Krížovkársky turnaj

Dňa 17.4.2019 sa v našom zariadení konal turnaj v riešení krížoviek. Milovníci lúštenia si túto stredu prišli na svoje. Riešenie krížoviek je naozaj jedinečnou formou súťaže, pretože ak chce byť lúštiteľ úspešný musí za krátky čas skĺbiť vedomosti, tvorivosť, predstavivosť, trpezlivosť, vynaliezavosť s koordináciou pera v ruke. Po uplynutí vyhradeného času predsa len niektorí doviedli svoje snaženie do úspešného konca. Absolútnym víťazom sa stal pán František Horváth, ktorý bol odmenený diplomom a malou pozornosťou. Čo dodať na záver: Každý turnaj má v niečom svoju špecifickú črtu, v čom sa líši od ostatných turnajov. Spoločnú však majú vždy priateľskú atmosféru a spolupatričnosť všetkých riešiteľov.

Veľkonočné tvorivé dielničky s deťmi zo ZŠ Štvorlístok

V období blížiaceho sa sviatku Veľkej noci sme pre našich milých klientov zorganizovali v jedálni nášho zariadenia ukážku maľovania kraslíc pod vedením pani Marty Kovalčíkovej. Pozvaní boli i žiaci zo súkromnej základnej školy Štvorlístok, ktorí sa spoločne s našimi klientami podielali na tvorbe kraslíc i rôznych veľkonočných dekorácií. Na záver boli všetky deti obdarované sladkým veľkonočným balíčkom Za návštevu ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.

"Vyčistime si Skalicu"

Aj naši seniori sa zapojili do aktivity "Vyčistime si Skalicu" Každý mesiac sa takto staráme a skrášľujeme si priestory našich domov. Tentoraz sme si zrenovovali lavičky, vyhrabali trávniky a upratali altánky. Jarná brigáda ako sa patrí... aj my sme súčasťou komunity.

Beseda o knihách

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov....a preto vo štvrtok 28. marca 2019 sa konala  i v našom zariadení beseda o knihách. Prítomná bola pani riaditeľka skalickej knižnice Ľubica Rozborilová, ktorá nás sprevádzala pripravenou prezentáciou. Knižnú atmosféru nám všetkým obohatila čítaním úryvkov od známych autorov. Klienti taktiež prejavili záujem o zapožičanie prezentovaných kníh na čítanie vo svojom voľnom čase.

Oslava Jubilantov v I. štvrťroku 2019

Dňa 27.3.2019 sme spoločne oslavovali krásne narodeniny našich obyvateľov. Slávnostné popoľudnie sme otvorili vystúpením nadaného dievčaťa Magdalénky Pavlíkovej, ktorá oslávencom zahrala na harfe. Nasledoval blahoprajný príhovor a slávnostný prípitok. O veselú náladu sa nám postaral náš dlhoročný priateľ pán Mikuš, ktorý spríjemňoval slávnostnú atmosféru ľudovými piesňami. Ešte raz všetkým oslávencom srdečne gratulujeme.

Posedenie pri príležitosti MDŽ s Rozmarínom

Tento rok sme si MDŽ pripomenuli v piatok 8.marca. Pred obedom boli všetky žienky obdarované kvetinkou a hand made srdiečkom. Po obede oslava pokračovala príhovorom pani riaditeľky slávnostným programom, o ktorý sa k tomuto dňu postaral domáci spevokol Rozmarín. Nechýbal prípitok na zdravie všetkých žien a občerstvenie s kávičkou a koláčom. Naši speváci zo zariadenia zaspievali niekoľko ľudových piesní, ku ktorým sa pridali aj ostatní.

Pozvanie na "Babskú zábavu" v Ivanke pri Dunaji

Dňa 5.3.2019 boli naši klienti pozvaní na výlet za spevom a priateľskou atmosférou. Ako u nás býva už dobrým zvykom, každoročne navštevujeme a upevňujeme družobné vzťahy s Denným stacionárom v Ivanke pri Dunaji.

Rozmarín zo zariadenia pre seniorov pod vedením pána Špírka sa prezentoval známymi skalickými piesňami. Veľmi pekne ďakujeme za pozvanie, Vašu pohostinnosť a dobrú náhadu priatelia. Tešíme sa na stretnutie u nás v Skalici.

Jarná brigáda

Jarné slniečko a teplé lúče vytiahli z nášho zariadenia našich obyvateľov na prvé tohtoročné upratovanie.S odhodľaním a plní sily skrášliť si svoje okolie sa  obyvatelia zariadenia pre seniorov pustili do strihania ruží, kríkov, stromov, hrabania aj zametania. A keďže nám počasie prialo, po spoločne vykonanej práci sme si všetci oddýchli na lavičkách pri varenom vínku.

Fašiangová zábava

V utorok  26. februára 2019 sa v  našom zariadení  konala Fašiangová zábava. Naši seniori sa na túto veselicu pripravovali už niekoľko dní. Zábavu  otvorila pani riaditeľka, ktorá srdečne privítala všetkých domácich, ale taktiež hostí, medzi ktorými nechýbala pani primátorka Ing. Anna Mierna. O hudbu sa v tento fašiangový deň postarala skupina ViacMenej i náš domáci  spevokol Rozmarín. Po otvorení Fašiangovej zábavy nasledovala promenáda masiek, kde sa všetky masky predstavili a tanečná zábava sa mohla začať. Spievalo sa a tancovalo až do večerných hodín. Ako sa na riadnu fašiangovú veselicu patrí nechýbala výborná večera, dobré vínko a sladký dezert. Na záver sme si všetci spoločne zaspievali a rozlúčili sme sa príjemne unavení a plní veselých zážitkov.

Premietanie filmu "Anna Karenina"

Mesiac február sa nesie v duchu priateľstva a lásky. Preto sme sa rozhodli si spríjemniť deň láskyplnou atmosférou a to  pozeraním známeho filmu Anna Karenina, ktorá sa nebála isť za hlasom svojho srdca. Svojou voľbou žiť v pravde a neskrývať svoje city sa hlavná hrdinka dostala do konfliktu so spoločnosťou, ktorá ju zavrhla. Spoločné poobedie pri domácom kine sme si spríjemnili kávičkou a čokoládkou.
 
 

Valentínske posedenie

Dňa 14.2. sme  v našom zariadení usporiadali Valentínske posedenie. Všetci spoločne sme vytvorili príjemnú atmosféru a upevnili tak svoje priateľstvá. Tieto príjemné chvíle pohody pri počúvaní hudby, vzájomných priateľských rozhovoroch a sladkom dezerte nás opäť zblížili a obohatili.

Popoludnie s knihou

Všetci tí, čo máme radi svety v stránkach kníh sme sa opäť zišli na našom Popoludní s knihou. Najprv sme si zhrnuli kto čo v súčasnosti číta, poprípade dočítal a čo nás zaujalo. Nasledovalo spoločné čítanie z knihy Roberta Fulghuma. Jeho filozofia obyčajného života nás vždy rozosmeje a prinúti sa zamyslieť nad čarom každodenného dňa. Po každom prečítaní príbehu bola malá diskusia o jeho obsahu. Počúvanie sme si spríjemnili voňavou kávičkou. Hodinka s knihou nám ubehla a všetci sa tešíme o mesiac na ďalšie takéto stretnutie s priateľkami knihami.

 

Novoročný turnaj v žolíku a človeče nehnevaj sa

Napriek tomu, že počasie je teraz k naším aktivitám vonku menej priaznivé nevzdávame sa. Ostávame "v hre" a to doslova. Zúčastnili sme sa veľmi zábavného a napínavého Turnaja v žolíku a v človeče nehnevaj sa. Bolo nás spolu 7 tímov a porovnávali sme si naše hráčske schopnosti a sily - samozrejme v priateľskej atmosfére. Okrem príjemného pocitu z hry nám deň spríjemnila i  kávička so sladkým koláčom. Podujatie sa nám veľmi páčilo a tešíme sa na takýto  budúci zraz tých, ktorí sa nezabudli hrať a zabávať.Víťazkám srdečne blahoželáme!

Vitaj nový rok 2019

Rok 2019 - pre nás sú to nové spoločné chvíle, nové zážitky našej "malej, veľkej" rodiny. Nový rok sme zahájili tvorivo a hravo v pracovných terapiách pri našich obľúbených dielničkách s vlastnými výrobkami