Dodatok č. 1 k Smernici o uvoľňovaní opatrení v súvislosti s COVID-19

Google map: Pod hájkom 2004/36