Verejné obstarávanie za rok 2020

VO "Ovocie, zelenina a zemiaky"

Vyvesené: 06.05.2020 Zvesené: 25.05.2020

VO "Chlieb a pekárenské výrobky"

Vyvesené: 06.05.2020 Zvesené: 25.05.2020

VO "Mrazené mäso, ryby, zelenina, ovocie, hlbokozmrazené polotovary a chladené lahôdky"

Vyvesené: 06.05.2020 Zvesené: 25.05.2020

VO "Dodávka zemného plynu pre OM Zariadenie pre seniorov Skalica"

Vyvesené: 23.09.2020 Zvesené: