Dodatok č. 1 k Smernici o uvoľňovaní opatrení v súvislosti s COVID-19