Dodatok č.1 k smernici o uvoľňovaní opatrení v súvislosti s COVID-19