Zariadenie pre seniorov Skalica a JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov hľadá do svojho tímu:

Ošetrovateľ/ka – požiadavkou príslušné vzdelanie v odbore.                                                                  

Fyzioterapeut/ka - požiadavkou príslušné vzdelanie v odbore.

Opatrovateľ/ka - nepretržitá prevádzka, vítané požiadavky: absolvovanie opatrovateľského kurzu a skúsenosti s opatrovaním. Možnosť doplniť si vzdelanie.


Odmeňovanie podľa zákona 553/2003 Z.z. Príplatky, benefity a dobrý kolektív.
Kontaktujte nás: osobne, telefonicky 034/664 57 41 – Mgr. Katarína Jurovatá alebo e-mailom na: jurovata@zpssi.sk.