Google map: Pod hájkom 2004/36

Verejné obstarávanie za rok 2020

VO "Ovocie, zelenina a zemiaky"

Vyvesené: 06.05.2020 Zvesené: 25.05.2020

VO "Chlieb a pekárenské výrobky"

Vyvesené: 06.05.2020 Zvesené: 25.05.2020

VO "Mrazené mäso, ryby, zelenina, ovocie, hlbokozmrazené polotovary a chladené lahôdky"

Vyvesené: 06.05.2020 Zvesené: 25.05.2020