01.2016

14.01.2016

22.02.2016

2016000028

7102439798

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

207,60

13.01.2016

14.01.2016

22.02.2016

2016000029

7121124828

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

280,36

13.01.2016

14.01.2016

22.02.2016

2016000025

421802016

AJFA+AVIS, s.r.o.

31602436

publik."Čo má vedieť mzdová účtovníčka"

49,50

12.01.2016

14.01.2016

22.02.2016

2016000023

47536811

SE-PRA EKO s.r.o.

47536811

odvoz likv. odpadu

25,--

11.01.2016

14.01.2016

22.02.2016

2016000022

151004129

M-MAS,s.r.o.

47179350

údržbársky materiál

46,21

11.01.2016

14.01.2016

22.02.2016

2016000013

2015500

BELJA,s.r.o.

36276634

služby na úseku PO

50,--

07.01.2016

14.01.2016

22.02.2016

2016000012

2015500

JASO s.r.o.

31411495

pranie bielizne

84,86

07.01.2016

14.01.2016

22.02.2016

2016000011

115195087

BVS,a.s.

35850370

vodné, stočné

1.722,31

07.01.2016

14.01.2016

22.02.2016

2016000009

1503202

BAL TIP Slovakia,s.r.o.

36260428

spotrebný tovar do kuchyne

127,40

05.01.2016

14.01.2016

22.02.2016

2016000008

20150049

KLIMATIZÁCIE SKALICA,s.r.o.

47461071

servis klimatizácií

702,--

05.01.2016

14.01.2016

22.02.2016

2016000007

012016

Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc.

17541956

čistenie bielizne

294,96

05.01.2016

14.01.2016

22.02.2016

2016000005

115267027

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

806,74

05.01.2016

14.01.2016

22.02.2016

2016000004

2016000014

BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.

44240104

potraviny

90,07

05.01.2016

14.01.2016

22.02.2016

2016000002

9780973991

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

141,46

05.01.2016

14.01.2016

22.02.2016

2016000001

11501064

KOHI-MARKET SK s.r.o.

44796064

kancelárske potreby

535,--

04.01.2016

14.01.2016

22.02.2016

FO-2016001

FO-2016001

Mesto Skalica

00309982

príspevok na stravovanie pre klientov

73,92

25.01.2016

 

22.02.2016

FO-2016002

FO-2016002

Mesto Skalica

00309982

príspevok na stravovanie pre klientov

61,88

25.01.2016

 

22.02.2016

FO-2016003

FO-2016003

Untraco SR, Ing Peter Prívracký

33764956

prenájom priestorov

900,--

15.02.2016

 

22.02.2016

FO-2016004

FO-2016004

Mesto Skalica

00309982

príspevok na stravovanie pre klientov

71,44

22.02.2016

 

22.02.2016

FO-2016005

FO-2016005

Mesto Skalica

00309982

príspevok na stravovanie pre klientov

66,88

22.02.2016

 

22.02.2016

2016000021

116101032

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

275,74

11.01.2016

18.01.2016

23.02.2016

2016000031

7600112376

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

1,93

13.01.2016

18.01.2016

23.02.2016

2016000032

7420222688

SPP a.s.

35815256

zemný plyn

4.598,72

13.01.2016

18.01.2016

23.02.2016

2016000033

7600263268

Slovak Telekom, a.s

35763469

telefónne hovory

64,68

13.01.2016

18.01.2016

23.02.2016

2015001127

20150383

Mäso-potraviny Lašák, s.r.o.

34139141

mäso

664,28

31.12.2015

18.01.2016

23.02.2016

2015001126

20150382

Mäso-potraviny Lašák, s.r.o.

34139141

mäso

700,24

31.12.2015

18.01.2016

23.02.2016

2015001124

152026

Peter Purgat

30977371

potraviny

550,64

31.12.2015

18.01.2016

23.02.2016

2015001123

0220156302

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

102,30

31.12.2015

18.01.2016

23.02.2016

2015001122

6109362

DEMIFOOD,spol.s.r.o.

36324124

potraviny

542,21

31.12.2015

18.01.2016

23.02.2016

2015001121

6109368

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

786,65

31.12.2016

18.01.2016

23.02.2016

2015001120

151796

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

mäso

478,14

31.12.2016

18.01.2016

23.02.2016

2015001119

0220156330

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

418,23

31.12.2016

18.01.2016

23.02.2016

2016000040

16040

Edu Work,s.r.o.

36254118

školenie

50,--

18.01.2016

18.01.2016

23.02.2016

2016000056

5041503459

Poradca podnikateľa. spol.s.r.o.

31592503

vyúčt."Finančný spravodajca"2015

12,46

20.01.2016

22.01.2016

25.02.2016

2016000048

600295

ECOLAB,s.r..

31342213

čistiace prostriedky

377,48

19.01.2016

22.01.2016

25.02.2016

2016000047

7468433301

ZSE Energia,a.s.

36677281

elektrická energia

67,42

19.01.2016

22.01.2016

25.02.2016

2016000046

7468433300

ZSE Energia,a.s.

36677281

elektrická energia

803,53

19.01.2016

22.01.2016

25.02.2016

2016000057

1501315

GC TECH Ing.Peter Gerši

36880574

kancelárske potreby

222,60

20.01.2016

22.01.2016

25.02.2016

2016000043

60069

LARK,s.r.o.

31415296

potraviny

39,48

18.01.2016

22.01.2016

25.02.2016

2016000037

116104071

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

26,40

14.01.2016

22.01.2016

25.02.2016

2016000020

22016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

potraviny

46,20

11.01.2016

22.01.2016

25.02.2016

2016000018

10160016

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

potraviny

625,55

11.01.2016

22.01.2016

25.02.2016

2016000054

2016005

JASO s.r.o.

31411495

potraviny

33,95

20.01.2016

22.01.2016

25.02.2016

2016000063

116104830

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

206,35

26.01.2016

26.01.2016

29.02.2016

2016000062

2016001

SLOVCARE s.r.o.

46520261

koliesko TENTE - pedál

58,--

25.01.2016

26.01.2016

29.02.2016

2016000059

2316132

IReSoft, s.r.o.

26297850

licencia Cygnus 1-3/2016

370,30

20.01.2016

26.01.2016

29.02.2016

2016000049

116106872

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

194,76

19.01.2016

26.01.2016

29.02.2016

2016000045

11600023

KOHI-MARKET SK s.r.o.

44796064

kancelárske potreby

59,14

18.01.2016

26.01.2016

29.02.2016

2016000017

3016010009

MARTEK MEDICAL a.s.

47719150

rukavice vyšetrovacie

315,--

08.01.2016

26.01.2016

29.02.2016

2016000016

0220160050

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

206,63

08.01.2016

26.01.2016

29.02.2016

2016000015

0220160055

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

35,30

08.01.2016

26.01.2016

29.02.2016

2016000010

00252

Silvia Hodálová - VIUSS

47982594

predplatné r. 2016 "Sestra"

15,--

05.01.2016

26.01.2016

29.02.2016

2016000006

16100033

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

867,23

05.01.2016

26.01.2016

29.02.2016

2016000003

0220160010

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

404,09

05.01.2016

26.01.2016

29.02.2016

2016000080

116111680

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

24,48

29.01.2016

02.02.2016

02.03.2016

2016000073

116111184

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

90,11

28.01.2016

02.02.2016

02.03.2016

2016000072

161200205

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

čistiace prostriedky

75,60

27.01.2016

02.02.2016

02.03.2016

2016000071

201503797

PROFIS, spol.s.r.o.

34103201

výkon technika BOZP

71,70

27.01.2016

02.02.2016

02.03.2016

2016000069

116109444

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

361,73

26.01.2016

02.02.2016

02.03.2016

2016000067

116108749

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

815,45

26.01.2016

02.02.2016

02.03.2016

2016000061

2016012

HLAKOV spol.s.r.o.

36259586

ocelové držiaky

25,20

25.01.2016

02.02.2016

02.03.2016

2016000055

10160058

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

mäso

475,29

20.01.2016

02.02.2016

02.03.2016

2016000052

20160005

Mäso-potraviny Lašák, s.r.o.

34139141

mäso

858,66

20.01.2016

02.02.2016

02.03.2016

2016000038

160023

Peter Purgat

30977371

potraviny

349,65

14.01.2016

02.02.2016

02.03.2016

2016000019

0220160073

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

90,17

11.01.2016

02.02.2016

02.03.2016

2016000014

16100052

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

600,59

08.01.2016

02.02.2016

02.03.2016

2016000083

160027

STALEZA GROUP SERVICES, s.r.o.

46233725

revízia systému EPS a HSP

738,--

01.02.2016

08.02.2016

07.03.2016

2016000081

11601025

A-Z Elektro Skalica,s.r.o.

36240079

údržbársky materiál

249,22

01.02.2016

08.02.2016

07.03.2016

2016000058

161101052

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

ABO - nájom

54,--

20.01.2016

08.02.2016

07.03.2016

2016000041

42016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

potraviny

64,--

18.01.2016

08.02.2016

07.03.2016

2016000035

0220160110

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

261,26

13.01.2016

08.02.2016

07.03.2016

2016000026

16100195

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

512,77

12.01.2016

08.02.2016

07.03.2016

2016000115

5916003004

Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.

31592503

"Verejná správa" -ročný prístup

84,--

09.02.2016

09.02.2016

07.03.2016

2016000113

1202

RVC Senica n.o.

37986635

školenie

29,--

08.02.2016

09.02.2016

07.03.2016

2016000114

0525152021

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

00611034

školenie -spr. poplatok

50,--

09.02.2016

09.02.2016

07.03.2016

2016000096

116101430

BVS,a.s.

35850370

vodné,stočné

2.087,80

05.02.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000121

7418798778

SPP,a.s.

35815256

zemný plyn

7.291,15

10.02.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000112

7190744614

ZSE Energia,a.s.

36677281

elektrická energia

2.462,08

08.02.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000111

1327642

MAFRA Slovakia,a.s.

31333524

časopis DIABETIK -predpl.

10,20

08.02.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000106

3781889231

Slovak Telekom,a.s.

35763469

telefónne hovory

124,20

08.02.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000105

2016018

BELJA,s.r.o.

36276634

služby PO

50,--

08.02.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000104

0092016

SE-PRA EKO s.r.o.

47536811

odvoz a likvidácia B.R.K.O.

25,--

08.02.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000103

7468459834

ZSE Energia,a.s.

36677281

elektrická energia

67,42

08.02.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000102

161000265

M-MAS,s.r.o.

47179350

údržbársky materiál

217,54

08.02.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000101

092016

Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc.

17541956

čistenie bielizne

299,40

05.02.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000100

15160439

OTIS Výťahy s.r.o.

35683929

servis výťahov

793,44

05.02.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000099

2016010

JASO s.r.o.

31411495

pranie bielizne

71,56

05.02.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000098

1601054

CORA GEO, s.r.o.

31612989

ASW Update CG Hotline, metodická podpora

701,04

05.02.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000097

201600345

PROFIS, spol.s.r.o.

34103201

výkon technika BOZP

71,70

05.02.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000091

20160056

MIKA GASTRO,s.r.o.

47052988

potraviny

222,61

03.02.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000090

2016009

ABVO - Bureš Ľudovít

17774268

údržbársky materiál

52,73

02.02.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000082

11600065

KOHI-MARKET SK s.r.o.

44796064

kancelárske potreby

50,39

01.02.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000078

116112489

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

717,94

29.01.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000077

116112490

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

239,28

29.01.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000068

10160098

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

mäso

265,42

26.01.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000044

0220160128

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

122,06

18.01.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000042

0220160149

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

105,84

18.01.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000039

16100284

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

481,21

14.01.2016

11.02.2016

11.03.2016

2016000130

7601077215

Slovak Telekom,s.r.o.

35763469

telefónne hovory

1,84

15.02.2016

17.02.2016

17.03.2016

2016000129

7160816389

ZSE Energia,a.s.

36677281

elektrická energia

223,34

15.02.2016

17.02.2016

17.03.2016

2016000124

7601221706

Slovak Telekom,s.r.o.

3576346

telefónne hovory

65,54

11.02.2016

17.02.2016

17.03.2016

2016000116

20160065

Bc.Richard Guček-GuR

35495669

servisné práce

89,10

09.02.2016

17.02.2016

17.03.2016

2016000109

116117060

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

480,73

08.02.2016

17.02.2016

17.03.2016

2016000093

116114607

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

940,88

03.02.2016

17.02.2016

17.03.2016

2016000089

1620000012

Mesto Skalica

00309982

poplatok za komunal.odpady

1.376,89

02.02.2016

17.02.2016

17.03.2016

2016000087

116113212

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

410,28

02.02.2016

17.02.2016

17.03.2016

2016000084

10160134

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

mäso

322,09

02.02.2016

17.02.2016

17.03.2016

2016000066

0220160212

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

310,47

26.01.2016

17.02.2016

17.03.2016

2016000065

160090

Peter Purgat

30977371

potraviny

324,10

26.01.2016

17.02.2016

17.03.2016

2016000060

16100496

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

780,07

21.01.2016

17.02.2016

17.03.2016

2016000053

20160196

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

380,52

20.01.2016

17.02.2016

17.03.2016

2016000051

0220160184

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

128,11

20.01.2016

17.02.2016

17.03.2016

2016000050

16100418

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

257,66

19.01.2016

17.02.2016

17.03.2016

2016000142

16010340

Asociácia správcov registratúry

37922190

seminár

39,--

18.02.2016

18.02.2016

17.03.2016

2016000131

2016000181

ROMAN LACO -ROADA

33191921

čistiace prostriedky

589,--

16.02.2016

19.02.2016

18.03.2016

2016000125

2016036

HLAKOV spol. s.r.o.

36259586

stavebný materiál

410,40

11.02.2016

19.02.2016

18.03.2016

2016000119

116118525

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

480,22

10.02.2016

19.02.2016

18.03.2016

2016000118

116118522

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

100,80

10.02.2016

19.02.2016

18.03.2016

2016000107

102016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

potraviny

110,25

08.02.2016

19.02.2016

18.03.2016

2016000085

20160019

Mäso-potraviny Lašák, s.r.o.

34139141

mäso

108,71

22.01.2016

19.02.2016

18.03.2016

2016000074

0220160279

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

279,01

28.01.2016

19.02.2016

18.03.2016

2016000070

0220160229

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

178,91

26.01.2016

19.02.2016

18.03.2016

2016000064

16100634

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

415,80

26.01.2016

19.02.2016

18.03.2016

2016000147

0203

RVC Senica n.o.

37986635

školenie

27,--

23.02.2016

24.02.2016

21.03.2016

2016000139

116122116

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

163,67

17.02.2016

24.02.2016

21.03.2016

2016000132

16400070

RVC Senica n.o.

37986635

publikácia "Účt. súvsťažnosti"

25,--

16.02.2016

24.02.2016

21.03.2016

2016000127

116120085

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

463,58

15.02.2016

24.02.2016

21.03.2016

2016000110

10160171

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

mäso

656,87

08.02.2016

24.02.2016

21.03.2016

2016000094

16100809

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

486,80

05.02.2016

24.02.2016

21.03.2016

2016000092

0220160400

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

152,31

03.02.2016

24.02.2016

21.03.2016

2016000088

160157

Peter Purgat

30977371

potraviny

398,88

02.02.2016

24.02.2016

21.03.2016

2016000086

0220160324

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

272,11

02.02.2016

24.02.2016

21.03.2016

2016000079

0220160295

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

257,30

29.01.2016

24.02.2016

21.03.2016

2016000076

16100690

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

434,02

28.01.2016

24.02.2016

21.03.2016

2016000075

16100672

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

683,87

28.01.2016

24.02.2016

21.03.2016

2016000156

116108965

BVS,a.s.

35850370

vodné, stočné

1.742,57

26.02.2016

03.03.2016

24.03.2016

2016000155

161105398

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

nájom- ABO

54,--

25.02.2016

03.03.2016

24.03.2016

2016000154

11610409

WITTO, s.r.o.

36249335

servisný zásah

20,--

24.02.2016

03.03.2016

24.03.2016

2016000152

2016037

JASO s.r.o.

50070584

čistenie bielizne

104,30

24.02.2016

03.03.2016

24.03.2016

2016000146

132016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

potraviny

84,--

19.02.2016

03.03.2016

24.03.2016

2016000144

116123456

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

340,79

19.02.2016

03.03.2016

24.03.2016

2016000138

34139141

Mäso-potraviny Lašák, s.r.o.

34139141

mäso

800,09

17.02.2016

03.03.2016

24.03.2016

2016000136

10160231

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

mäso

519,--

17.02.2016

03.03.2016

24.03.2016

2016000122

16100910

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

682,54

11.02.2016

03.03.2016

24.03.2016

2016000108

0220160448

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

144,66

08.02.2016

03.03.2016

24.03.2016

2016000095

0220160428

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

232,04

05.02.2016

03.03.2016

24.03.2016

2016000024

160374

Blue computers, s.r.o.

36262251

pripojenie na internet I.štvrťrok/2016

239,94

11.01.2016

03.03.2016

24.03.2016

2016000180

182016

Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc.

17541956

čistenie bielizne

134,64

03.03.2016

04.03.2016

29.03.2016

2016000178

11601276

RM Gastro - JAZ,s.r.o.

34153004

oprava pračkya umývačky riadu

319,25

03.03.2016

04.03.2016

29.03.2016

2016000177

601979

ECOLAB,s.r.o.

31342213

nájomné

3,96

03.03.2016

04.03.2016

29.03.2016

2016000173

601790

ECOLAB,s.r.o.

31342213

čistiace prostriedky

884,94

01.03.2016

04.03.2016

29.03.2016

2016000172

2016045

HLAKOV spol. s.r.o.

36259586

ocelové police

90,--

01.03.2016

04.03.2016

29.03.2016

2016000171

04290216

HUMISS, spol. s.r.o.

36616923

paropriepustný poťah Ub Ligt

994,56

01.03.2016

04.03.2016

29.03.2016

2016000164

116126540

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

227,14

29.02.2016

04.03.2016

29.03.2016

2016000162

10160266

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

mäso

542,99

29.02.2016

04.03.2016

29.03.2016

2016000160

116125174

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

399,55

29.02.2016

04.03.2016

29.03.2016

2016000157

16110039

I.E.A.G.,s.r.o.

36220957

servisné práce na motorovom vozidle

139,10

26.02.2016

04.03.2016

29.03.2016

2016000151

116123999

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

193,98

23.02.2016

04.03.2016

29.03.2016

2016000143

152016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

potraviny

68,--

19.02.2016

04.03.2016

29.03.2016

2016000135

160227

Peter Purgat

30977371

potraviny

316,18

17.02.2016

04.03.2016

29.03.2016

2016000123

20160613

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

466,80

11.02.2016

04.03.2016

29.03.2016

2016000120

0220160488

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

142,76

10.02.2016

04.03.2016

29.03.2016

2016000117

16101046

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

702,01

10.02.2016

04.03.2016

29.03.2016

2016000126

0220160507

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

158,39

15.02.2016

09.03.2016

31.03.2016

2016000128

16101136

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

134,10

15.02.2016

09.03.2016

31.03.2016

2016000133

16101126

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

505,98

17.02.2016

09.03.2016

31.03.2016

2016000137

0220160526

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

164,02

17.02.2016

09.03.2016

31.03.2016

2016000184

11602048

A-Z Elektro Skalica,s.r.o.

36240079

údržbarský materiál

30,68

04.03.2016

09.03.2016

31.03.2016

2016000185

2016000278

ROMAN LACO -ROADA

33191921

čistiace prostriedky

740,--

04.03.2016

09.03.2016

31.03.2016

2016000174

116128459

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

157,92

01.03.2016

09.03.2016

31.03.2016

2016000188

60538

LARK,s.r.o.

31415296

potraviny

34,68

04.03.2016

09.03.2016

31.03.2016

2016000191

2016059

JASO SK,s.r.o.
Rekreačná oblasť Dubník

50070584

pranie bielizne

77,36

08.03.2016

09.03.2016

31.03.2016

2016000192

201600800

PROFIS,spol.s.r.o.

34103201

výkon technika BOZP

71,70

08.03.2016

09.03.2016

31.03.2016

2016000193

2016058

BELJA,s.r.o.

36276634

služby PO

50,--

08.03.2016

09.03.2016

31.03.2016

2016000202

20160199

Bc. Richard Guček - GUR

35495669

servisné práce PC

120,58

09.03.2016

09.03.2016

31.03.2016

2016000203

7468507505

ZSE Energia,a.s.

36677281

elektrická energia

67,42

09.03.2016

09.03.2016

31.03.2016

2016000204

7180782544

ZSE Energia,a.s.

36677281

elektrická energia

196,66

09.03.2016

09.03.2016

31.03.2016

2016000205

7150860121

ZSE Energia,a.s.

36677281

elektrická energia

2.238,68

09.03.2016

09.03.2016

31.03.2016

2016000206

1600475

BAL TIP Slovakia,s.r.o.

36260428

kuchyn. a uprat. potreby

28,88

09.03.2016

09.03.2016

31.03.2016

2016000207

0332016

SE-PRA EKO s.r.o.

47536811

odvoz a likvidácia B.R.K.O.

25,--

09.03.2016

09.03.2016

31.03.2016

2016000208

161000644

M-MAS, s.r.o.

47179350

údržbarský materiál

148,51

09.03.2016

09.03.2016

31.03.2016

2016000201

56

IKEA Bratislava, s.r.o.

35849436

Sommar

2,97

09.03.2016

09.03.2016

31.03.2016

2016000200

69

IKEA Bratislava, s.r.o

35849436

poháre

91,25

09.03.2016

09.03.2016

31.03.2016

2016000179

11600158

KOHI-MARKET SK,s.r.o.

44796064

kancelárske potreby

243,12

03.03.2016

15.03.2016

01.04.2016

2016000220

2016121

PELKO,s.r.o.

36261904

kontrola a čistenie kom.telies a dymovodov

93,60

14.03.2016

15.03.2016

01.04.2016

2016000190

9782813200

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

116,81

07.03.2016

15.03.2016

01.04.2016

2016000183

116130106

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

638,22

04.03.2016

15.03.2016

01.04.2016

2016000168

10160286

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

mäso

517,01

29.02.2016

15.03.2016

01.04.2016

2016000167

10160296

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

mäso

149,90

29.02.2016

15.03.2016

01.04.2016

2016000161

172016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

potraviny

69,70

29.02.2016

15.03.2016

01.04.2016

2016000158

160272

Peter Purgat

30977371

potraviny

421,52

29.02.2016

15.03.2016

01.04.2016

2016000153

3160008

EURO MEDIUS,s.r.o.

36264709

zdravotnícky materiál

94,83

24.02.2016

15.03.2016

01.04.2016

2016000145

0220160594

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

350,03

19.02.2016

15.03.2016

01.04.2016

2016000141

16101321

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

472,64

18.02.2016

15.03.2016

01.04.2016

2016000140

0220160566

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

102,38

17.02.2016

15.03.2016

01.04.2016

2016000134

16101247

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

276,84

17.02.2016

15.03.2016

01.04.2016

2016000209

7415919112

SPP, a.s.

35815256

zemný plyn

5.682,55

09.03.2016

15.03.2016

01.04.2016

2016000210

161000680

M-MAS,s.r.o.

47179350

čerpadlo WILLO TOP-Z 40/7

492,80

09.03.2016

15.03.2016

01.04.2016

2016000221

11610425

WITTO,s.r.o.

36249335

úprava webu

80,02

14.03.2016

15.03.2016

01.04.2016

2016000222

11601470

RM Gastro-JAZ,s.r.o.

34153004

oprava pračky

136,79

14.03.2016

15.03.2016

01.04.2016

2016000223

16086

PRAGOPERUN,s.r.o.

35901896

čerpadlo Hanning  do pračky

142,32

14.03.2016

15.03.2016

01.04.2016

2016000238

520160141

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica,a.s.

44444761

výkon pracovnej zdravotnej služby

100,--

18.03.2016

18.03.2016

04.04.2016

2016000237

461600017

BLACHOTRAPEZ s.r.o.

36423416

plechová krytina - strecha

347,49

18.03.2016

18.03.2016

04.04.2016

20160000219

7602030853

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

1,86

14.03.2016

18.03.2016

04.04.2016

20160000218

7602180520

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

63,67

14.03.2016

18.03.2016

04.04.2016

2016000213

116134450

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

497,28

14.03.2016

18.03.2016

04.04.2016

2016000198

116132495

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

479,14

09.03.2016

18.03.2016

04.04.2016

2016000197

116132142

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

624,40

08.03.2016

18.03.2016

04.04.2016

2016000196

116130987

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

571,54

08.03.2016

18.03.2016

04.04.2016

2016000194

10160322

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

mäso

524,46

08.03.2016

18.03.2016

04.04.2016

2016000189

202016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

potraviny

71,75

04.03.2016

18.03.2016

04.04.2016

2016000175

20160058

Mäso-potraviny Lašák, s.r.o.

34139141

mäso

459,46

01.03.2016

18.03.2016

04.04.2016

2016000166

0220160697

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

149,34

29.02.2016

18.03.2016

04.04.2016

2016000165

16101493

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

644,84

29.02.2016

18.03.2016

04.04.2016

2016000163

0220160674

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

249,08

29.02.2016

18.03.2016

04.04.2016

2016000159

0220160643

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

204,01

29.02.2016

18.03.2016

04.04.2016

2016000150

0220160626

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

265,45

23.02.2016

18.03.2016

04.04.2016

2016000149

16101411

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

219,67

23.02.2016

18.03.2016

04.04.2016

2016000243

2016081

JASO sk s.r.o. Rekreačná oblasť Dubník

50070584

pranie bielizne

81,77

21.03.2016

24.03.2016

07.04.2016

2016000242

11601681

RM Gastro-JAZ,s.r.o.

34153004

oprava pračky

181,16

21.03.2016

24.03.2016

07.04.2016

2016000231

116136964

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

84,24

17.03.2016

24.03.2016

07.04.2016

2016000228

116136462

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

79,75

16.03.2016

24.03.2016

07.04.2016

2016000225

10160363

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

mäso

417,--

15.03.2016

24.03.2016

07.04.2016

2016000224

116135348

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

118,76

14.03.2016

24.03.2016

07.04.2016

2016000216

232016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

potraviny

69,70

14.03.2016

24.03.2016

07.04.2016

2016000182

16101684

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

392,75

03.03.2016

24.03.2016

07.04.2016

2016000181

16101679

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

434,44

03.03.2016

24.03.2016

07.04.2016

2016000176

0220160787

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

169,42

02.03.2016

24.03.2016

07.04.2016

2016000170

160317

Peter Purgat

30977371

potraviny

305,64

01.03.2016

24.03.2016

07.04.2016

2016000169

16101624

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

309,64

01.03.2016

24.03.2016

07.04.2016

FO-2016006

FO-2016006

Mesto Skalica

00309982

príspevok na stravovanie pre klientov- ZPS

78,96

15.03.2016

 

07.04.2016

FO-2016007

FO-2016007

Mesto Skalica

00309982

príspevok na stravovanie pre klientov -Jesénia

73,92

15.03.2016

 

07.04.2016

2016000240

116139127

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

142,50

21.03.2016

29.03.2016

11.04.2016

2016000249

20160221

Igor Vlk - súkromná firma

33974233

plastové sedadlá

64,--

24.03.2016

29.03.2016

11.04.2016

2016000229

20160191

Ing. Ladislav Ivanicz IL-MED

33126500

vyšetrovacie rukavice

299,--

16.03.2016

29.03.2016

11.04.2016

2016000236

116138331

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

775,28

18.03.2016

29.03.2016

11.04.2016

2016000234

16101852

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

516,19

18.03.2016

29.03.2016

11.04.2016

2016000230

161107129

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

ABO - nájom

54,--

17.03.2016

29.03.2016

11.04.2016

2016000199

0220160874

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

218,91

09.03.2016

29.03.2016

11.04.2016

2016000195

0220160832

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

185,02

08.032016

29.03.2016

11.04.2016

2016000187

0220160811

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

69,08

04.03.2016

29.03.2016

11.04.2016

2016000186

0220160810

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

117,19

04.03.2016

29.03.2016

11.04.2016

2016000227

0220160942

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

204,58

16.03.2016

01.04.2016

13.04.2016

2016000226

16102069

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

795,41

15.03.2016

01.04.2016

13.04.2016

2016000217

0220160907

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

232,46

14.03.2016

01.04.2016

13.04.2016

2016000215

160383

Peter Purgat

30977371

potraviny

375,68

14.03.2016

01.04.2016

13.04.2016

2016000214

0220160887

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

362,44

14.03.2016

01.04.2016

13.04.2016

2016000212

16101924

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

403,49

14.03.2016

01.04.2016

13.04.2016

2016000211

16101927

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

304,01

14.03.2016

01.04.2016

13.04.2016

2016000239

10160403

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

mäso

555,64

21.03.2016

01.04.2016

13.04.2016

2016000247

116140128

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

858,62

23.03.2016

01.04.2016

13.04.2016

2016000262

116117778

BVS,a.s.

35850370

vodné, stočné

1.784,80

31.03.2016

01.04.2016

13.04.2016

2016000264

20163133

Karol Bäuml CHEMIKO, deratizácia-dezinfekcia

35495545

deratizácia

94,60

31.03.2016

01.04.2016

13.04.2016

2016000252

20160075

Mäso-potraviny Lašák, s.r.o.

34139141

mäso

713,99

24.03.2016

01.04.2016

13.04.2016

2016000235

0220160966

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

166,68

18.032016

04.04.2016

18.04.2016

2016000233

16102114

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

720,--

21.03.2016

04.04.2016

18.04.2016

2016000232

16102128

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

65,63

21.03.2016

04.04.2016

18.04.2016

2016000265

603189

ECOLAB,s.r.o.

31342213

čistiace prostriedky

896,16

01.04.2016

04.04.2016

18.04.2016

2016000266

161200900

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

čistiace prostriedky

138,89

01.04.2016

04.04.2016

18.04.2016

2016000268

42016

Stanislav Pecha

11735864

revízne práce na elektrickom zariadení

342,--

01.04.2016

04.04.2016

18.04.2016

2016000269

2016027

Laura Écsiová -L.E.TREND

40536696

enkaustická žehlička

27,80

01.04.2016

04.04.2016

18.04.2016

2016000267

32016

Stanislav Pecha

11735864

revízne práce

969,--

01.04.2016

04.04.2016

18.04.2016

2016000288

101600617

TEKOO Slovakia,s.r.o.

36224022

potraviny

45,72

04.04.2016

06.04.2016

20.04.2016

2016000287

11603045

A-Z Elektro Skalica,s.r.o.

36240079

údržbarský materiál

289,37

05.04.2016

06.04.2016

20.04.2016

2016000286

16400061

RVC Senica, s.r.o.

36259560

audit účtovnej závierky

627,83

05.04.2016

06.04.2016

20.04.2016

2016000285

22160146

TORX, s.r.o.

45999155

dyfúzna fólia

52,84

05.04.2016

06.04.2016

20.04.2016

2016000284

2016097

JASO,s.r.o.

50070584

pranie bielizne

106,07

05.04.2016

06.04.2016

20.04.2016

2016000282

262016

Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc.

17541956

pranie bielizne

155,28

05.04.2016

06.04.2016

20.04.2016

2016000281

20160315

Bc. Richard Guček - GUR

35495669

toner, USB kľúč,renovácie tlač.

266,26

05.04.2016

06.04.2016

20.04.2016

2016000280

160089

Miroslav Blažek

32814739

pracovná a zdravotná obuv

61,97

04.04.2016

06.04.2016

20.04.2016

2016000279

2016024

ABVO-
Bureš Ľudovít

2016024

údržbarský materiál

44,05

04.04.2016

06.04.2016

20.04.2016

2016000278

2016000418

ROMAN LACO -ROADA

2016000418

čistiace prostriedky

569,99

04.04.2016

06.04.2016

20.04.2016

2016000277

11600247

KOHI-MARKET SK,s.r.o.

11600247

kancelárske potreby

635,31

04.04.2016

06.04.2016

20.04.2016

2016000263

16102143

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

546,19

31.03.2016

06.04.2016

20.04.2016

2016000258

60741

LARK.s.r.o.

31415296

potraviny

59,22

31.03.2016

06.04.2016

20.04.2016

2016000257

116142272

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

104,16

30.03.2016

06.04.2016

20.04.2016

2016000255

282016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

potraviny

110,25

30.03.2016

06.04.2016

20.04.2016

2016000254

116141655

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

304,44

30.03.2016

06.04.2016

20.04.2016

2016000245

160445

Peter Purgat

30977371

potraviny

319,07

23.03.2016

06.04.2016

20.04.2016

FO-2016008

FO-2016008

MESTO SKALICA

00309982

príspevok na stravovanie pre klientov- ZPS

78,96

15.04.2016

 

20.04.2016

FO-2016009

FO-2016009

MESTO SKALICA

00309982

príspevok na stravovanie pre klientov -Jesénia

73,92

15.04.2016

 

20.04.2016

2016000305

2783736376

Slovak Telekom,a.s.

35763469

telefónne hovory

155,41

07.04.2016

11.04.2016

22.04.2016

2016000304

201601379

PROFIS,spol.s.r.o.

34103201

výkon technika BOZP

71,70

07.04.2016

11.04.2016

22.04.2016

2016000303

911600235

ARES spol.s.r.o.

31363822

odbor. prehliadka šik. schodiskovej plošiny

60,--

07.04.2016

11.04.2016

22.04.2016

2016000301

160141

ELMED - predaj,servis a údržba zdravotníckej techniky

30924146

pneumat.spínače a zásuvky

85,20

07.04.2016

11.04.2016

22.04.2016

2016000298

20160079

MM Film Production s.r.o.

47779322

vizitky

34,10

06.04.2016

11.04.2016

22.04.2016

2016000297

1600692

BAL TIP Slovakia,s.r.o.

36260428

spotrebný prev. tovar

28,91

06.04.2016

11.04.2016

22.04.2016

2016000296

0482016

SE-PRA EKO s.r.o.

47536811

odvoz a likvidácia B.R.K.O.

25,--

06.04.2016

11.04.2016

22.04.2016

2016000295

161000990

M-MAS,s.r.o.

47179350

údržbársky materiál

848,50

06.04.2016

11.04.2016

22.04.2016

2016000293

2016105

BELJA,s.r.o.

36276634

služby na úseku PO

50,--

06.04.2016

11.04.2016

22.04.2016

2016000292

7458675672

ZSE Energia,a.s.

36677281

elektrická energia

67,42

06.04.2016

11.04.2016

22.04.2016

2016000291

7458675671

ZSE Energia,a.s.

36677281

elektrická energia

803,53

06.04.2016

11.04.2016

22.04.2016

2016000289

116145842

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

234,64

05.04.2016

11.04.2016

22.04.2016

2016000275

116144876

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

397,60

04.04.2016

11.04.2016

22.04.2016

2016000274

116144120

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

256,80

04.04.2016

11.04.2016

22.04.2016

2016000270

161011224

ERI BAKERY a.s.

44514379

potraviny

240,25

04.04.2016

11.04.2016

22.04.2016

2016000241

0220160996

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

209,36

21.03.2016

11.04.2016

22.04.2016

2016000306

29270976

NAY,a.s.

35739487

pračka ELEKTROLUX

329,--

08.04.2016

11.04.2016

22.04.2016

2016000256

0220161078

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

336,28

30.03.2016

13.04.2016

26.042016

2016000272

10160448

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

mäso

529,62

04.04.2016

13.04.2016

26.042016

2016000253

16102360

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

350,75

30.03.2016

13.04.2016

26.042016

2016000251

16102340

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

778,38

24.03.2016

13.04.2016

26.042016

2016000250

16102336

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

254,66

24.03.2016

13.04.2016

26.042016

2016000248

0220161025

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

341,50

23.03.2016

13.04.2016

26.042016

2016000246

0220161029

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

75,67

23.03.2016

13.04.2016

26.042016

2016000244

16102272

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

454,18

22.03.2016

13.04.2016

26.042016

2016000307

116147925

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

499,48

08.04.2016

13.04.2016

26.042016

2016000300

116146240

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

139,56

06.04.2016

13.04.2016

26.042016

2016000316

7121150028

ZSE Energia,a.s.

36677281

elektrická energia

2.372,72

12.04.2016

13.04.2016

26.042016

2016000317

7417838353

SPP a.s.

35815256

zemný plyn

5919,74

12.04.2016

13.04.2016

26.042016

2016000330

29271452

NAY,a.s.

35739487

pračka Elektrolux FL

329,--

14.04.2016

13.04.2016

26.042016

2016000324

7140928559

ZSE Energia,a.s.

36677281

elektrická energia

184,87

14.04.2016

18.04.2016

29.04.2016

2016000321

411600022

SKAND Skalica,spol.s.r.o.

34101560

preprava klientov

57,--

14.04.2016

18.04.2016

29.04.2016

2016000319

7710030286

Lohmann & Rauscher s.r.o.

31347827

vyšetrovacie rukavice

236,16

13.04.2016

18.04.2016

29.04.2016

2016000318

7602994950

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

6,50

13.04.2016

18.04.2016

29.04.2016

 

2016000308

322016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

potraviny

71,75

08.04.2016

18.04.2016

29.04.2016

2016000273

160506

Peter Purgat

30977371

potraviny

677,13

04.04.2016

18.04.2016

29.04.2016

2016000271

0220161100

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

227,27

04.04.2016

18.04.2016

29.04.2016

2016000261

16102429

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

267,06

31.03.2016

18.04.2016

29.04.2016

2016000260

16102434

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

376,06

31.03.2016

18.04.2016

29.04.2016

2016000259

16102435

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

775,53

31.03.2016

18.04.2016

29.04.2016

2016000320

2104

RVC Senica n.o.

37986635

školenie

58,--

14.04.2016

18.04.2016

29.04.2016

2016000339

2016123

JASO sk s.r.o.

50070584

pranie bielizne

72,06

20.04.2016

20.04.2016

03.05.2016

2016000329

60939

LARK,s.r.o.

31415296

potraviny

38,15

14.04.2016

20.04.2016

03.05.2016

2016000326

116150284

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

161,28

14.04.2016

20.04.2016

03.05.2016

2016000312

116149090

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

199,86

11.04.2016

20.04.2016

03.05.2016

2016000311

10160493

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

mäso

1.042,49

11.04.2016

20.04.2016

03.05.2016

2016000299

0220161220

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

161,77

06.04.2016

20.04.2016

03.05.2016

2016000336

5916012866

Poradca podnikateľa,spol. s.r.o.

31592503

školenie

69,--

19.04.2016

20.04.2016

03.05.2016

2016000290

16102590

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

318,80

05.04.2016

20.04.2016

03.05.2016

2016000283

20161593

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

523,20

05.04.2016

20.04.2016

03.05.2016

2016000276

0220161159

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

174,95

04.04.2016

20.04.2016

03.05.2016

2016000360

30583

Prievalský pivovar Sandorf Bíliková s.r.o.

46001417

občerstvenie pre klientov

196,--

29.04.2016

22.04.2016

03.05.2016

2016000341

161111065

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

ABO - nájom

54,--

20.04.2016

27.04.2016

09.05.2016

2016000347

411600030

SKAND Skalica, spol. s.r.o.

34101560

preprava klientov

165,60

25.04.2016

27.04.2016

09.05.2016

2016000322

160154

DSW Services,s.r.o.

46233725

štvrťročná kontrola EPS a HSP Esser

564,--

14.04.2016

27.04.2016

09.05.2016

2016000313

0220161264

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

285,90

11.04.2016

27.04.2016

09.05.2016

2016000310

0220161240

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

12,90

08.04.2016

27.04.2016

09.05.2016

2016000309

0220161243

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

141,13

08.04.2016

27.04.2016

09.05.2016

2016000302

16102683

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

822,27

07.04.2016

27.04.2016

09.05.2016

2016000294

161437

Blue computers,s.r.o.

36262251

pripojenie na internet 3-6/2016

239,94

06.04.2016

27.04.2016

09.05.2016

2016000352

116126027

BVS,a.s.

35850370

vodné a stočné

1809,31

26.04.2016

27.04.2016

09.05.2016

2016000333

116153011

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

504,29

19.04.2016

27.04.2016

09.05.2016

2016000331

116152149

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

361,34

15.04.2016

27.04.2016

09.05.2016

2016000332

342016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

potraviny

85,--

19.04.2016

27.04.2016

09.05.2016

2016000372

7603129013

Slovak Telekom,a.s.

35763469

telefónne hovory

62,63

03.05.2016

03.05.2016

13.05.2016

2016000353

20160117

A - nova s.r.o.

45356505

kuchynské nože

174,65

26.04.2016

03.05.2016

13.05.2016

2016000337

10160532

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

mäso

701,34

19.04.2016

03.05.2016

13.05.2016

2016000328

160575

Peter Purgat

30977371

potraviny

353,69

14.04.2016

03.05.2016

13.05.2016

2016000327

0220161303

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

225,81

14.04.2016

03.05.2016

13.05.2016

2016000325

16102914

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

620,51

14.04.2016

03.05.2016

13.05.2016

2016000323

20161707

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

473,88

14.04.2016

03.05.2016

13.05.2016

2016000315

16102809

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

4,81

12.04.2016

03.05.2016

13.05.2016

2016000314

16102789

DEMIFOOD,spol.s.r.o

36324124

potraviny

550,82

12.04.2016

03.05.2016

13.05.2016

2016000370

1600924

BAL TIP Slovakia

36260428

čistiace prostriedky

229,76

02.05.2016

03.05.2016

13.05.2016

2016000366

11600339

KOHI-MARKET SK s.r.o.

44796064

kancelárske potreby

246,44

02.05.2016

03.05.2016

13.05.2016

2016000365

0252016

Uhoľné sklady Šaštín s.r.o.

44669372

kamenivo

100,21

02.05.2016

03.05.2016

13.05.2016

2016000363

116160135

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

460,94

29.04.2016

03.05.2016

13.05.2016

2016000361

61044

LARK,s.r.o.

314152296

potraviny

59,22

29.04.2016

03.05.2016

13.05.2016

2016000355

116158589

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

549,52

27.04.2016

03.05.2016

13.05.2016

2016000354

116156985

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

453,70

27.04.2016

03.05.2016

13.05.2016

2016000345

116155701

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

270,72

22.04.2016

03.05.2016

13.05.2016

2016000380

2016001

JESÉNIA  ZpS Skalica

42292468

rehabilitačné, konzultačné a terapeutické služby
1-4/2016

20.000,-

01.05.2016

04.05.2016

16.05.2016

2016000390

6046701008

Mountfield a.s.

25620991

náhradné diely do kosačky

35,29

06.05.2016

06.05.2016

16.05.2016

2016000386

1600231

STAVAN - Stavebniny s.r.o.

31414486

stavebný materiál

335,85

05.05.2016

11.05.2016

19.05.2016

2016000385

7468577485

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

67,42

05.05.2016

11.05.2016

19.05.2016

2016000384

1600976

BAL TIP Slovakia, s.r.o.

36260428

drog. tovar a drobný tovar do kuchyne

31,90

05.05.2016

11.05.2016

19.05.2016

2016000379

11604043

A-Z Elektro Skalica,s.r.o.

36240079

údržbársky materiál

284,82

04.05.2016

11.05.2016

19.05.2016

2016000378

20160442

Bc. Richard Guček - GUR

35495669

renovácia Lexmark, nákup toneru

356,71

03.05.2016

11.05.2016

19.05.2016

2016000377

352016

Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc.

17541956

pranie bielizne

153,84

03.05.2016

11.05.2016

19.05.2016

2016000373

16156

PRAGOPERUN, s.r.o.

35901896

oprava pračky LA75

132,--

03.05.2016

11.05.2016

19.05.2016

2016000349

10160565

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

mäso

583,45

26.04.2016

11.05.2016

19.05.2016

2016000335

0220161319

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

396,71

19.04.2016

11.05.2016

19.05.2016

2016000383

161001363

M-MAS, s.r.o.

47179350

údržbársky materiál

118,18

05.05.2016

11.05.2016

19.05.2016

2016000387

10160920

VEPOS - Skalica,s.r.o.

34121633

štrk

16,--

05.05.2016

11.05.2016

19.05.2016

2016000388

2016146

JASO sk s.r.o.

50070584

pranie bielizne

78,76

05.05.2016

11.05.2016

19.05.2016

2016000389

0702016

SE-PRA EKO

47536811

odvoz a likvidácia B.R.K.O.

25,--

05.05.2016

11.05.2016

19.05.2016

2016000391

5784664080

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

128,10

06.05.2016

11.05.2016

19.05.2016

2016000397

201602038

PROFIS,spol.s.r.o.

34103201

výkon technika BOZP

71,70

09.05.2016

11.05.2016

19.05.2016

2016000399

7150876649

ZSE Energia,a.s.

36677281

elektrická energia

163,46

09.05.2016

11.05.2016

19.05.2016

2016000400

7131023983

ZSE Energia,a.s.

36677281

elektrická energia

2.108,42

09.05.2016

11.05.2016

19.05.2016

2016000401

2016024

Mesto Skalica

00309982

školenie

43,32

09.05.2016

11.05.2016

19.05.2016

2016000407

2016145

BELJA,s.r.o.

36276634

služby PO, kontrola hydrantov a hadíc

108,--

11.05.2016

11.05.2016

19.05.2016

2016000408

7417841963

SPP a.s.

35815256

zemný plyn

3.735,70

11.05.2016

11.05.2016

19.05.2016

2016000367

10160603

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

potraviny

440,87

02.05.2016

13.05.2016

23.05.2016

2016000395

20160122

Mäso-potraviny Lašák, s.r.o.

34139141

mäso

338,95

06.05.2016

13.05.2016

23.05.2016

2016000398

2016000626

ROMAN LACO - ROADA

33191921

čistiace prostriedky

1.104,90

09.05.2016

13.05.2016

23.05.2016

2016000396

20160121

Mäso-potraviny Lašák, s.r.o.

34139141

mäso

827,17

06.05.2016

13.05.2016

23.05.2016

2016000393

116164051

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

204,90

06.05.2016

13.05.2016

23.05.2016

2016000368

116161074

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

232,15

02.05.2016

13.05.2016

23.05.2016

2016000348

20161926

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

400,80

26.04.2016

13.05.2016

23.05.2016

2016000344

0220161397

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

268,86

22.04.2016

13.05.2016

23.05.2016

2016000343

160641

Peter Purgat

30977371

potraviny

614,15

21.04.2016

13.05.2016

23.05.2016

2016000342

16103168

DEMIFOOD, spol. s.r.o.

36324124

potraviny

807,25

21.04.2016

13.05.2016

23.05.2016

2016000340

0220161376

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

175,05

20.04.2016

13.05.2016

23.05.2016

2016000338

16103067

DEMIFOOD, spol. s.r.o.

36324124

potraviny

533,11

19.04.2016

13.05.2016

23.05.2016

2016000334

0220161348

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

205,83

19.04.2016

13.05.2016

23.05.2016

2016000411

0606

RVC Senica n.o.

37986635

školenie

29,--

11.05.2016

13.05.2016

23.05.2016

2016000417

7603947788

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

1,34

12.05.2016

13.05.2016

23.05.2016

2016000416

7604102157

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

62,63

12.05.2016

13.05.2016

23.05.2016

2016000410

160111

Protect Trade, s.r.o.

46805851

pracovná obuv a odev

247,90

11.05.2016

13.05.2016

23.05.2016

2016000423

604046

ECOLAB, s.r.o.

31342213

čistiace prostriedky

592,37

13.05.2016

13.05.2016

23.05.2016

2016000424

604376

ECOLAB, s.r.o.

31342213

čistiace prostriedky

592,37

13.05.2016

13.05.2016

23.05.2016

2016000418

189

IKEA Bratislava,s.r.o.

35849436

sviečky, poháre, misky

141,18

12.05.2016

13.05.2016

23.05.2016

2016000419

58

Metro Cash & Carry SR s.r.o.

45952671

poháre,
potr. korenie

32,06

12.05.2016

13.05.2016

23.05.2016

2016000427

11603040

RM Gastro-JAZ,s.r.o.

34153004

oprava konvektoru

256,60

13.05.2016

17.05.2016

26.05.2016

2016000415

61259

LARK.s.r.o.

31415296

potraviny

52,02

11.05.2016

17.05.2016

26.05.2016

2016000413

116166537

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

437,26

11.05.2016

17.05.2016

26.05.2016

2016000403

116165360

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

176,28

09.05.2016

17.05.2016

26.05.2016

2016000392

412016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

potraviny

71,40

06.05.2016

17.05.2016

26.05.2016

2016000374

392016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

potraviny

96,--

03.05.2016

17.05.2016

26.05.2016

2016000371

116040349

BATIST Medical SK, s.r.o.

36764248

rukavice vyšetrovacie

250,--

02.05.2016

17.05.2016

26.05.2016

2016000356

0220161450

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ

43555811

potraviny

139,46

27.04.2016

17.05.2016

26.05.2016

2016000351

16103321

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

123,88

26.04.2016

17.05.2016

26.05.2016

2016000350

16103317

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

703,62

26.04.2016

17.05.2016

26.05.2016

2016000346

0220161421

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava

43555811

potraviny

246,82

25.04.2016

17.05.2016

26.05.2016

FO 2016010

FO 2016010

JESÉNIA ZpS Skalica

42292468

čistiace a pracie prostriedky
 1-3/2016

2.466,98

29.04.2016

17.05.2016

26.05.2016

FO 2016011

FO 2016011

Mesto Skalica

00309982

príspevok na stravovanie pre klientov- ZPS

78,20

13.05.2016

20.05.2016

26.05.2016

FO 2016012

FO 2016012

Mesto Skalica

00309982

príspevok na stravovanie pre klientov- Jesénia

73,92

13.05.2016

20.05.2016

26.05.2016

2016000438

2016168

JASO sk s.r.o.

50070584

pranie bielizne

71,80

18.05.2016

23.05.2016

31.05.2016

2016000412

422016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

potraviny

44,--

11.05.2016

23.05.2016

31.05.2016

2016000404

10160638

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

mäso

893,--

09.05.2016

23.05.2016

31.05.2016

2016000375

160696

Peter Purgat

30977371

potraviny

536,21

03.05.2016

23.05.2016

31.05.2016

2016000364

0220161508

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava

43555811

potraviny

268,46

02.05.2016

23.05.2016

31.05.2016

2016000362

0220161477

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava

43555811

potraviny

209,64

29.04.2016

23.05.2016

31.05.2016

2016000359

16103386

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

561,73

28.04.2016

23.05.2016

31.05.2016

2016000358

16103377

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

303,67

28.04.2016

23.05.2016

31.05.2016

2016000357

03052016

BARSCO - František Zúbek

47992557

výkopové práce - chodník v záhrade

66,--

28.04.2016

23.05.2016

31.05.2016

2016000437

21600772

Západoslovenské tlačiarne Skalica,s.r.o.

35683244

žiadanky na pranie os. bielizne

32,16

18.05.2016

23.05.2016

31.05.2016

2016000433

116169936

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

394,94

17.05.2016

23.05.2016

31.05.2016

2016000428

442016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

potraviny

112,50

13.05.2016

23.05.2016

31.05.2016

2016000425

116168562

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

806,68

13.05.2016

23.05.2016

31.05.2016

2016000448

2016027

Ing. Jela Hložková, Piešťany

43180710

školenie - obsluha kuch..spotrebičov

110,--

23.05.2016

24.05.2016

03.06.2016

2016000447

16182

PRAGOPERUN,s.r.o., Bratislava

35901896

oprava pračky

180,--

23.05.2016

24.05.2016

03.06.2016

2016000444

2016058

Macko Vladimír JAZ SERVIS, Veľké Kostoľany

30049971

oprava príkl. panvice a plynového kotla

132,12

20.05.2016

24.05.2016

03.06.2016

2016000443

116172344

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

195,58

20.05.2016

24.05.2016

03.06.2016

2016000429

10160675

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

mäso

317,65

16.05.2016

24.05.2016

03.06.2016

2016000406

0220161645

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava

43555811

potraviny

325,67

09.05.2016

24.05.2016

03.06.2016

2016000402

16103650

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

429,38

05.05.2016

24.05.2016

03.06.2016

2016000394

0220161606

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava

43555811

potraviny

247,59

06.05.2016

24.05.2016

03.06.2016

2016000382

16103611

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

298,99

05.05.2016

24.05.2016

03.06.2016

2016000381

0220161581

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava

43555811

potraviny

73,73

04.05.2016

24.05.2016

03.06.2016

2016000376

16103547

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

328,57

03.05.2016

24.05.2016

03.06.2016

2016000369

20162190

Frape catering s.r.o., Trnava

44178450

potraviny

415,20

02,05,2016

24.05.2016

03.06.2016

2016000435

20162535

Frape catering s.r.o., Trnava

44178450

potraviny

107,28

16,05.2016

26.05.2016

06.06.2016

2016000436

20162529

Frape catering s.r.o., Trnava

44178450

potraviny

283,68

16,05.2016

26.05.2016

06.06.2016

2016000440

161114225

CWS boco Slovensko, s.r.o.

314411045

ABO - nájom

54,--

19.05.2016

26.05.2016

06.06.2016

2016000431

16103997

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

261,65

17.05.2016

26.05.2016

06.06.2016

2016000430

0220161719

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava

43555811

potraviny

337,37

16,05.2016

26.05.2016

06.06.2016

2016000426

0220161688

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava

43555811

potraviny

515,70

13.05.2016

26.05.2016

06.06.2016

2016000422

160757

Peter Purgat, Holíč

30977371

potraviny

530,83

12.05.2016

26.05.2016

06.06.2016

2016000421

16103866

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

33,92

12.05.2016

26.05.2016

06.06.2016

2016000420

16103883

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

524,55

12.05.2016

26.05.2016

06.06.2016

2016000414

0220161663

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava

43555811

potraviny

243,37

11.05.2016

26.05.2016

06.06.2016

2016000409

20160114

FARMEDIX,s.r.o., Bratislava

44673515

zdravotnícky materiál

29,05

11.05.2016

26.05.2016

06.06.2016

2016000405

16103800

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

206,33

10.05.2016

26.05.2016

06.06.2016

2016000454

2016002

JESÉNIA SKALICA,  zariadenie pre seniorov

42292468

rehabilitačné, konzultačné a terapeutické služby
4-5/2016

20.000,-

31.05.2016

31.05.2016

06.06.2016

2016000475

11710076

WITTO,s.r.o.

36249335

nastavenie kamier, servisný zásah - internet

60,--

02.06.2016

02.06.2016

13.06.2016

2016000472

11600438

KOHI-MARKET SK s.r.o.

44796064

kancelárske potreby

159,02

01.06.2016

02.06.2016

13.06.2016

2016000471

2016135

HLAKOV spol.s.r.o.

36259586

výroba odkvapových plechov

264,--

31.05.2016

02.06.2016

13.06.2016

2016000453

604982

ECOLAB, s.r.o.

31342213

čistiace prostriedky

585,83

31.05.2016

02.06.2016

13.06.2016

2016000449

116134567

BVS,a.s.

35850370

vodné a stočné

2.113,61

26.052016

02.06.2016

13.06.2016

2016000434

0220161738

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava

43555811

potraviny

79,70

18.05.2016

02.06.2016

13.06.2016

2016000432

16104031

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

365,44

17.05.2016

02.06.2016

13.06.2016

2016000457

116173516

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

207,70

23.05.2016

02.06.2016

13.06.2016

2016000459

61373

LARK, s.r.o.

31415296

potraviny

43,43

24.05.2016

02.06.2016

13.06.2016

2016000460

116175020

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

454,86

25.052016

02.06.2016

13.06.2016

2016000481

412016

Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc.

17541956

čistenie bielizne

138,60

02.06.2016

03.06.2016

17.06.2016

2016000480

11605054

A-Z ELEKTRO Skalica, s.r.o.

36240079

údržbarský materiál

626,18

02.06.2016

03.06.2016

17.06.2016

2016000452

201602072

MAJSTER PAPIER - PhDr. Gabriela Spišáková

33768897

čistiace prostriedky

569,99

31.05.2016

03.06.2016

17.06.2016

2016000451

20160124

FARMEDIX,s.r.o.

44673515

zdravotnícky materiál

27,39

26.05.2016

03.06.2016

17.06.2016

2016000450

20160122

FARMEDIX,s.r.o.

44673515

zdravotnícky materiál

24,49

26.05.2016

03.06.2016

17.06.2016

2016000442

0220161764

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava

43555811

potraviny

264,89

20.05.2016

03.06.2016

17.06.2016

2016000439

16104117

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

690,71

19.05.2016

03.06.2016

17.06.2016

2016000500

0314

Global Stores
UNI HOBBY a.s.

25703323

regál Terra

91,47

09.06.2016

06.06.2016

20.06.2016

2016000494

161001793

M-MAS,s.r.o.

47179350

údržbarský materiál

185,49

08.06.2016

08.06.2016

21.06.2016

2016000493

2016189

BELJA,s.r.o.

36276634

služby PO

50,--

08.06.2016

08.06.2016

21.06.2016

2016000492

201602581

PROFIS,spol.s.r.o.

34103201

výkon technika BOZP

71,70

08.06.2016

08.06.2016

21.06.2016

2016000487

0892016

SE-PRA EKO s.r.o.

47536811

odvoz a likvidácia B.R.K.O.

25,--

08.06.2016

08.06.2016

21.06.2016

2016000484

2016199

JASO sk s.r.o.

50070584

pranie bielizne

102,68

03.06.2016

08.06.2016

21.06.2016

2016000483

7458741053

ZSE Energia,a.s.

36677281

elektrická energia

67,42

03.06.2016

08.06.2016

21.06.2016

2016000473

216202

HERCOG Pavol Ovocie- Zelenina , Senica

37769685

potraviny

260,98

01.062016

08.06.2016

21.06.2016

2016000468

116177470

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

313,42

31.05.2016

08.06.2016

21.06.2016

2016000466

10160746

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

mäso

1.057,77

31.05.2016

08.06.2016

21.06.2016

2016000465

472016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

85,--

31.05.2016

08.06.2016

21.06.2016

2016000464

20160145

Mäso-potraviny Lašák, s.r.o.

34139141

mäso

479,14

31.05.2016

08.06.2016

21.06.2016

2016000455

10160708

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

mäso

588,68

31.05.2016

08.06.2016

21.06.2016

2016000446

20160138

Mäso-potraviny Lašák, s.r.o.

34139141

mäso

1.140,76

20.05.2016

08.06.2016

21.06.2016

2016000445

452016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

280,50

20.05.2016

08.06.2016

21.06.2016

FO2016013

FO2016013

Mesto Skalica

00309982

príspevok na stravovanie pre klientov- ZPS

82,72

13.06.2016

 

21.06.2016

FO2016014

FO2016014

Mesto Skalica

00309982

príspevok na stravovanie pre klientov- Jesenia

77,44

13.06.2016

 

21.06.2016

2016000506

7415945114

SPP a.s.

35815256

zemný plyn

2.508,96

10.06.2016

13.06.2016

27.06.2016

2016000456

0220161788

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava

43555811

potraviny

305,72

31.05.2016

13.06.2016

27.06.2016

2016000467

160815

Peter Purgat

30977371

potraviny

403,33

31.05.2016

13.06.2016

27.06.2016

2016000469

10160768

Mäsovýrova Kopčany s.r.o.

46870652

mäso

117,28

31.05.2016

13.06.2016

27.06.2016

2016000474

116179540

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

115,14

01.06.2016

13.06.2016

27.06.2016

2016000476

116179852

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

83,16

02.06.2016

13.06.2016

27.06.2016

2016000482

116180954

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

385,73

03.06.2016

13.06.2016

27.06.2016

2016000485

3785593743

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

118,02

08.06.2016

13.06.2016

27.06.2016

2016000488

116182314

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

434,58

08.06.2016

13.06.2016

27.06.2016

2016000495

7150880622

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

2.191,90

08.06.2016

13.06.2016

27.06.2016

2016000497

7290011965

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

173,36

08.06.2016

13.06.2016

27.06.2016

2016000503

20160557

Bc. Richard Guček - GUR

35495669

PC-ACER Extensa  M 610

449,--

09.06.2016

13.06.2016

27.06.2016

2016000522

2016018

Ing. Briják Vladimír

33516634

oprava TV antény

74,--

17.06.2016

17.06.2016

01.07.2016

2016000519

5650424384

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

00611034

správny poplatok /osvedčenie)

50,--

15.06.2016

17.06.2016

01.07.2016

2016000517

20160037

FEDAB, Ing. Igor Duchaj

46089705

odborné prehliadky a skúšky vyhr. tech zariadení  (plyn)

461,10

15.06.2016

17.06.2016

01.07.2016

2016000515

2016077

SLOVCARE s.r.o.

46520261

stoličky pre seniorov

377,--

14.06.2016

17.06.2016

01.07.2016

2016000507

20160599

Bc. Richard Guček - GUR

35495669

toner, renovácie, servisné práce

160,90

10.06.2016

17.06.2016

01.07.2016

2016000504

61486

LARK.s.r.o.

31415296

potraviny

52,02

10.06.2016

17.06.2016

01.07.2016

2016000499

116183992

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

315,41

09.06.2016

17.06.2016

01.07.2016

2016000486

502016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

71,75

08.06.2016

17.06.2016

01.07.2016

2016000463

0220161847

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava

43555811

potraviny

419,61

31.05.2016

17.06.2016

01.07.2016

2016000462

16104355

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

677,92

31.05.2016

17.06.2016

01.07.2016

2016000461

0220161811

Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Trnava

43555811

potraviny

203,11

31.05.2016

17.06.2016

01.07.2016

2016000458

16104246

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

873,41

31.05.2016

17.06.2016

01.07.2016

2016000505

116185499

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

123,78

10.06.2016

17.06.2016

01.07.2016

2016000496

7180802653

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

-257,21

08.06.2016

20.06.2016

04.07.2016

2016000533

0257036927

A.S.A. Trnava,spol. s.r.o.

31449697

zneškodnenie odpadu

55,97

21.06.2016

22.06.2016

06.07.2016

2016000524

520160465

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica,a.s.

44444761

výkon pracovnej zdravotnej služby

100,--

20.06.2016

22.06.2016

06.07.2016

2016000525

161201821

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

toaletný papier

151,20

21.06.2016

22.06.2016

06.07.2016

2016000516

1020160115

Ing.Helena Polónyi - QA, s.r.o.

47971592

spracovanie smernice o verejnom obstarávaní

60,--

14.06.2016

22.06.2016

06.07.2016

2016000510

7604912939

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

1,66

14.06.2016

22.06.2016

06.07.2016

2016000509

7605048633

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

62,94

14.06.2016

22.06.2016

06.07.2016

2016000508

116186651

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

452,64

13.06.2016

22.06.2016

06.07.2016

2016000498

522016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

302,50

09.06.2016

22.06.2016

06.07.2016

2016000479

16104557

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

368,64

02.06.2016

22.06.2016

06.07.2016

2016000478

160874

Peter Purgat, Holíč

30977371

potraviny

592,90

02.06.2016

22.06.2016

06.07.2016

2016000477

16104562

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

516,61

02.06.2016

22.06.2016

06.07.2016

2016000470

16104485

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

487,89

31.05.2016

22.06.2016

06.07.2016

2016000534

1600346

STAVAN - Stavebniny s.r.o. Skalica

31414486

vratka  - vrátené palety

-53,77

22.06.2016

22.06.2016

06.07.2016

2016000549

29103529

NAY,a.s.

35739487

ventilátory

415,84

28.06.2016

28.06.2016

11.07.2016

2016000539

572016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

68,25

27.06.2016

29.06.2016

13.07.2016

2016000540

116194001

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

602,31

27.06.2016

29.06.2016

13.07.2016

2016000543

2016217

JASO sk s.r.o.

50070584

pranie bielizne

76,06

27.06.2016

29.06.2016

13.07.2016

2016000542

116142935

BVS a.s.

35850370

vodné a stočné

1.837,15

27.06.2016

29.06.2016

13.07.2016

2016000541

316

Jozef Ferenčák, Skalica

35495651

plastové rolety

990,--

27.06.2016

29.06.2016

13.07.2016

2016000536

116192981

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

400,--

27.06.2016

29.06.2016

13.07.2016

2016000535

116189373

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

409,37

27.06.2016

29.06.2016

13.07.2016

2016000528

116189907

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

416,60

21.06.2016

29.06.2016

13.07.2016

2016000527

116189913

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

131,94

21.06.2016

29.06.2016

13.07.2016

2016000526

552016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

69,70

21.06.2016

29.06.2016

13.07.2016

2016000523

161116881

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

ABO - nájom

54,--

17.06.2016

29.06.2016

13.07.2016

2016000545

116195460

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

252,50

28.06.2016

06.07.2016

18.07.2016

2016000530

216158

Vojtech ONDROVIČ HEVRON - VO

35292130

mäso

1.569,39

21.06.2016

06.07.2016

18.07.2016

2016000518

160928

Peter Purgat, Holíč

30977371

potraviny

352,82

15.06.2016

06.07.2016

18.07.2016

2016000514

16104888

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

636,76

14.06.2016

06.07.2016

18.07.2016

2016000513

20163105

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

437,40

14.06.2016

06.07.2016

18.07.2016

2016000512

20163194

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

373,08

14.06.2016

06.07.2016

18.07.2016

2016000511

20163195

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

17,88

14.06.2016

06.07.2016

18.07.2016

2016000502

16104773

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

734,82

09.06.2016

06.07.2016

18.07.2016

2016000501

16104784

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

430,21

09.06.2016

06.07.2016

18.07.2016

2016000491

16104695

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

732,91

08.06.2016

06.07.2016

18.07.2016

2016000490

16104675

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

85,39

08.06.2016

06.07.2016

18.07.2016

2016000489

16104665

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

60,77

08.06.2016

06.07.2016

18.07.2016

2016000568

161002197

M-MAS, s.r.o.

47179350

údržbársky materiál

98,40

07.07.2016

08.07.2016

21.07.2016

2016000567

1601513

BAL TIP Slovakia

36260428

mopy, vrecia, sušiaky

119,70

07.07.2016

08.07.2016

21.07.2016

2016000566

2016236

BELJA,s.r.o.

36276634

služby PO

50,--

07.07.2016

08.07.2016

21.07.2016

2016000565

7458812951

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

67,42

06.07.2016

08.07.2016

21.07.2016

2016000564

7458812950

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

309,77

06.07.2016

08.07.2016

21.07.2016

2016000562

2016240

JASO sk s.r.o.

50070584

pranie bielizne

92,42

06.07.2016

08.07.2016

21.07.2016

2016000561

11600530

KOHI-MARKET SK s.r.o.

44796064

kancelárske potreby

111,17

06.07.2016

08.07.2016

21.07.2016

2016000560

1102016

SE-PRA EKO, s.r.o.

47536811

odvoz a likvidácia B.R.K.O.

25,--

01.072016

08.07.2016

21.07.2016

2016000559

11606047

A-Z Elektro Skalica,s.r.o.

36240079

údržbarský materiál

100,45

01.072016

08.07.2016

21.07.2016

2016000551

116196696

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

325,04

29.06.2016

08.07.2016

21.07.2016

2016000550

592016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

115,50

29.06.2016

08.07.2016

21.07.2016

2016000584

7220712350

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

162,34

11.07.2016

13.07.2016

25.07.2016

2016000585

7140947382

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

2.101,38

11.07.2016

13.07.2016

25.07.2016

2016000583

201603066

PROFIS,spol.s.r.o.

34103201

služby BOZP

71,70

11.07.2016

13.07.2016

25.07.2016

2016000580

20160697

Bc. Richard Guček - GuR

35495669

toner, renovácie tlačiarní

203,72

11.07.2016

13.07.2016

25.07.2016

2016000579

2016060

ABVO- Bureš Ľudovít

17774268

údržbarský materiál

61,56

11.07.2016

13.07.2016

25.07.2016

2016000578

2016167

ABC - servis, družstvo

36250821

okenná sieť

19,70

11.07.2016

13.07.2016

25.07.2016

2016000577

20166338

Karol Bäuml CHEMIKO, deratizácia-dezinfekcia

35495545

dezinfekčné práce

126,--

11.07.2016

13.07.2016

25.07.2016

2016000569

116199267

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

120,53

07.07.2016

13.07.2016

25.07.2016

2016000563

1786525664

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

123,--

6.07.2016

13.07.2016

25.07.2016

2016000529

216246

HERCOG Pavol Ovocie- Zelenina , Senica

37769685

ovocie - zelenina

2.321,07

21.06.2016

13.07.2016

25.07.2016

2016000521

16104974

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

507,67

16.07.2016

13.07.2016

25.07.2016

2016000520

16104979

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

18,30

16.07.2016

13.07.2016

25.07.2016

       -

201600119

Relax Inn West, a.s.

44244479

rekreácia klientov

4.797,--

14.07.2016

14.07.2016

28.07.2016

2016000594

7180809358

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

134,74

14.07.2016

15.07.2016

29.07.2016

2016000590

2016000956

ROMAN LACO - ROADA

33191921

čistiace prostriedky

630,--

14.07.2016

15.07.2016

29.07.2016

2016000589

7418813613

SPP a.s.

35815256

zemný plyn

1.831,75

13.07.2016

15.07.2016

29.07.2016

2016000588

7605998192

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

62,63

13.07.2016

15.07.2016

29.07.2016

2016000586

7605875004

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

2,69

13.07.2016

15.07.2016

29.07.2016

2016000547

16105278

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

844,29

28.06.2016

15.07.2016

29.07.2016

2016000552

20163415

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

161,28

30.06.2016

15.07.2016

29.07.2016

2016000548

20160156

FARMEDIX, s.r.o.

44673515

zdravotnícky materiál

27,39

29.06.2016

15.07.2016

29.07.2016

2016000538

16105168

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

659,25

27.06.2016

15.07.2016

29.07.2016

2016000537

160977

Peter Purgat, Holíč

30977371

potraviny

533,29

27.06.2016

15.07.2016

29.07.2016

2016000532

16105079

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

398,63

21.07.2016

15.07.2016

29.07.2016

2016000531

16105101

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

476,72

21.07.2016

15.07.2016

29.07.2016

2016000595

49

Metro Cash & Carry SR s.r.o.

45952671

trezor, kancelársky materiál

86,62

15.07.2016

15.07.2016

29.07.2016

FO2016015

FO2016015

Mesto Skalica

00309982

príspevok na stravovanie pre klientov- ZPS

80,44

05.07.2016

 

29.07.2016

FO2016016

FO2016016

Mesto Skalica

00309982

príspevok na stravovanie pre klientov- Jesénia

77,44

15.07.2016

 

29.07.2016

2016000608

16015

Parketové štúdioi- HSFB,s.r.o.

44757735

laminátová podlaha

289,80

20.07.2016

20.07.2016

01.08.2016

2016000546

16105282

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

22,37

28.06.2016

20.07.2016

01.08.2016

2016000553

16105330

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

798,04

30.06.2016

20.07.2016

01.08.2016

2016000554

16105316

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

879,77

30.06.2016

20.07.2016

01.08.2016

2016000555

16105309

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

481,75

30.06.201

20.07.2016

01.08.2016

2016000556

216170

Vojtech ONDROVIČ HEVRON - VO

35292130

mäso

1.693,29

01.07.2016

20.07.2016

01.08.2016

2016000557

161043

Peter Purgat, Holíč

30977371

potraviny

414,71

01.07.2016

20.07.2016

01.08.2016

2016000558

216254

HERCOG Pavol Ovocie- Zelenina , Senica

37769685

ovocie- zelenina

1.679,53

01.07.201

20.07.2016

01.08.2016

2016000575

622016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

69,70

11.07.2016

20.07.2016

01.08.2016

2016000576

61811

LARK.s.r.o.

31415296

potraviny

59,22

11.07.2016

20.07.2016

01.08.2016

201600596

2316474

IReSoft, s.r.o.

26297850

licencia Cygnus , obd. 7-9/2016

370,30

15.07.2016

20.07.2016

01.08.2016

2016000599

516313369

Slovenská legálna metrológia, n.o.

37954521

kalibrácia tlakomeru

9,--

15.07.2016

20.07.2016

01.08.2016

2016000600

20160099

KLIMATIZÁCIE  SKALICA s.r.o.

47461071

oprava klimatizácie

270,--

18.07.2016

20.07.2016

01.08.2016

2016000602

612016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

85,--

19.07.2016

20.07.2016

01.08.2016

2016000593

162068

Blue computers, s.r.o.

36262251

pripojenie na internet mes. 7-9/2016

239,94

14.07.2016

25.07.2016

02.08.2016

2016000601

6806982485

Komunálna poisťovňa, a.s.

31595545

poistenie zodp. fyz. a práv. osôb - ročné

346,88

18.07.2016

25.07.2016

02.08.2016

2016000606

20160204

A-nova s.r.o.

45356505

čistiace prostriedky

281,32

19.07.2016

25.07.2016

02.08.2016

2016000617

2016266

JASO sk s.r.o.

50070584

pranie bielizne

81,85

22.07.2016

25.07.2016

02.08.2016

2016000618

2016261

JASO sk s.r.o.

50070584

pranie bielizne

58,03

22.07.2016

25.07.2016

02.08.2016

2016000591

1611094

Peter Purgat, Holíč

30977371

potraviny

363,33

14.07.2016

25.07.2016

02.08.2016

2016000582

16105494

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

520,18

11.07.2016

25.07.2016

02.08.2016

2016000581

116202887

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

207,71

11.07.2016

25.07.2016

02.08.2016

2016000574

116201401

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

381,07

08.07.2016

25.07.2016

02.08.2016

2016000572

20163577

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

299,52

07.07.2016

25.07.2016

02.08.2016

2016000571

16105459

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

757,23

07.07.2016

25.07.2016

02.08.2016

2016000570

116199289

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

246,98

07.07.2016

25.07.2016

02.08.2016

2016000634

2316287

IReSoft,s.r.o.

26297850

licencia Cygnus 4-6/2016

370,30

01.08.2016

01.08.2016

08.08.2016

2016000632

20160008

Pavel Filip - Rozličný tovar

34737561

deky, biela látka

244,06

01.08.2016

01.08.2016

08.08.2016

2016000630

16160871

OTIS Výťahy s.r.o.

35683929

oprava výťahu

211,20

29.07.2016

01.08.2016

08.08.2016

2016000624

606725

ECOLAB , s.r.o.

31342213

čistiace prostriedky

783,32

26.07.2016

01.08.2016

08.08.2016

2016000620

216175

Vojtech ONDROVIČ HEVRON - VO

35292130

mäso

2.246,35

25.07.2016

01.08.2016

08.08.2016

2016000619

672016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

110,25

22.07.2016

01.08.2016

08.08.2016

2016000613

161120482

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

ABO-nájom

54,--

21.07.2016

01.08.2016

08.08.2016

2016000607

160281

DSW Services, s.r.o.

46233725

kontrola EPS a HSP Esser

564,--

20.07.2016

01.08.2016

08.08.2016

2016000598

116205704

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

26,64

15.07.2016

01.08.2016

08.08.2016

2016000597

116205705

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

351,78

15.07.2016

01.08.2016

08.08.2016

2016000592

16105606

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

638,53

14.07.2016

01.08.2016

08.08.2016

2016000587

16105538

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

6,26

13.07.2016

01.08.2016

08.08.2016

2016000641

62016

BARSCO - František Zúbek

47992557

výkopové práce

42,--

03.08.2016

05.08.2016

16.08.2016

2016000635

15165636

OTIS Výťahy s.r.o.

35683929

servis výťahov II. polrok 2016

793,44

02.08.2016

05.08.2016

16.08.2016

2016000614

1611122

Peter Purgat - Potraviny Holíč

30977371

potraviny

618,63

19.07.2016

05.08.2016

16.08.2016

2016000612

16105729

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

991,15

21.07.2016

05.08.2016

16.08.2016

2016000611

160294

DSW Services, s.r.o.

46233725

prevádzková kniha

25,20

21.07.2016

05.08.2016

16.08.2016

2016000610

216286

HERCOG Pavol Ovocie- Zelenina , Senica

37769685

potraviny

2.031,47

21.07.2016

05.08.2016

16.08.2016

2016000609

116208023

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

419,31

21.07.2016

05.08.2016

16.08.2016

2016000605

16105638

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

881,30

19.08.2016

05.08.2016

16.08.2016

2016000604

16105680

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

313,24

19.08.2016

05.08.2016

16.08.2016

2016000603

116206554

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

111,65

19.08.2016

05.08.2016

16.08.2016

2016000642

2016276

BELJA,s.r.o.

36276634

služby na úseku PO

50,--

04.08.2016

05.08.2016

16.08.2016

2016000645

11607040

A-Z ELEKTRO Skalica, s.r.o.

36240079

údržbarský materiál

65,57

05.08.2016

05.08.2016

16.08.2016

FO2016017

FO2016017

JESENIA SKALICA

42292468

čistiace a pracie prostriedky a OOB za
 4-6/2016

2.103,53

26.07.2016

08.08.2016

16.08.2016

FO2016018

FO2016018

MESTO SKALICA

00309982

príspevok na stravovanie pre klientov- ZPS

75,20

16.08.2016

 

16.08.2016

FO2016019

FO2016019

MESTO SKALICA

00309982

príspevok na stravovanie pre klientov- Jesenia

70,40

16.08.2016

 

16.08.2016

2016000626

116210974

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

26,38

26.07.2016

08.08.2016

22.08.2016

2016000625

116210973

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

557,05

26.07.2016

08.08.2016

22.08.2016

2016000631

20163779

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

224,88

26.07.2016

08.08.2016

22.08.2016

2016000622

116210143

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

324,05

25.07.2016

08.08.2016

22.08.2016

2016000621

116210142

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

140,22

25.07.2016

08.08.2016

22.08.2016

2016000616

116209387

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

131,88

22.07.2016

08.08.2016

22.08.2016

2016000615

116209386

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

693,41

22.07.2016

08.08.2016

22.08.2016

2016000650

161002574

M-MAS,s.r.o.

47179350

údržbarský materiál

74,19

05.08.2016

08.08.2016

22.08.2016

2016000649

2016295

JASO sk, s.r.o.

50070584

pranie bielizne

83,76

05.08.2016

08.08.2016

22.08.2016

2016000648

7449309205

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

67,42

05.08.2016

08.08.2016

22.08.2016

2016000647

116152106

BVS, a.s.

35850370

vodné a stočné

2.208,31

05.08.2016

08.08.2016

22.08.2016

2016000646

201603569

PROFIS,spol. s.r.o.

34103201

výkon technika BOZP

71,70

05.08.2016

08.08.2016

22.08.2016

20160000667

2016017

JESÉNIA SKALICA

42292468

čistiace a pracie prostriedky a OOB za
 4-6/2016

-2103,53

08.08.2016

08.08.2016

22.08.2016

2016000670

57

IKEA Bratislava, s.r.o.

35849436

poháre, sviečky

69,55

11.08.2016

08.08.2016

22.08.2016

2016000671

7606959422

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

62,78

11.08.2016

11.08.2016

24.08.2016

2016000669

2016073

ABVO - Bureš Ľudovít

17774268

údržbarský materiál

60,49

11.08.2016

11.08.2016

24.08.2016

2016000666

11600607

KOHI-MARKET SK s.r.o.

44796064

kancelárske potreby

341,89

10.08.2016

11.08.2016

24.08.2016

2016000665

5787454297

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

103,82

10.08.2016

11.08.2016

24.08.2016

2016000659

20160808

Bc. Richard Guček - GUR

35495669

renovácie tlačiarní

134,--

10.08.2016

11.08.2016

24.08.2016

2016000658

1302016

SE-PRA EKO s.r.o.

47536811

odvoz a likvidácia odpadu

25,--

10.08.2016

11.08.2016

24.08.2016

2016000654

62121

LARK,s.r.o.

31415296

potraviny

59,22

09.08.2016

11.08.2016

24.08.2016

2016000653

7240621391

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

2.038,57

08.08.2016

11.08.2016

24.08.2016

2016000652

7190784403

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

178,69

08.08.2016

11.08.2016

24.08.2016

2016000651

7220718701

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

138,10

08.08.2016

11.08.2016

24.08.2016

2016000628

16105804

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

671,78

26.07.2016

11.08.2016

24.08.2016

2016000627

16105803

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

946,11

26.07.2016

11.08.2016

24.08.2016

2016000676

7710032578

Lohmann & Rauscher s.r.o.

31347827

vyšetrovacie rukavice

318,96

16.08.2016

16.08.2016

30.08.2016

2016000675

7416881517

SPP a.s.

35815256

zemný plyn

1.761,79

16.08.2016

16.08.2016

30.08.2016

2016000674

1601743

BAL TIP Slovakia, s.r.o.

36260428

čistiace prostriedky a spot. tovar do kuchyne

98,04

16.08.2016

16.08.2016

30.08.2016

2016000640

216296

HERCOG Pavol Ovocie- Zelenina , Senica

37769685

ovocie a zelenina

1.772,65

03.08.2016

16.08.2016

30.08.2016

2016000639

1611183

Peter Purgat , Holíč

30977371

pekárenské výrobky

394,69

03.08.2016

16.08.2016

30.08.2016

2016000638

216205

Vojtech ONDROVIČ HEVRON - VO

35292130

mäso

1.220,61

02.08.2016

16.08.2016

30.08.2016

2016000636

116213636

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

253,64

02.08.2016

16.08.2016

30.08.2016

2016000633

20160183

FARMEDIX, s.r.o.

44673515

zdravotnícky materiál

27,01

01.08.2016

16.08.2016

30.08.2016

2016000631

116213212

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

48,97

29.07.2016

16.08.2016

30.08.2016

2016000629

16105826

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

183,42

28.07.2016

16.08.2016

30.08.2016

2016000668

201603097

MAJSTER PAPIER PhDr. Gabriela Spišáková

33768897

čistiace prostriedky

934,98

11.08.2016

22.08.2016

31.08.2016

2016000644

16105954

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

679,84

04.08.2016

22.08.2016

31.08.2016

2016000643

16105955

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

415,56

04.08.2016

22.08.2016

31.08.2016

2016000637

16105912

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

409,51

02.08.2016

22.08.2016

31.08.2016

2016000691

16410018

B2B Partner s.r.o.

44413467

kancelárske kreslá

220,80

18.08.2016

22.08.2016

31.08.2016

2016000692

161123146

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

ABO - nájom

54,--

18.08.2016

22.08.2016

31.08.2016

2016000678

20160416

MIKA GASTRO, s.r.o.

47052988

potraviny

165,90

16.08.2016

22.08.2016

31.08.2016

2016000681

161013427

ERI BAKERY a.s

44514379

potraviny

240,25

17.08.2016

22.08.2016

31.08.2016

2016000664

116219258

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

164,88

10.08.2016

22.08.2016

31.08.2016

2016000657

116216832

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

153,98

10.08.2016

22.08.2016

31.08.2016

2016000656

116216833

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

214,70

10.08.2016

22.08.2016

31.08.2016

2016000655

16106033

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

756,94

10.08.2016

22.08.2016

31.08.2016

2016000705

516316173

Slovenská legálna metrológia, n.o.

37954521

kalibrácia tlakomeru

9,--

25.08.2016

25.08.2016

02.09.2016

2016000707

2016322

JASO sk s.r.o.

50070584

pranie bielizne

52,50

25.08.2016

25.08.2016

02.09.2016

2016000706

2016323

JASO sk s.r.o.

50070584

pranie bielizne

95,23

25.08.2016

25.08.2016

02.09.2016

2016000699

607757

ECOLAB, s.r.o.

31342213

čistiace prostriedky

558,12

24.08.2016

25.08.2016

02.09.2016

2016000697

1603032100

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.

31592503

"Finančný spravodajca" preddavok r. 2017

26,40

23.08.2016

25.08.2016

02.09.2016

2016000684

116219363

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

431,52

17.08.2016

25.08.2016

02.09.2016

2016000679

1611307

Peter Purgat, Holíč

30977371

potraviny

331,07

16.08.2016

25.08.2016

02.09.2016

2016000663

71817472

UNION poisťovňa, a.s.

31322051

povinné zmluvné poistenie- RENAULT MÉGANE

114,--

10.08.2016

25.08.2016

02.09.2016

2016000695

5720065707

Generali Poisťovňa a.s.

35709332

poistenie majetku

1.061,-

22.08.2016

25.08.2016

02.09.2016

2016000662

71817475

UNION poisťovňa, a.s.

31322051

povinné poistenie - Sport Jacht vozík

13,--

10.08.2016

25.08.2016

02.09.2016

2016000661

71817474

UNION poisťovňa, a.s.

31322051

povinné pistenie -Pongratz vozík

13,--

10.08.2016

25.08.2016

02.09.2016

2016000660

71817473

UNION poisťovňa, a.s.

31322051

povinné zmluvné poistenie - Škoda Felicia

79,--

10.08.2016

25.08.2016

02.09.2016

2016000696

6046701779

Mountfield, a.s.

25620991

náhradné diely do kosačky

122,86

22.08.2016

25.08.2016

02.09.2016

2016000715

238038

ATLANTIS systems s.r.o.

35844230

Web hosting"Alfa" (zpssi.sk), obnova domény

57,65

31.08.2016

31.08.2016

08.09.2016

2016000714

116228871

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

130,32

30.08.2016

31.08.2016

08.09.2016

2016000709

116225964

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

392,95

30.08.2016

31.08.2016

08.09.2016

2016000708

116160115

BVS a.s.

35850370

vodné a stočné

1.774,82

30.08.2016

31.08.2016

08.09.2016

2016000703

116226026

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

45,94

24.08.2016

31.08.2016

08.09.2016

2016000693

692016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

69,70

22.08.2016

31.08.2016

08.09.2016

2016000688

20163956

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

354,24

17.08.2016

31.08.2016

08.09.2016

2016000686

216208

Vojtech ONDROVIČ HEVRON - VO

35292130

mäso

2.378,88

17.08.2016

31.08.2016

08.09.2016

2016000683

116220708

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

286,62

17.08.2016

31.08.2016

08.09.2016

2016000682

116220711

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

237,60

17.08.2016

31.08.2016

08.09.2016

2016000673

16106075

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

885,46

11.08.2016

31.08.2016

08.09.2016

2016000672

16106076

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

198,04

11.08.2016

31.08.2016

08.09.2016

2016000680

116221102

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

202,87

17.08.2016

05.09.2016

14.09.2016

2016000685

16106168

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

541,28

17.08.2016

05.09.2016

14.09.2016

2016000687

216312

HERCOG Pavol Ovocie- Zelenina , Senica

37769685

ovocie a zelenina

2.148,32

17.08.2016

05.09.2016

14.09.2016

2016000689

116222466

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

359,10

17.08.2016

05.09.2016

14.09.2016

2016000690

116222468

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

332,81

17.08.2016

05.09.2016

14.09.2016

2016000698

16106199

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

958,35

17.08.2016

05.09.2016

14.09.2016

2016000702

1611374

Peter Purgat, Holíč

30977371

potraviny

384,91

24.08.2016

05.09.2016

14.09.2016

2016000712

722016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

71,75

30.08.2016

05.09.2016

14.09.2016

2016000716

116227979

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

440,20

31.08.2016

05.09.2016

14.09.2016

2016000717

116229755

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

126,43

31.08.2016

05.09.2016

14.09.2016

2016000720

2016317

BELJA, s.r.o.

36276634

služby PO

50,--

05.09.2016

05.09.2016

14.09.2016

2016000694

116224082

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

141,41

22.08.2016

05.09.2016

14.09.2016

2016000719

16091312

RVC Martin

31938434

školenie

127,--

05.09.2016

05.09.2016

14.09.2016

2016000730

7449338046

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

67,42

06.09.2016

07.09.2016

19.09.2016

2016000725

116230210

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

630,14

06.09.2016

07.09.2016

19.09.2016

2016000723

62432

LARK,s.r.o.

31415296

potraviny

52,02

06.09.2016

07.09.2016

19.09.2016

2016000730

1492016

SE-PRA EKO s.r.o.

47536811

odvoz a likvidácia B.R.K.O.

25,--

06.09.2016

07.09.2016

19.09.2016

2016000721

11600699

KOHI-MARKET SK s.r.o.

44796064

kancelárske potreby

263,24

05.09.2016

07.09.2016

19.09.2016

2016000711

16106362

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

650,32

30.08.2016

07.09.2016

19.09.2016

2016000710

16106363

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

252,46

30.08.2016

07.09.2016

19.09.2016

2016000704

20164111

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

590,64

25.08.2016

07.09.2016

19.09.2016

2016000701

16106278

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

297,31

24.08.2016

07.09.2016

19.09.2016

2016000700

16106269

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

418,49

24.08.2016

07.09.2016

19.09.2016

2016000744

7607934972

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

66,39

13.09.2016

13.09.2016

21.09.2016

2016000745

7607793685

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

6,86

13.09.2016

13.09.2016

21.09.2016

2016000743

116232487

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

550,19

12.09.2016

13.09.2016

21.09.2016

2016000741

116235068

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

158,15

12.09.2016

13.09.2016

21.09.2016

2016000740

7417852718

SPP a.s.

35815256

zemný plyn

1.690,45

12.09.2016

13.09.2016

21.09.2016

2016000739

7200779991

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

172,02

12.09.2016

13.09.2016

21.09.2016

2016000738

7160868832

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

139,60

12.09.2016

13.09.2016

21.09.2016

2016000737

7240627395

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

2.113,54

12.09.2016

13.09.2016

21.09.2016

2016000736

161002998

M-MAS, s.r.o.

47179350

údržbarský materiál

77,99

12.09.2016

13.09.2016

21.09.2016

2016000735

2016342

PELKO,s.r.o.

36261904

čistenie komínových telies a dymovodov

48,--

12.09.2016

13.09.2016

21.09.2016

2016000734

11608038

A-Z ELEKTRO Skalica,s.r.o.

36240079

údržbarský materiál

190,72

09.09.2016

13.09.2016

21.09.2016

2016000733

2016350

JASO sk s.r.o.

50070584

pranie bielizne

83,96

09.09.2016

13.09.2016

21.09.2016

2016000732

201604058

PROFIS, spol.s.r.o.

34103201

výkon technika BOZP

71,70

09.09.2016

13.09.2016

21.09.2016

2016000731

20160884

Bc.Richard Guček- GUR

35495669

servisné práce na PC,renovácie tlačiarní, catr. HP

139,93

08.09.2016

13.09.2016

21.09.2016

FO2016020

FO2016020

MESTO SKALICA

00309982

príspevok na stravovanie pre klientov- ZPS

82,72

14.09.2019

 

23.09.2016

FO2016021

FO2016021

MESTO SKALICA

0030998

príspevok na stravovanie pre klientov- JESENIA

77,44

14.09.2019

 

23.09.2016

2016000749

1602001

BAL TIP Slovakia, s.r.o.

36260428

drobný spotrebný tovar do kuchyne a terapie

5210,03,96

13.09.2016

20.09.2016

29.09.2016

2016000746

116236195

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

152,04

14.09.2016

20.09.2016

29.09.2016

2016000727

216217

Vojtech ONDROVIČ HEVRON - VO

35292130

potraviny

2.435,54

06.09.2016

20.09.2016

29.09.2016

2016000726

216331

HERCOG Pavol Ovocie- Zelenina , Senica

37769685

ovocie a zelenina

1.922,02

06.09.2016

20.09.2016

29.09.2016

2016000724

1611426

Peter Purgat, Holíč

30977371

potraviny

554,65

06.09.2016

20.09.2016

29.09.2016

2016000718

20160217

FARMEDIX,s.r.o.

44673515

zdravotnícky materiál

10,03

31.08.2016

20.09.2016

29.09.2016

2016000713

16106431

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

707,17

30.08.2016

20.09.2016

29.09.2016

2016000751

16330

PRAGOPERUN, s.r.o.

35901896

servisné práce-oprava pračky

1.321,25

19.09.2016

20.09.2016

29.09.2016

2016000752

520160746

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

44444761

výkon pracovnej zdravotnej služby

100,--

14.09.2016

20.09.2016

29.09.2016

2016000750

11606542

RM Gastro - JAZ,s.r.o.

34153004

spotrebný tovar do kuchyne

88,56

14.09.2016

20.09.2016

29.09.2016

2016000764

1788384896

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

85,94

22.09.2016

22.09.2016

03.10.2016

2016000763

20160093

REGION TZB, spol.s.r.o.

34116745

údržba a čistenie výmenníkov TUV

1.250,40

22.09.2016

22.09.2016

03.10.2016

2016000758

822016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

71,75

21.09.2016

22.09.2016

03.10.2016

2016000756

116240477

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

210,43

21.09.2016

22.09.2016

03.10.2016

2016000755

116238805

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

249,35

21.09.2016

22.09.2016

03.10.2016

2016000754

116237533

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

135,55

21.09.2016

22.09.2016

03.10.2016

2016000753

4716

Total Protect s.r.o.

27488861

pracovné a ochranné oblečenie a obuv

1.225,87

20.09.2016

22.09.2016

03.10.2016

2016000747

16106641

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

273,13

14.09.2016

22.09.2016

03.10.2016

2016000742

16106711

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

886,38

12.09.2016

22.09.2016

03.10.2016

2016000729

16106511

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

463,73

06.09.2016

22.09.2016

03.10.2016

2016000728

16106523

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

913,23

06.09.2016

22.09.2016

03.10.2016

2016000770

2016375

JASO sk s.r.o.

50070584

pranie bielizne

82,07

22.09.2016

27.09.2016

07.10.2016

2016000769

2016374

JASO sk s.r.o.

50070584

pranie bielizne

49,39

22.09.2016

27.09.2016

07.10.2016

2016000768

2016001324

ROMAN LACO -ROADA

33191921

čistiace prostriedky

599,--

22.09.2016

27.09.2016

07.10.2016

2016000767

2016028

František Srholec - AMOR

34473882

strava pre klientov

271,60

22.09.2016

27.09.2016

07.10.2016

2016000766

161126305

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

ABO - nájom

54,--

22.09.2016

27.09.2016

07.10.2016

2016000765

11606662

RM Gastro - JAZ,s.r.o.

34153004

oprava sušičky

545,17

22.09.2016

27.09.2016

07.10.2016

2016000761

1611483

Peter Purgat, Holíč

30977371

potraviny

399,57

21.09.2016

27.09.2016

07.10.2016

2016000757

20164538

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

343,08

21.09.2016

27.09.2016

07.10.2016

2016000777

116168148

BVS, a.s.

35850370

vodné a stočné

1.808,14

26.09.2016

27.09.2016

07.10.2016

2016000776

2016259

HLAKOV spol. s.r.o.

36259586

tyče na výrobu regálov

285,12

26.09.2016

27.09.2016

07.10.2016

2016000775

1512016

PYROHAL - Jaroslav Halaš

37173952

kontrola a oprava hasiacich prístrojov

157,08

26.09.2016

27.09.2016

07.10.2016

2016000774

30334042

ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o.

31323570

Bioptron MED ALL - lampa

775,--

26.09.2016

27.09.2016

07.10.2016

2016000797

11606994

RM Gastro - JAZ,s.r.o.

34153004

oprava pračky PRIMUS P7

175,--

03.10.2016

04.10.2016

12.10.2016

2016000793

116245747

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

468,--

03.10.2016

04.10.2016

12.10.2016

2016000789

2016084

MEDITECH SK, s.r.o.

46964690

evakuačné podložky

445,--

03.10.2016

04.10.2016

12.10.2016

2016000788

11607007

RM Gastro - JAZ,s.r.o.

34153004

konvektomat

4.939,20

03.10.2016

04.10.2016

12.10.2016

2016000787

11607010

RM Gastro - JAZ,s.r.o.

34153004

odšťavovač, sporák

3.574,80

03.10.2016

04.10.2016

12.10.2016

2016000786

11607008

RM Gastro - JAZ,s.r.o.

34153004

sušička bubnová

2.274,88

03.10.2016

04.10.2016

12.10.2016

2016000785

608883

ECOLAB, s.r.o.

31342213

čistiace prostriedky

1.020,79

03.10.2016

04.10.2016

12.10.2016

2016000783

116242215

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

479,12

28.10.2016

04.10.2016

12.10.2016

2016000782

116244752

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

355,84

28.10.2016

04.10.2016

12.10.2016

2016000781

852016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

102,50

28.10.2016

04.10.2016

12.10.2016

2016000780

772016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

73,50

28.10.2016

04.10.2016

12.10.2016

2016000779

742016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

207,40

28.10.2016

04.10.2016

12.10.2016

2016000798

11600788

KOHI-MARKET SK s.r.o.

44796064

kancelárske potreby

171,06

03.10.2016

07.10.2016

19.10.2016

2016000794

902016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

152,--

03.10.2016

07.10.2016

19.10.2016

2016000790

62669

LARK, s.r.o.

31415296

potraviny

59,22

03.10.2016

07.10.2016

19.10.2016

2016000762

216339

HERCOG Pavol Ovocie- Zelenina , Senica

37769685

ovocie a zelenina

1.517,74

21.09.2016

07.10.2016

19.10.2016

2016000748

16106846

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

415,52

14.09.2016

07.10.2016

19.10.2016

2016000808

20161026

Bc. Richard Guček - GUR

354958669

kábel, gel.  podložka

10,90

07.10.2016

07.10.2016

19.10.2016

2016000809

161202956

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

čistiace a toaletné potreby

60,65

07.10.2016

07.10.2016

19.10.2016

2016000802

201604513

PROFIS, spol.s.r.o.

34103201

výkon technika BOZP

71,70

05.10.2016

07.10.2016

19.10.2016

2016000801

2016368

BELJA, s.r.o.

36276634

služby PO

50,--

05.10.2016

07.10.2016

19.10.2016

2016000800

2016398

JASO sk s.r.o.

50070584

pranie bielizne

73,19

05.10.2016

07.10.2016

19.10.2016

2016000805

11609041

A-Z ELEKTRO Skalica,s.r.o.

36240079

údržbarský materiál

225,01

05.10.2016

07.10.2016

19.10.2016

2016000806

160351

Miroslav Blažek - JOKKER

32814739

pracovná a zdravotná obuv

325,49

05.10.2016

07.10.2016

19.10.2016

2016000804

7449365597

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

309,77

05.10.2016

12.10.2016

24.10.2016

2016000803

7449365598

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

67,42

05.10.2016

12.10.2016

24.10.2016

2016000792

116248525

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

399,95

03.10.2016

12.10.2016

24.10.2016

2016000791

116247149

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

425,29

03.10.2016

12.10.2016

24.10.2016

2016000773

216225

Vojtech ONDROVIČ HEVRON - VO

35292130

mäso

1.898,30

23.09.2016

12.10.2016

24.10.2016

2016000760

16106921

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

414,11

21.09.2016

12.10.2016

24.10.2016

2016000828

1602292

BAL TIP Slovakia, s.r.o.

36260428

spotrebný tovar pre upratovačky a do kuchyne

71,--

11.10.2016

12.10.2016

24.10.2016

2016000827

2016099

ABVO - Bureš Ľudovít

17774268

údržbarský materiál

22,76

11.10.2016

12.10.2016

24.10.2016

2016000807

3789314382

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

111,41

07.10.2016

12.10.2016

24.10.2016

2016000810

161003405

M-MAS, s.r.o.

47179350

údržbarský materiál

178,28

10.10.2016

12.10.2016

24.10.2016

2016000811

7190799426

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

173,20

10.10.2016

12.10.2016

24.10.2016

2016000812

7220732596

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

149,09

10.10.2016

12.10.2016

24.10.2016

2016000813

7240632999

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

2.003,46

10.10.2016

12.10.2016

24.10.2016

2016000815

1692016

SE-PRA EKO s.r.o.

47536811

odvoz a likvidácia B.R.K.O.

25,--

10.10.2016

12.10.2016

24.10.2016

2016000816

16106880

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

483,47

11.10.201

12.10.2016

24.10.2016

FO2016022

FO2016022

MESTO SKALICA

00309982

príspevok na stravovanie pre klientov- ZPS

74,44

17.10.2016

 

24.10.2016

FO2016023

FO2016023

MESTO SKALICA

00309982

príspevok na stravovanie pre klientov- JESENIA

70,40

17.10.2016

 

24.10.2016

2016000831

360026

PRIMASTYL chránená dílna s.r.o.

26927543

ochranný pracovný odev

240,06

12.10.2016

18.10.2016

25.10.2016

2016000829

7418820675

SPP a.s.

35815256

zemný plyn

1.942,19

11.10.2016

18.10.2016

25.10.2016

2016000820

952016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

79,80

11.10.2016

18.10.2016

25.10.2016

2016000819

116251645

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

545,06

11.10.2016

18.10.2016

25.10.2016

2016000799

162614

Blue computers, s.r.o.

36262251

pripojenie na internet

239,94

04.10.2016

18.10.2016

25.10.2016

2016000784

1611522

Peter Purgat, Holíč

30977371

potraviny

326,76

28.09.2016

18.10.2016

25.10.2016

2016000772

16107109

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

761,71

23.09.2016

18.10.2016

25.10.2016

2016000771

20164693

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

394,56

23.09.2016

18.10.2016

25.10.2016

2016000759

16106992

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

279,31

21.09.2016

18.10.2016

25.10.2016

2016000832

911600757

ARES spol. s.r.o.

31363822

odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny

60,--

13.10.2016

18.10.2016

25.10.2016

2016000834

20161028

LIBRA, spol.s.r.o.

17329469

váha osobná kreslová

1.127,52

13.10.2016

18.10.2016

25.10.2016

2016000836

20160617

H SPORT Marie Hrotková

33175411

pracovné a ochranné odevy

1.682,24

17.10.2016

18.10.2016

25.10.2016

2016000845

11607375

RM Gastro - JAZ,s.r.o.

34153004

oprava myčky

297,44

18.10.2016

20.10.2016

28.10.2016

2016000844

7608745353

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

4,70

17.10.2016

20.10.2016

28.10.2016

2016000843

7608881648

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

62,68

17.10.2016

20.10.2016

28.10.2016

2016000842

2316646

IReSoft, s.r.o.

26297850

licencia prog. Cygnus

370,30

17.10.2016

20.10.2016

28.10.2016

2016000837

160418

ELMED - predaj, servis a údržba zdravotníckej techniky

30924146

náhr. diel - vidlica  pre invalid. vozík

94,50

17.10.2016

20.10.2016

28.10.2016

2016000840

62899

LARK, s.r.o.

31415296

potraviny

52,02

17.10.2016

20.10.2016

28.10.2016

2016000825

216377

HERCOG Pavol Ovocie- Zelenina , Senica

37769685

ovocie a zelenina

2.002,17

11.10.2016

20.10.2016

28.10.2016

2016000818

116252416

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

521,68

11.10.2016

20.10.2016

28.10.2016

2016000814

11839848

Libor RYBECKÝ Servis APH

11839848

prehliadka a nastavenie plynových kotlov

100,--

10.10.2016

20.10.2016

28.10.2016

2016000796

16107298

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

946,94

03.10.2016

20.10.2016

28.10.2016

2016000795

16107223

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

966,92

03.10.2016

20.10.2016

28.10.2016

2016000778

20160253

FARMEDIX,s.r.o.

44673515

zdravotné lekárničky

194,62

27.09.20165

20.10.2016

28.10.2016

2016000838

16107419

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

58,18

17.10.2016

24.10.2016

31.10.2016

2016000835

161128751

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

ABO - nájom

54,--

13.10.2016

24.10.2016

31.10.2016

2016000826

160413

DSW Services, s.r.o.

46233725

kontrola EPS a HSP Esser

564,--

11.10.2016

24.10.2016

31.10.2016

2016000824

216239

Vojtech ONDROVIČ HEVRON - VO

35292130

mäso

1.816,12

11.10.2016

24.10.2016

31.10.2016

2016000823

1611589

Peter Purgat, Holíč

30977371

potraviny

514,78

11.10.2016

24.10.2016

31.10.2016

2016000822

16107413

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

593,84

11.10.2016

24.10.2016

31.10.2016

2016000853

2016429

JASO sk s.r.o.

50070584

pranie bielizne

58,39

21.10.2016

24.10.2016

31.10.2016

2016000854

2016427

JASO sk s.r.o.

50070584

pranie bielizne

85,61

21.10.2016

24.10.2016

31.10.2016

2016000846

992016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

96,90

20.10.2016

24.10.2016

31.10.2016

2016000847

116256008

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

324,05

20.10.2016

24.10.2016

31.10.2016

2016000848

116256874

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

471,78

20.10.2016

24.10.2016

31.10.2016

2016000855

822016

JUDr. Júlia Horváthová

2474

služby právnej pomoci- prac. právne vzťahy

42,--

21.10.2016

24.10.2016

31.10.2016

2016000864

20160109

REGION TZB,spol. s.r.o.

34116745

výmena potrubia v teplovodnom kanáli

3.036,28

28.10.2016

28.10.2016

03.10.2016

2016000863

11607682

RM Gastro - JAZ,s.r.o.

34153004

zmäkčovač - soľ tabletová

306,12

26.10.2016

28.10.2016

03.10.2016

2016000862

116177171

BVS,a.s.

35850370

vodné a stočné

2.066,81

26.10.2016

28.10.2016

03.10.2016

2016000858

116260817

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

483,62

25.10.2016

28.10.2016

03.10.2016

2016000857

116260821

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

97,20

25.10.201

28.10.2016

03.10.2016

2016000856

20160241

ZLK-nástrojáreň, s.r.o.

47967161

náhradný diel na krájač

18,--

24.102016

28.10.2016

03.10.2016

2016000851

161014514

ERI BAKERY a.s.

44514379

potraviny

520,25

20.10.2016

28.10.2016

03.10.2016

2016000850

35292130

Vojtech ONDROVIČ HEVRON - VO

35292130

mäso

1959,65

20.10.2016

28.10.2016

03.10.2016

2016000849

216407

HERCOG Pavol Ovocie- Zelenina , Senica

37769685

ovocie a zelenina

1.668,48

20.10.2016

28.10.2016

03.10.2016

2016000839

20165222

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

556,68

17.10.2016

28.10.2016

03.10.2016

2016000830

201604075

MAJSTER PAPIER -
PhDr. Gabriela Spišáková

33768897

čistiace potreby

909,98

12.10.2016

28.10.2016

03.10.2016

2016000821

16107498

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

658,21

11.10.2016

28.10.2016

03.10.2016

2016000870

91933

APOS BRNO s.r.o.

46980709

páska so štítkami

218,--

02.11.2016

03.11.2016

08.11.2016

2016000872

16161193

OTIS Výťahy s.r.o.

35683929

výmena batérií núdzového vyprostenia

164,40

02.11.2016

03.11.2016

08.11.2016

2016000871

2016284

HLAKOV spol. s.r.o.

36259586

výroba ocelovej bránky

120,--

02.11.2016

03.11.2016

08.11.2016

2016000869

11607781

RM Gastro - JAZ,s.r.o

34153004

demontáž a montáž kuchynského sporáka

416,77

02.11.2016

03.11.2016

08.11.2016

2016000867

20160353

Cread Studio, s.r.o.

44758863

rukavice vyšetrovacie

329,--

02.11.2016

03.11.2016

08.11.2016

2016000865

609987

ECOLAB, s.r.o.

31342213

čistiace prostriedky

358,21

02.11.2016

03.11.2016

08.11.2016

2016000868

16107990

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

87,26

02.11.2016

03.11.2016

08.11.2016

2016000841

16107691

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

975,85

02.11.2016

03.11.2016

08.11.2016

2016000817

16107637

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

404,53

02.11.2016

03.11.2016

08.11.2016

2016000883

1062016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

93,10

03.11.2016

03.11.2016

08.11.2016

2016000881

0000161112

FAUN, s.r.o.

31409385

potraviny

99,79

03.11.2016

03.11.2016

08.11.2016

2016000880

1072016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

11,40

03.11.2016

03.11.2016

08.11.2016

2016000889

20160591

MIKA GASTRO, s.r.o.

47052988

potraviny

78,42

03.11.2016

09.11.2016

16..11.2016

2016000891

102016

Mária Macháčková, Skalica

35497670

potraviny

249,60

04.11.2016

09.11.2016

16..11.2016

2016000900

11610028

A-Z Elektro Skalica, s.r.o.

36240079

údržbársky materiál

324,94

08.11.2016

09.11.2016

16..11.2016

2016000890

7449397221

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

67,42

04.11.2016

09.11.2016

16..11.2016

2016000861

161014560

ERI BAKERY a.s.

44514379

potraviny

425,47

25.10.2016

09.11.2016

16..11.2016

2016000852

16107900

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

576,39

20.10.2016

09.11.2016

16..11.2016

2016000894

5790250512

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

92,83

08.11.2016

09.11.2016

16..11.2016

2016000893

11600899

KOHI-MARKET SK s.r.o

44796064

kancelárske potreby

366,97

08.11.2016

09.11.2016

16..11.2016

2016000884

16107825

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

704,32

03.11.2016

09.11.2016

16..11.2016

2016000882

20160271

Mäso-potraviny Lašák, s.r.o.

34139141

mäso

201,60

03.11.2016

09.11.2016

16..11.2016

2016000877

20165442

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

252,24

03.11.2016

09.11.2016

16..11.2016

2016000874

116264889

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

290,98

03.11.2016

09.11.2016

16..11.2016

2016000901

20161105

Bc. Richard Guček - GUR

35495669

ACER Extensa - notebook, renovácie, toner, USB

653,82

08.11.2016

11.11.2016

23.11.2016

2016000876

20165615

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

178,56

03.11.2016

11.11.2016

23.11.2016

2016000860

16108033

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

625,66

25.10.2016

11.11.2016

23.11.2016

2016000859

16108032

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

633,83

25.10.2016

11.11.2016

23.11.2016

2016000910

7170864164

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

198,02

10.11.2016

11.11.2016

23.11.2016

2016000909

7160885506

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

156,76

10.11.2016

11.11.2016

23.11.2016

2016000908

7140980965

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

2.223,48

10.11.2016

11.11.2016

23.11.2016

2016000907

201604928

PROFIS, spol.s.r.o.

34103201

výkon technika BOZP

71,70

10.11.2016

11.11.2016

23.11.2016

2016000905

1942016

SE-PRA EKO s.r.o.

47536811

odvoz a likvidácia B.R.K.O.

25,--

10.11.2016

11.11.2016

23.11.2016

2016000904

1602568

BAL TIP Slovakia,s.r.o.

36260428

spot. tovar pre upratovačky

52,31

10.11.2016

11.11.2016

23.11.2016

2016000903

2016458

JASO sk s.r.o.

50070584

pranie bielizne

95,95

10.11.2016

11.11.2016

23.11.2016

2016000902

161003695

M-MAS, s.r.o.

47179350

údržbarský materiál

209,52

10.11.2016

11.11.2016

23.11.2016

2016000913

63254

LARK, s.r.o.

31415296

potraviny

38,15

14.11.2016

15.11.2016

28.11.2016

2016000916

1142016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

101,--

14.11.2016

15.11.2016

28.11.2016

2016000914

116271497

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

139,09

14.11.2016

15.11.2016

28.11.2016

2016000921

11710259

WITTO, s.r.o.

36249335

servisný zásah - nastavenie mailu

20,--

14.11.2016

15.11.2016

28.11.2016

2016000923

416160657

regioin PRESS, s.r.o.

36252417

inzercia

60,--

15.11.2016

15.11.2016

28.11.2016

2016000920

7415997249

SPP a.s.

35815256

zemný plyn

4.953,72

14.11.2016

15.11.2016

28.11.2016

2016000919

2016409

BELJA, s.r.o.

36276634

služby na úseku PO

50,--

14.11.2016

15.11.2016

28.11.2016

2016000918

7609839907

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

61,78

14.11.2016

15.11.2016

28.11.2016

2016000917

7609714139

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

1,88

14.11.2016

15.11.2016

28.11.2016

2016000897

116268846

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

230,50

08.11.2016

15.11.2016

28.11.2016

2016000898

116267589

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

626,53

08.11.2016

15.11.2016

28.11.2016

2016000878

20165676

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

113,40

03.11.2016

15.11.2016

28.11.2016

FO2016024

FO2016024

MESTO SKALICA

00309982

príspevok na stravovanie pre klientov- ZPS

94,92

15.11.2016

 

28.11.2016

FO2016025

FO2016025

MESTO SKALICA

00309982

príspevok na stravovanie pre klientov- JESÉNIA

57,96

15.11.2016

 

28.11.2016

SF955

3016940433

DOXX-Stravné listky, spol. s.r.o.

36391000

benefitné poukážky

3.160,80

24.11.2016

24.11.2016

28.11.2016

2016000938

30

Metro Cash & Carry SR, s.r.o.

45952671

podnos servírovací, tepelný ventilátor

83,33

16.11.2016

18.11.2016

29.11.2016

2016000927

27

Metro Cash & Carry SR, s.r.o.

45952671

potraviny

1.299,329

16.11.2016

18.11.2016

29.11.2016

2016000939

61

IKEA Bratislava, s.r.o.

35849436

kuchynské utierky, vonné sviečky

33,73

22.11.2016

21.11.2016

29.11.2016

2016000935

0257039159

FCC Tranava, s.r.o.

31449697

zneškodnenie odpadu

1,68

21.11.2016

22.11.2016

01.12.2016

2016000929

1172016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

cukrárenské výrobky

79,80

21.11.2016

22.11.2016

01.12.2016

2016000928

116274204

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

101,23

21.11.2016

22.11.2016

01.12.2016

2016000915

116272658

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

585,76

14.11.2016

22.11.2016

01.12.2016

2016000912

161131781

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

ABO - nájom

54,--

11.11.2016

22.11.2016

01.12.2016

2016000899

216274

Vojtech ONDROVIČ HEVRON - VO

35292130

mäso

2.032,45

08.11.2016

22.11.2016

01.12.2016

2016000887

161014769

ERI BAKERY, a.s.

44514379

potraviny

536,83

03.11.2016

22.11.2016

01.12.2016

2016000886

216438

HERCOG Pavol Ovocie- Zelenina , Senica

37769685

ovocie a zelenina

2.116,71

03.11.2016

22.11.2016

01.12.2016

2016000879

16108101

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

279,24

03.11.2016

22.11.2016

01.12.2016

2016000875

16108100

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

777,72

03.11.2016

22.11.2016

01.12.2016

2016000873

16108152

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

874,06

03.11.2016

22.11.2016

01.12.2016

2016000866

20160287

FARMEDIX, s.r.o.

44673515

zdravotnícky materiál

14,29

02.11.2016

22.11.2016

01.12.2016

2016000942

2016476

JASO sk, s.r.o.

50070584

pranie bielizne

47,86

22.11.2016

23.11.2016

05.12.2016

2016000941

2016477

JASO sk, s.r.o.

50070584

pranie bielizne

77,93

22.11.2016

23.11.2016

05.12.2016

2016000940

2016036

Ing. Briják Vladimír

33516634

oprava STA

226,80

22.11.2016

23.11.2016

05.12.2016

2016000931

161014961

ERI BAKERY a.s.

44514379

potraviny

415,66

21.11.2016

23.11.2016

05.12.2016

2016000930

116275654

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

440,32

21.11.2016

23.11.2016

05.12.2016

2016000911

16108444

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

544,35

10.11.2016

23.11.2016

05.12.2016

2016000906

20165988

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

508,08

10.11.2016

23.11.2016

05.12.2016

2016000896

16108336

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

231,05

08.11.2016

23.11.2016

05.12.2016

2016000895

16108334

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

313,24

08.11.2016

23.11.2016

05.12.2016

2016000892

3016110024

Perfect Distribution, a.s.

47719150

rukavice vyšetrovacie

247,--

04.11.2016

23.11.2016

05.12.2016

2016000888

16108210

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

151,39

03.11.2016

23.11.2016

05.12.2016

2016000885

16108233

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

806,11

03.11.2016

23.11.2016

05.12.2016

2016000955

003310

Hudební nástroje Music a servis Jaroslav Jedlička

15577503

Keyboard YAMAHA PSR E 453

388,43

29.11.2016

29.11.2016

07.12.2016

2016000926

16108544

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

258,19

15.11.2016

30.11.2016

07.12.2016

2016000925

16108571

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

971,55

15.11.2016

30.11.2016

07.12.2016

2016000924

16108560

DEMIFOOD, spol. s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom

36324124

potraviny

846,26

15.11.2016

30.11.2016

07.12.2016

2016000958

116185849

BVS, a.s.

35850370

vodné a stočné

1.926,30

30.11.2016

30.11.2016

07.12.2016

2016000956

21601665

Západoslovenské tlačiarne Skalica,s.r.o.

35683244

žiadanky na prádlo

32,16

30.11.2016

30.11.2016

07.12.2016

2016000950

11710279

WITTO, s.r.o.

36249335

servisný zásah - nastavenie internetu

28,98

29.11.2016

30.11.2016

07.12.2016

2016000946

140161893

TUV SUD Slovakia, s.r.o.

35852216

dozorný audit ISO

1.176,--

24.11.2016

30.11.2016

07.12.2016

2016000945

116277781

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

153,48

23.11.2016

30.11.2016

07.12.2016

2016000943

610771

ECOLAB, s.r.o.

31342213

čistiace prostriedky

963,94

23.11.2016

30.11.2016

07.12.2016

2016000936

116277269

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

1.275,70

22.11.2016

30.11.2016

07.12.2016

2016000933

20166203

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

123,84

21.11.2016

30.11.2016

07.12.2016

2016000922

11620137

BERTO sk, s.r.o.

45278156

potraviny

339,96

15.11.2016

30.11.2016

07.12.2016

2016000949

116279983

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

406,88

25.11.2016

02.12.2016

12.12.2016

2016000952

1202016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

potraviny

137,50

29.11.2016

02.12.2016

12.12.2016

2016000953

116280744

Bidvest Slovakia s.r.o

34152199

potraviny

607,16

29.11.2016

02.12.2016

12.12.2016

2016000959

116282264

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

306,46

01.12.2016

02.12.2016

12.12.2016

2016000962

2016001670

ROMAN LACO - ROADA

33191921

čistiace prostriedky

1.049,--

02.12.2016

02.12.2016

12.12.2016

2016000961

11600989

KOHI-MARKET SK s.r.o.

44796064

kancelárske potreby

425,52

02.12.2016

02.12.2016

12.12.2016

2016000960

1442016

REFAM s.r.o.

46124934

školenie VO

140,--

02.12.2016

02.12.2016

12.12.2016

2016000957

20160317

FARMEDIX,  s.r.o.,

44673515

dózy na zubné protézy

83,60

30.11.2016

02.12.2016

12.12.2016

2016000948

161015137

ERI BAKERY a.s.

44514379

potraviny

464,95

25.11.2016

02.12.2016

12.12.2016

2016000944

216288

Vojtech ONDROVIČ - HEVRON - VO

35292130

potraviny

1.350,67

24.11.2016

02.12.2016

12.12.2016

2016000937

16108740

DEMIFOOD,spol.s.r.o.

36324124

potraviny

192,10

22.11.2016

02.12.2016

12.12.2016

2016000934

216458

HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA

37769685

potraviny

1.972,33

21.11.2016

02.12.2016

12.12.2016

2016000932

16108664

DEMIFOOD,spol.s.r.o.

36324124

potraviny

463,38

21.11.2016

02.12.2016

12.12.2016

2016000967

216296

Vojtech ONDROVIČ - HEVRON - VO

35292130

potraviny

1.569,63

02.12.2016

06.12.2016

20.12.2016

2016000965

216486

HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA

37769685

potraviny

1.818,98

02.12.2016

06.12.2016

20.12.2016

2016000972

161015314

ERI BAKERY a.s.

44514379

potraviny

515,83

05.12.2016

06.12.2016

20.12.2016

2016000969

20160315

Mäso-potraviny Lašák, s.r.o.

34139141

mäso

23,46

05.12.2016

06.12.2016

20.12.2016

2016000968

20160654

MIKA GASTRO,s.r.o.

47052988

potraviny

28,98

05.12.2016

06.12.2016

20.12.2016

2016000978

1791183149

Slovak Telekom, a.s.

35763469

telefónne hovory

95,88

06.12.2016

06.12.2016

20.12.2016

2016000977

0257039250

FCC Trnava,s.r.o.

31449697

zneškodnenie odpadu

31,90

05.12.2016

06.12.2016

20.12.2016

2016000976

2016503

JASO sk s.r.o.

50070584

pranie bielizne

62,96

05.12.2016

06.12.2016

20.12.2016

2016000975

201605432

PROFIS, spol.s.r.o.

34103201

výkon technika BOZP

71,70

05.12.2016

06.12.2016

20.12.2016

2016000974

11608830

RM Gastro - JAZ, s.r.o.

34153004

oprava pračky

231,76

05.12.2016

06.12.2016

20.12.2016

2016000973

2182016

SE-PRA EKO s.r.o.

47536811

odvoz a likvidácia B.R.K.O.

25,--

05.12.2016

06.12.2016

20.12.2016

2016000954

20166589

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

1.174,44

29.11.2016

06.12.2016

20.12.2016

2016000947

16108808

DEMIFOOD,spol.s.r.o.

36324124

potraviny

802,83

24.11.2016

06.12.2016

20.12.2016

2016000985

161004115

M-MAS, s.r.o.

47179350

údržbársky materiál

282,36

08.12.2016

08.12.2016

21.12.2016

2016000984

2016453

BELJA,s.r.o.

36276634

služby na úseku PO

50,--

07.12.2016

08.12.2016

21.12.2016

2016000983

1602833

BAL TIP Slovakia, s.r.o.

36260428

spotr. tovar do kuchyne, práčovne

34,96

07.12.2016

08.12.2016

21.12.2016

2016000982

2016062

Ľubomír Ondráš  ELEKTROMONTÉR

33517487

previnutie elektromotora

142,20

07.12.2016

08.12.2016

21.12.2016

2016000981

20161295

Bc. Richard  Guček - GUR

35495669

tlačiareň LEXMARK MX410DE

491,04

07.12.2016

08.12.2016

21.12.2016

2016000971

116284568

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

152,11

05.12.2016

08.12.2016

21.12.2016

2016000970

1122016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

potraviny

73,50

05.12.2016

08.12.2016

21.12.2016

2016000965

116283968

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

11,52

02.12.2016

08.12.2016

21.12.2016

2016000964

16109018

DEMIFOOD,spol.s.r.o.

36324124

potraviny

219,32

02.12.2016

08.12.2016

21.12.2016

2016000963

16109027

DEMIFOOD,spol.s.r.o.

36324124

potraviny

402,25

02.12.2016

08.12.2016

21.12.2016

2016000951

16108920

DEMIFOOD,spol.s.r.o.

36324124

potraviny

349,30

29.11.2016

08.12.2016

21.12.2016

2016000991

54

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

45952671

spotr. tovar. kuchyňa, kancelárie

266,70

12.12.2016

09.12.2016

21.12.2016

2016000980

16109140

DEMIFOOD,spol.s.r.o.

36324124

potraviny

313,24

07.12.2016

14.12.2016

30.12.2016

2016000979

16109153

DEMIFOOD,spol.s.r.o.

36324124

potraviny

476,92

07.12.2016

14.12.2016

30.12.2016

2016000997

520161016

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

44444761

výkon pracovnej zdravotnej služby

100,--

13.12.2016

14.12.2016

30.12.2016

2016000996

7610696200

Slovak Telekom,a. s.

35763469

telefónne hovory

0,96

13.12.2016

14.12.2016

30.12.2016

2016000995

7419262129

SPP a.s.

35815256

zemný plyn

5.921,84

12.12.2016

14.12.2016

30.12.2016

2016000994

1252016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

potraviny

93,10

12.12.2016

14.12.2016

30.12.2016

2016000993

116288578

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

470,22

12.12.2016

14.12.2016

30.12.2016

2016000992

116289584

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

191,33

12.12.2016

14.12.2016

30.12.2016

2016000988

7160889265

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

194,53

08.12.2016

14.12.2016

30.12.2016

2016000987

7190810290

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

2.336,17

08.12.2016

14.12.2016

30.12.2016

2016000986

7140985207

ZSE Energia, a.s.

36677281

elektrická energia

154,09

08.12.201

14.12.2016

30.12.2016

2016001001

7606828096

Slovak Telekom,a. s.

35763469

telefónne hovory

2,56

15.12.2016

15.12.2016

30.12.2016

2016001002

11611033

A-Z Elektro Skalica, s.r.o.

36240079

údržbársky materiál

148,66

15.12.2016

15.12.2016

30.12.2016

2016000998

161015471

ERI BAKERY a.s.

44514379

potraviny

521,46

13.12.2016

15.12.2016

30.12.2016

2016000999

16109357

DEMIFOOD,spol.s.r.o.

36324124

potraviny

476,56

13.12.2016

15.12.2016

30.12.2016

2016001009

16109358

DEMIFOOD,spol.s.r.o.

36324124

potraviny

777,02

13.12.2016

15.12.2016

30.12.2016

2016000990

16109248

DEMIFOOD,spol.s.r.

36324124

potraviny

765,85

09.12.2016

15.12.2016

30.12.2016

2016000989

16109218

DEMIFOOD,spol.s.r.

36324124

potraviny

319,81

09.12.2016

15.12.2016

30.12.2016

2016001008

2016028

JESÉNIA ZpS Skalica

42292468

čistiace a pracie prostriedky a OOB

-1.316,-

16.12.2016

16.12.2016

30.12.2016

2016001014

201605877

PROFIS, spol.s.r.o.

34103201

výkon technika BOZP

71,70

21.12.2016

22.12.2016

03.01.2017

2016001011

116293660

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

246,17

20.12.2016

22.12.2016

03.01.2017

2016001010

63626

LARK,s.r.o.

31415296

potraviny

59,22

20.12.2016

22.12.2016

03.01.2017

2016001009

1272016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

potraviny

106,--

20.12.2016

22.12.2016

03.01.2017

2016001007

20167093

Frape catering s.r.o.

44178450

potraviny

389,88

16.12.2016

22.12.2016

03.01.2017

2016001006

161135729

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

ABO-AC Universal - nájom

54,--

16.12.2016

22.12.2016

03.01.2017

2016001005

161203907

CWS boco Slovensko,s.r.o.

31411045

čistiace prostriedky

138,89

16.12.2016

22.12.2016

03.01.2017

2016001004

16109430

DEMIFOOD,spol.s.r.

36324124

potraviny

594,23

15.12.2016

22.12.2016

03.01.2017

2016001003

116290867

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

529,50

15.12.2016

22.12.2016

03.01.2017

2016001015

116295141

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

384,79

21.12.2016

23.12.2016

04.01.2017

2016001016

116295130

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

709,55

21.12.2016

23.12.2016

04.01.2017

2016001017

20161402

Bc. Richard Guček . GuR

35495669

servisné práce, renovácie, toner, catr.HP

272,02

23.12.2016

23.12.201

04.01.2017

2016001018

20160142

REGION TZB, spol.s.r.o.

34116745

údržba a čistenie výmeníkov - ohrev vody

665,78

23.12.2016

23.12.2016

04.01.2017

2016001019

20160141

REGION TZB, spol.s.r.o.

34116745

plynový zásobník- pripojenie, montážne práce

7.875,--

23.12.2016

23.12.2016

04.01.2017

2016001020

116296711

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

50,69

23.12.2016

23.12.2016

04.01.2017

2016001021

116296714

Bidvest Slovakia s.r.o.

3415219

potraviny

4,79

23.12.2016

23.12.2016

04.01.2017

2016001022

20160340

Mäso-potraviny Lašák, s.r.o.

34139141

potraviny

1.703,88

23.12.2016

23.12.2016

04.01.2017

2016001033

5

Marie Brydláková Textilní a spotřební zboží

13680188

obrusovina

42,93

28.12.2016

23.12.2016

04.01.2017

2016001035

20160803

H SPORT Marie Hrotková

20160803

pracovné oblečepracovné oblečenienie

125,--

28.12.2016

28.12.2016

04.01.2017

2016001029

1322016

Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov

45711844

potraviny

182,40

28.12.2016

28.12.2016

04.01.2017

2016001030

116297332

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

162,04

28.12.2016

28.12.201

04.01.2017

2016001034

2016041

Ing.Briják Vladimír

33516634

rozšírenie STA - Markíza,Doma, Dajto

1.455,50

28.12.2016

28.12.2016

04.01.2017

2016001028

216317

Vojtech ONDROVIČ - HEVRON - VO

35292130

potraviny

741,71

28.12.2016

28.12.2016

04.01.2017

2016001025

611706

ECOLAB, s.r.o.

31342213

čistiace prostriedky

339,66

28.12.2016

28.12.2016

04.01.2017

2016001024

116194420

BVS, a.s.

35850370

vodné a stočné

1.810,46

28.12.2016

28.12.2016

04.01.2017

2016001023

416160750

region PRESS, s.r.o.

36252417

inzercia

60,--

28.12.2016

28.12.2016

04.01.2017

2016001013

16109540

DEMIFOOD,spol.s.r.

36324124

potraviny

813,32

20.12.2016

28.12.2016

04.01.2017

2016001012

2016496

HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA

37769685

potraviny

1.738,88

20.12.2016

28.12.2016

04.01.2017

2016001036

2016529

JASO sk, s.r.o.

50070584

pranie bielizne

53,21

30.12.2016

30.12.2016

09.01.2017

2016001037

2016536

JASO sk, s.r.o.

50070584

pranie bielizne

82,31

30.12.2016

30.12.2016

09.01.2017

2016001038

2016051

Ing. Roman GAZÁREK

34471685

kurz odbor.vedomostí,

280,--

30.12.2016

30.12.2016

09.01.2017

2016001039

20161434

Bc.Richard Guček - GuR

35495669

renovácia Samsung

31,50

30.12.2016

30.12.2016

09.01.2017

2016001040

7610817640

Slovak Telekom,a. s.

35763469

telefónne hovory

61,62

30.12.2016

30.12.2016

09.01.2017

2016001041

11601077

KOHI-MARKET SK s.r.o.

44796064

kancelárske potreby

274,75

30.12.2016

30.12.2016

09.01.2017

2016001043

116298405

Bidvest Slovakia s.r.o.

34152199

potraviny

357,54

30.12.2016

30.12.2016

09.01.2017

2016001046

14081216

Ing. Ivan Šagát Cukráreň

17537533

potraviny

154,35

30.12.2016

30.12.2016

09.01.2017

                 
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti