Rok 2015

Dátum
vystavenia
Dátum
zverejnenia
Faktúra Dodávateľ/ Odberateľ
03.01.2015 15.01.2015 2015-00001
pdf (236857)
Slovak Telekom, a.s.
31.12.2014 15.01.2015 2015--00002.
pdf (524980)
KOHI-MARKET SK,s.r.o.
31.12.2014 15.01.2015 2015-00003
.pdf (537504)
ZSE Energia, a.s.
30.12.2014 15.01.2015 2015-00004
.pdf (426299)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
30.12.2014 15.01.2015 2015-00005.
pdf (314000)
JASO, s.r.o.
05.01.2015 15.01.2015 2015-00006.
pdf (849989)
Ing.arch. Mária Zwanzigerová,CSc.
MD SLUŹBA ARCHITEKTA
22.12.2014 15.01.2015 2015-00007.
pdf (321572)
A-Z ELEKTRO Skalica,s.r.o.
30.12.2014 15.01.2015 2015-00008.
pdf (204788)
Ing. Ivan Šagát - Cukráreň
11.12.2014 15.01.2015 2015-00009.
pdf (366801)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
11.12.2014 15.01.2015 2015-00010.
pdf (348715)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
10.12.2014 15.01.2015 2015-00011.
pdf (222988)
Peter Purgat
10.12.2014 15.01.2015 2015-00012.
pdf (603111)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
22.12.2014 15.01.2015 2015-00013.
pdf (309944)
WITTO, s.r.o.
10.12.2014 15.01.2015 2015-00014.
pdf (331822)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
09.12.2014 15.01.2015 2015-00015.
pdf (563105)
Ján MIKULKA SHR
15.12.2014 15.01.2015 2015-00016.
pdf (405255)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
15.12.2014 15.01.2015 2015-00017.
pdf (398295)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
16.12.2014 15.01.2015 2015-00018.
pdf (319207)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
16.12.2014 15.01.2015 2015-00019.
pdf (331695)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
17.12.2014 15.01.2015 2015-00020
.pdf (352447)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
17.12.2014 15.01.2015 2015-00021.
pdf (626805)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
18.12.2014 15.01.2015 2015-00022.
pdf (388500)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
18.12.2014 15.01.2015 2015-00023.
pdf (345504)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
19.12.2014 15.01.2015 2015-00024
.pdf (1042516)
Emil Krajčík, s.r.o.
05.01.2015 22.01.2015 2015-00025.
pdf (625424)
ZSE Energia, a.s.
05.01.2015 22.01.2015 2015-00026.
pdf (640888)
ZSE Energia, a.s.
31.12.2014 22.01.2015 2015-00027.
pdf (531968)
M-MAS, s.r.o.
31.12.2014 22.01.2015 2015-00028.
pdf (272963)
BELJA, s.r.o.
31.12.2014 22.01.2015 2015-00029.
pdf (296079)
Mäso-Potraviny, Lašák, s.r.o.
31.12.2014 22.01.2015 2015-00030.
pdf (312350)
Mäso-Potraviny, Lašák, s.r.o.
03.01.2015 22.01.2015 2015-00031.
pdf (286027)
AJFA + AVIS, s.r.o.
30.12.2014 26.01.2015 2015-00032.
pdf (349292)
Ľudovít Bureš - ABVO
05.01.2015 26.01.2015 2015-00033.
pdf (571606)
ZSE Energia, a.s.
31.12.2014 26.01.2015 2015-00034.
pdf (565537)
ZSE Energia, a.s.
12.01.2015 26.01.2015 2015-00035
.pdf (229890)
ZÁHORÁK - Reality, s.r.o.
07.01.2015 26.01.2015 2015-00036
.pdf (421400)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
09.01.2015 26.01.2015 2015-00037
.pdf (405409)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
08.01.2015 27.01.2015 2015-00038.
pdf (827322)
SPP, a.s.
21.12.2014 27.01.2015 2015-00039.
pdf (572606)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
22.12.2014 27.01.2015 2015-00040.
pdf (324750)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
22.12.2014 27.01.2015 2015-00041
.pdf (652834)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
22.12.2014 27.01.2015 2015-00042.
pdf (208103)
Peter Purgat
08.01.2015 30.01.2015 2015-00043.
pdf (342876)
Slovak Telekom, a.s.
08.01.2015 30.01.2015 2015-00044.
pdf (374801)
Slovak Telekom, a.s.
14.01.2015 30.01.2015 2015-00045.
pdf (264261)
Webnode AG
23.01.2015 30.01.2015 2015-00046.
pdf (382092)
Regionálne vzdelávacie centrum
Senica no.o.
13.01.2015 30.01.2015 2015-00047.
pdf (305510)
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
12.01.2015 02.02.2015 2015-00048.
pdf (267594)
ALUAL s.r.o.
29.12.2015 02.02.2015 2015-00049.
pdf (658041)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
28.12.2015 02.02.2015 2015-00050.
pdf (383853)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
30.12.2015 02.02.2015 2015-00051.
pdf (193495)
Peter Purgat
31.12.2015 02.02.2015 2015-00052.
pdf (296681)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
08.01.2015 02.02.2015 2015-00053.
pdf (352362)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
08.01.2015 04.02.2015 2015-00054.
pdf (295769)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
08.01.2015 04.02.2015 2015-00055.
pdf (321333)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
07.01.2015 04.02.2015 2015-00056.
pdf (365987)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
07.01.2015 04.02.2015 2015-00057.
pdf (412143)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
05.01.2015 04.02.2015 2015-00058.
pdf (301512)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
05.01.2015 04.02.2015 2015-00059.
pdf (363527)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
05.01.2015 04.02.2015 2015-00060
.pdf (347644)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
05.01.2015 04.02.2015 2015-00061
.pdf (612708)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
04.01.2015 04.02.2015 2015-00062.
pdf (355805)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
15.01.2015 04.02.2015 2015-00063.
pdf (328910)
Mäso-Potraviny, Lašák, s.r.o.
15.01.2015 04.02.2015 2015-00064.
pdf (299034)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
14.01.2015 06.02.2015 2015-00065
.pdf (593901)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
15.01.2015 06.02.2015 2015-FO2015001.
df (237572)
MESTO SKALICA
15.01.2015 06.02.2015 2015-FO2015002.
pdf (229960)
MESTO SKALICA
11.01.2015 06.02.2015 2015-00066.
pdf (399589)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
12.01.2015 06.02.2015 2015-00067.
pdf (714237)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
09.01.2015 06.02.2015 2015-00068.
pdf (308129)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
13.01.2015 06.02.2015 2015-00069.
pdf (341099)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
10.01.2015 06.02.2015 2015-00070.
pdf (212024)
Peter Purgat
14.01.2015 06.02.2015 2015-00071.
pdf (320467)
Bohuš Šesták , s.r.o.
14.01.2015 06.02.2015 2015-00072.
pdf (402568)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
13.01.2015 06.02.2015 2015-00073.
pdf (348447)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
10.01.2015 06.02.2015 2015-00074
.pdf (286620)
Blue computers, s.r.o.
16.01.2015 06.02.2015 2015-00075.
pdf (275157)
Ladislav Sebok, SL - GASTRO
16.01.2015 06.02.2015 2015-00076.
pdf (404074)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
20.01.2015 09.02.2015 2015-00077.
df (268370)
Peter Purgat
20.01.2015 09.02.2015 2015-00078.
pdf (307763)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
22.01.2015 09.02.2015 2015-00079.
pdf (316417)
WITTO,s.r.o.
29.12.2014 09.02.2015 2015-00080.
pdf (326164)
Bc.Richard Guček - GUR
23.01.2015 09.02.2015 2015-00081.
pdf (332120)
Mäso-Potraviny, Lašák, s.r.o.
22.01.2015 09.02.2015 2015-00082.
pdf (308973)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
20.01.2015 09.02.2015 2015-00083.
pdf (331057)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
21.01.2015 09.02.2015 2015-00084.
pdf (610546)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
21.01.2015 09.02.2015 2015-00085.
pdf (373481)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
21.01.2015 16.02.2015 2015-00086.
pdf (403451)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
21.01.2015 16.02.2015 2015-00087.
pdf (302305)
Bohuš Šesták , s.r.o.
19.01.2015 16.02.2015 2015-00088
.pdf (585855)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
31.01.2015 16.02.2015 2015-00089.
pdf (268169)
PROFIS spol .s.r.o.
28.01.2015 16.02.2015 2015-00090.
pdf (290969)
OTIS Výťahy,s.r.o.
03.02.2015 16.02.2015 2015-00091.
pdf (470923)
RVC Senica, n.o.
22.01.2015 16.02.2015 2015-00092.
pdf (824198)
BVS,a.s.
26.01.2015 16.02.2015 2015-00093.
pdf (434175)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
27.01.2015 16.02.2015 2015-00094
.pdf (308557)
Bohuš Šesták , s.r.o.
20.01.2015 16.02.2015 2015-00095.
pdf (270808)
JASO, s.r.o.
21.01.2015 16.02.2015 2015-00096.
pdf (317935)
CWS- boco Slovensko, s.r.o.
15.01.2015 16.02.2015 2015-00097.
pdf (439087)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
30.01.2015 16.02.2015 2015-00098.
pdf (444035)
Mäso-Potraviny, Lašák, s.r.o.
30.01.2015 16.02.2015 2015-00099.
pdf (408461)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
03.02.2015 16.02.2015 2015-00100.
pdf (468340)
RVC Senica, n.o.
31.01.2015 19.02.2015 2015-00101
.pdf (704919)
KOHI-MARKET SK,s.r.o.
18.01.2015 19.02.2015 2015-00102.
pdf (377691)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
02.02.2015 19.02.2015 2015-00103.
pdf (554224)
ZSE Energia, a.s.
31.01.2015 19.02.2015 2015-00104.
pdf (295807)
BAL TIP Slovakia, s.r.o.
31.01.2015 19.02.2015 2015-00105.
pdf (340822)
M- MAS, s.r.o.
31.01.2015 19.02.2015 2015-00106
.pdf (248975)
CORA GEO, s.r.o.
 
04.02.2015 19.02.2015 2015-00107.
pdf (286447)
WITTO, s.r.o.
31.01.2015 19.02.2015 2015-00108.
pdf (461100)
Bc. Richard Guček - GuR
27.01.2015 19.02.2015 2015-00109.
pdf (392969)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
25.01.2015 19.02.2015 2015-00110.
pdf (394183)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
22.01.2015 24.02.2015 2015-00111.
pdf (381147)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
31.01.2015 24.02.2015 2015-00112
.pdf (242035)
Peter Purgat - Potraviny
27.01.2015 24.02.2015 2015-00113.
pdf (332914)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
28.01.2015 24.02.2015 2015-00114.
pdf (360412)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
28.01.2015 24.02.2015 2015-00115.
pdf (379508)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
29.01.2015 24.02.2015 2015-00116.
pdf (374144)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
29.01.2015 24.02.2015 2015-00117.
pdf (318947)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
03.02.2015 24.02.2015 2015-00118.
pdf (246485)
Slovak Telekom, a.s.
02.02.2015 24.02.2015 2015-00119.
pdf (418939)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
02.02.2015 24.02.2015 2015-00120
.pdf (338874)
MIKA GASTRO s.r.o.
06.02.2015 27.02.2015 2015-00121.
pdf (392357)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
06.02.2015 27.02.2015 2015-00122.
pdf (437414)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
02.02.2015 27.02.2015 2015-00123.
pdf (266197)
MAFRA Slovakia, a.s.
31.01.2015 27.02.2015 2015-00124.
pdf (285707)
BELJA, s.r.o.
31.01.2015 27.02.2015 2015-00125.
pdf (272767)
JASO, s.r.o.
05.02.2015 27.02.2015 2015-00126
.pdf (292184)
VEPOS - SKALICA, s.r.o.
05.02.2015 27.02.2015 2015-00127
pdf (814814)
SPP, a.s.
04.02.2015 27.02.2015 2015-00128.
pdf (527360)
ZSE Energia,a.s.
12.02.2015 27.02.2015 2015-00129.
pdf (468103)
Centrum účelových zariadení
10.02.2015 27.02.2015 2015-00130.
pdf (265093)
ECOLAB, s.r.o.
10.02.2015 27.02.2015 2015-00131.
pdf (296585)
IVEX- Ivana Obroptová
08.02.2015 27.02.2015 2015-00132.
pdf (295467)
Slovak Telekom, a.s.
08.02.2015 27.02.2015 2015-00133.
pdf (259377)
ALUAL,s.r.o.
10.02.2015 27.02.2015 2015-00134.
pdf (326673)
Mäso-Potraviny, Lašák, s.r.o.
09.02.2015 27.02.2015 2015-00135.
pdf (281749)
ECOLAB, s.r.o.
26.01.2015 27.02.2015 2015-00136.
pdf (592498)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
13.02.2015 04.03.2015 2015-00137.
pdf (409449)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
19.02.2015 04.03.2015 2015-00138
.pdf (847636)
Ing.arch. Mária Zwanzigerová,CSc.
MD SLUŹBA ARCHITEKTA
12.02.2015 04.03.2015 2015-00139.
pdf (279195)
Západoslovenské tlačiarne
Skalica, s.r.o.
16.02.2015 04.03.2015 2015-00140
.pdf (387928)
WITTO, s.r.o.
20.02.2015 04.03.2015 2015-00141.
pdf (243146)
ABC - servis, družstvo
19.02.2015 04.03.2015 2015-00142.
pdf (404240)
AG FOODS ,s.r.o.
20.02.2015 04.03.2015 2015-00143.
pdf (411720)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
20.02.2015 04.03.2015 2015-00144.
pdf (329820)
Mäso-Potraviny, Lašák, s.r.o.
18.02.2015 04.03.2015 2015-00145.
pdf (314303)
Bohuš Šesták , s.r.o.
17.02.2015 04.03.2015 2015-00146.
pdf (395103)
AG FOODS ,s.r.o.
19.02.2015 04.03.2015 2015-00147.
pdf (269437)
Ing. Miloš ladický - ELMED
17.02.2015 06.03.2015 2015-00148.
pdf (267847)
JASO,sr.o.
04.02.2015 06.03.2015 2015-00149.
pdf (584793)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
03.02.2015 06.03.2015 2015-00150
.pdf (309407)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
03.02.2015 06.03.2015 2015-00151.
pdf (352705)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
02.02.2015 06.03.2015 2015-00152.
pdf (392514)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
01.02.2015 06.03.2015 2015-00153.
pdf (369597)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
24.02.2015 10.03.2015 2015-00154.
pdf (292725)
BAL TIP Slovakia, s.r.o.
25.02.2015 10.03.2015 2015-00155.
pdf (311624)
CWS- boco Slovensko, s.r.o.
25.02.2015 10.03.2015 2015-00156
pdf (519136)
TT - CAR Senica, s.r.o.
18.02.2015 10.03.2015 2015-00157.
pdf (741634)
BVS,a.s.
18.02.2015 10.03.2015 2015-00158.
pdf (336954)
Vladimír Macko
JAZ SERVIS
18.02.2015 10.03.2015 2015-00159
.pdf (345315)
CWS- boco Slovensko, s.r.o.
06.02.2015 10.03.2015 2015-00160.
pdf (604217)
Emil Krajčík, s.r.o.
09.02.2015 10.03.2015
 
2015-00161.
pdf (379452)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
04.02.2015 10.03.2015 2015-FO2015003
.pdf (229628)
Untraco SR,
Ing.Peter Prívracký
12.02.2015 10.03.2015 2015-FO2015004
.pdf (237976)
MESTO SKALICA
12.02.2015 10.03.2015 2015-FO2015005
.pdf (224500)
MESTO SKALICA
08.02.2015 16.03.2015 2015-00162.
pdf (353218)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
05.02.2015 16.03.2015 2015-00163
.pdf (351595)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
05.02.2015 16.03.2015 2015-00164
.pdf (296902)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
02.03.2015 16.03.2015 2015-00165.
pdf (550410)
ZSE Energia, a.s.
28.02.2015 16.03.2015 2015-00166.
pdf (811723)
M-MAS,s.r.o.
28.02.2015 16.03.2015 2015-00167.
pdf (260996)
BELJA,s.r.o.
28.02.2015 16.03.2015 2015-00168.
pdf (338795)
A-Z ELEKTRO
Skalica, s.r.o.
13.03.2015 16.03.2015 2015-FO2015006.
pdf (235672)
MESTO SKALICA
13.03.2015 16.03.2015 2015-FO2015007
.pdf (223265)
MESTO SKALICA
28.02.2015 16.03.2015 2015-00169
.pdf (238108)
PROFIS spol.s.r.o.
28.02.2015 16.03.2015 2015-00170.
pdf (601656)
KOHI-MARKET SK,s.r.o.
27.02.2015 20.03.2015 2015-00171.
pdf (371520)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
27.02.2015 20.03.2015 2015-00172
.pdf (292532)
Mäso-Potraviny, Lašák, s.r.o.
27.02.2015 20.03.2015 2015-00173.
pdf (148945)
Ing. Ivan Šagát - Cukráreň
12.02.2015 20.03.2015 2015-00174.
pdf (303412)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
12.02.2015 20.03.2015 2015-00175
.pdf (246945)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
10.02.2015 20.03.2015 2015-00176.
pdf (499534)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
09.02.2015 20.03.2015 2015-00177.
pdf (387663)
MESTO SKALICA
11.02.2015 20.03.2015 2015-00178.
pdf (211914)
Peter Purgat - Potraviny
10.02.2015 20.03.2015 2015-00179.
pdf (319400)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
11.02.2015 20.03.2015 2015-00180.
pdf (575917)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
27.02.2015 25.03.2015 2015-00181.
pdf (263007)
JASO,s.r.o.
26.02.2015 25.03.2015 2015-00182.
pdf (288519)
Nová STAS Senica, s.r.o.
10.03.2015 25.03.2015 2015-00183.
pdf (777744)
RVC Senica,n.o.
08.02.2015 25.03.2015 2015-00184.
pdf (325048)
Slovak Telekom, a.s.
10.03.2015 25.03.2015 2015-00185.
pdf (166260)
Ing. Ivan Šagát - Cukráreň
05.03.2015 25.03.2015 2015-00186.
pdf (777548)
SPP, a.s.
28.02.2015 25.03.2015 2015-00187
.pdf (291419)
Bc. Richard Guček - GuR
03.03.2015 25.03.2015 2015-00188
pdf (304227)
Slovak Telekom, a.s.
03.03.2015 25.03.2015 2015-00189.
pdf (513381)
ZSE Energia,a.s.
17.02.2015 25.03.2015 2015-00190.
pdf (310225)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
16.02.2015 25.03.2015 2015-00191.
pdf (282836)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
16.02.2015 25.03.2015 2015-00192.
pdf (540888)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
15.02.2015 25.03.2015 2015-00193.
pdf (312563)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
10.03.2015 30.03.2015 2015-00194.
pdf (224909)
PELKO, s.r.o.
08.03.2015 30.03.2015 2015-00195.
pdf (319303)
Slovak Telekom, a.s.
08.03.2015 30.03.2015 2015-00196.
pdf (271627)
Slovak Telekom, a.s.
10.03.2015 30.03.2015 2015-00197.
pdf (299890)
Mäso-Potraviny, Lašák, s.r.o.
03.03.2015 30.03.2015 2015-00198.
pdf (252848)
MIKA GASTRO,s.r.o.
04.03.2015 30.03.2015 2015-00199.
pdf (316927)
Bohuš Šesták , s.r.o.
28.02.2015 30.03.2015 2015-00200.
pdf (297572)
Macko Vladimír
JAZ SERVIS
18.02.2015 30.03.2015 2015-00201.
pdf (545542)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
19.02.2015 30.03.2015 2015-00202.
pdf (527357)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
19.02.2015 30.03.2015 2015-00203.
pdf (324208)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
22.02.2015 30.03.2015 2015-00204.
pdf (339646)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
20.02.2015 30.03.2015 2015-00205
.pdf (286832)
Medplus, s.r.o.
11.03.2015 01.04.2015 2015-00206.
pdf (261776)
Ladislav Sebok,SL - GASTRO
13.03.2015 01.04.2015 2015-00207
.pdf (235279)
MESTO SKALICA
10.03.2015 01.04.2015 2015-00208.
pdf (339338)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
10.03.2015 01.04.2015 2015-00209.
pdf (405067)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
26.02.2015 01.04.2015 2015-00210
.pdf (302459)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
26.02.2015 01.04.2015 2015-00211.
pdf (356364)
Emil Krajčík, s.r.o.
23.02.2015 01.04.2015 2015-00212.
pdf (195282)
Peter Purgat
24.02.2015 01.04.2015 2015-00213.
pdf (318644)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
25.02.2015 01.04.2015 2015-00214.
pdf (576070)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
24.02.2015 01.04.2015 2015-00215.
pdf (317733)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
23.02.2015 08.04.2015 2015-00216.
pdf (528767)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
11.03.2015 08.04.2015 2015-00217.
pdf (394386)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
13.03.2015 13.04.2015 2015-00218.
pdf (232848)
REGION TZB, spol.s.r.o.
18.032015 13.04.2015 2015-00219.
pdf (306892)
CWS- boco Slovensko, s.r.o.
03.03.2015 13.04.2015 2015-00220.
pdf (312908)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
03.03.2015 13.04.2015 2015-00221.
pdf (309204)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
03.03.2015 13.04.2015 2015-00222.
pdf (275020)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
02.03.2015 13.04.2015 2015-00223.
pdf (573064)
15.04.2015
01.03.2015 13.04.2015 2015-00224.
pdf (305604)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
28.02.2015 13.04.2015 2015-00225.
pdf (193971)
Peter Purgat
26.02.2015 13.04.2015 2015-00226.
pdf (328105)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
20.03.2015 13.04.2015 2015-00227.
pdf (255486)
RM Gastro - JAZ s.r.o.
13.04.2015 15.04.2015 2015-FO2015008
.pdf (241392)
Mesto Skalica
13.04.2015 15.04.2015 2015-FO2015009
.pdf (227361)
Mesto Skalica
08.03.2015 15.04.2015 2015-00228.
pdf (317341)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
09.03.2015 15.04.2015 2015-00229.
pdf (562703)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
10.03.2015 15.04.2015 2015-00230.
pdf (289142)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
10.03.2015 15.04.2015 2015-00231
.pdf (261464)
Peter Purgat
10.03.2015 15.04.2015 2015-00232.
pdf (266735)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
11.03.2015 15.04.2015 2015-00233.
pdf (581323)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
05.03.2015 15.04.2015 2015-00234.
pdf (553721)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
04.03.2015 15.04.2015 2015-00235.
pdf (344571)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
05.03.2015 15.04.2015 2015-00236
.pdf (303489)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
04.03.2015 15.04.2015 2015-00237.
pdf (585300)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
19.03.2015 15.04.2015 2015-00238.
pdf (693436)
STOCI,s.r.o.
20.03.2015 20.04.2015 2015-00239.
pdf (303775)
Ing.Ivan Šagát - Cukráreň
20.03.2015 20.04.2015 2015-00240.
pdf (380537)
Mäso-Potraviny, Lašák, s.r.o.
18.03.2015 20.04.2015 2015-00241.
pdf (302626)
Bohuš Šesták , s.r.o.
19.03.2015 20.04.2015 2015-00242
.pdf (400953)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
23.03.2015 20.04.2015 2015-00243
pdf (388721)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
23.03.2015 20.04.2015 2015-00244.
pdf (347173)
AG FOODS SK, s.r.o.
18.03.2015 20.04.2015 2015-00245.
pdf (275402)
Fakultná nemocnica s poliklinikou SKALICA, a.s.
23.03.2015 20.04.2015 2015-00246.
pdf (785346)
Ing.arch. Mária Zwanzigerová,CSc.
MD SLUŹBA ARCHITEKTA
20.03.2015 20.04.2015 2015-00247
.pdf (253775)
JASO,sr.o.
26.03.2015 20.04.2015 2015-00248.
pdf (256741)
RVC Senica,s.r.o.
19.03.2015 20.04.2015 2015-00249.
pdf (706461)
BVS, a.s.
12.03.2015 20.04.2015 2015-00250.
pdf (334307)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
15.03.2015 20.04.2015 2015-00251.
pdf (294330)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
16.03.2015 20.04.2015 2015-00252.
pdf (555027)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
12.03.2015 20.04.2015
 
2015-00253.
pdf (290263)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
17.03.2015 20.04.2015 2015-00254.
pdf (303123)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
19.03.2015 20.04.2015 2015-00255.
pdf (340627)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
19.03.2015 20.04.2015 2015-00256.
pdf (293999)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
18.03.2015 20.04.2015 2015-00257.
pdf (560957)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
17.03.2015 20.04.2015 2015-00258.
pdf (300222)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
25.03.2015 24.04.2015 2015-00259.
pdf (245067)
ALUAL, s.r.o.
25.03.2015 24.04.2015 2015-00260.
pdf (238043)
MIKA GASTRO,s.r.o.
03.04.2015 24.04.2015 2015-00261.
pdf (212135)
Slovak Telekom, a.s.
31.03.2015 24.04.2015 2015-00262.
pdf (410771)
KOHI MARKET SK, s.r.o.
31.03.2015 24.04.2015 2015-00263.
pdf (251355)
Bc. Richard Guček - GuR
01.04.2015 24.04.2015 2015-00264.
pdf (539843)
ZSE Energia,a.s.
01.04.2015 24.04.2015 2015-00265.
pdf (518063)
ZSE Energia,a.s.
30.03.2015 24.04.2015 2015-00266.
pdf (280675)
SKAND,s.r.o.
31.03.2015 24.04.2015 2015-00267.
pdf (253955)
JASO,s.r.o.
31.03.2015 24.04.2015 2015-00268.
pdf (318252)
PROFIS spol,s.r.o.
31.03.2015 24.04.2015 2015-00269.
pdf (275613)
BELJA, s.r.o.
31.03.2015 24.04.2015 2015-00270.
pdf (342722)
M-MAS,s.r.o.
31.03.2015 24.04.2015 2015-00271.
pdf (236174)
BAL TIP Slovakia, s.r.o.
30.03.2015 24.04.2015 2015-00272.
pdf (422843)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
01.04.2015 24.04.2015 2015-00273
.pdf (401177)
IVEX- Ivana Obroptová
31.03.2015 24.04.2015 2015-00274.
pdf (305155)
Mäso-Potraviny, Lašák, s.r.o.
01.04.2015 27.04.2015 2015-00275.
pdf (373353)
 
MANUTAN Slovakia,s.r.o.
25.03.2015 27.04.2015 2015-00276.
pdf (273176)
I.B.Z. Kanalizácie,s.r.o.
02.04.2015 27.04.2015 2015-00277.
 
ECOLAB,s.r.o.
10.04.2015 27.04.2015 2015-00278.
pdf (298938)
Mäso- Potraviny, Lašák,s.r.o.
07.04.2015 27.04.2015 2015-00279
.pdf (399883)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
08.04.2015 27.04.2015 2015-00280.
pdf (777889)
SPP,a.s.
02.04.2015 29.04.2015 2015-00281.
pdf (517245)
ZSE Energia,a.s.
31.03.2015 29.04.2015 2015-00282.
pdf (412633)
Ľudovít Bureš - ABVO
07.04.2015 29.04.2015 2015-00283.
pdf (240522)
ARES spol. s.r.o.
24.03.2015 29.04.2015 2015-00284.
pdf (324074)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
24.03.2015 29.04.2015 2015-00285.
pdf (312789)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
23.03.2015 29.04.2015 2015-00286.
pdf (360994)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
22.03.2015 29.04.2015 2015-00287.
pdf (342308)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
23.03.2015 29.04.2015 2015-00288.
pdf (341930)
Peter Purgat
24.03.2015 29.04.2015 2015-00289.
pdf (293745)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
15.04.2015 29.04.2015 2015-00290.
pdf (811885)
Ing.arch. Mária Zwanzigerová,CSc.
MD SLUŹBA ARCHITEKTA
08.04.2015 29.04.2015 2015-00291.
pdf (448523)
Slovak Telekom, a.s.
08.04.2015 29.04.2015 2015-00292.
pdf (313402)
Slovak Telekom, a.s.
10.04.2015 29.04.2015 2015-00293.
pdf (369274)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
31.03.2015 29.04.2015 2015-00294.
pdf (301283)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
31.03.2015 04.05.2015 2015-00295.
pdf (232432)
Peter Purgat
29.03.2015 04.05.2015 2015-00296.
pdf (332862)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
30.03.2015 04.05.2015 2015-00297.
pdf (578837)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
26.03.2015 04.05.2015 2015-00298.
pdf (314870)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
25.03.2015 04.05.2015 2015-00299.
pdf (344745)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
25.03.2015 04.05.2015 2015-00300.
df (585619)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
26.03.2015 04.05.2015 2015-00301.
pdf (313648)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
16.04.2015 04.05.2015 2015-00302.
pdf (441139)
Mountfield, a.s.
16.04.2015 04.05.201 2015-00303.
pdf (302763)
PhDr. Gabriela Spišiaková
Majster Papier
15.04.2015 04.05.201 2015-00304.
pdf (390105)
14.05.2015
01.04.2015 07.05.2015 2015-00305.
df (572060)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
01.04.2015 07.05.2015 2015-00306.
df (489945)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
07.04.2015 07.05.2015 2015-00307.
pdf (305400)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
07.04.2015 07.05.2015 2015-00308.
pdf (272571)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
23.04.2015 07.05.2015 2015-00309.
pdf (235009)
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
23.04.2015 07.05.2015 2015-00310.
pdf (763447)
Regionálne vzdelávacie centrum
Senica n.o.
10.04.2015 12.05.2015 2015--00311.
pdf (279162)
GC TECH Ing. Peter Gerši
15.04.2015 12.05.2015 2015-00312.
pdf (256546)
Trend Hygiena,s.r.o.
13.04.2015 12.05.2015 2015-00313.
pdf (564215)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
12.04.2015 12.05.2015 2015-00314.
df (372023)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
11.04.2015 12.05.2015 2015-00315.
pdf (223693)
Peter Purgat
09.04.2015 12.05.2015
 
2015-00316.
pdf (323566)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
09.04.2015 12.05.2015 2015-00317.
pdf (295856)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
08.04.2015 12.05.2015 2015-00318.
pdf (580755)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
08.04.2015 12.05.2015 2015-00319.
pdf (340053)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
31.03.2015 12.05.2015 2015-00320.
pdf (325580)
A-Z ELEKTRO Skalica, s.r.o.
14.05.2015 14.05.2015
 
2015-FO2015010.
pdf (235567)
Mesto Skalica
14.05.2015
 
14.05.2015
 
2015-FO2015011
.pdf (226984)
Mesto Skalica
01.04.2015 14.05.2015 2015-00321.
pdf (377738)
MANUTAN Slovakia, s.r.o.
21.04.2015 14.05.2015 2015-00322.
pdf (226622)
UNI HOBBY, a.s.
16.04.2015 14.05.2015 2015-00323.
pdf (291805)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
16.04.2015 14.05.2015 2015-00324.
pdf (293353)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
16.04.2015 14.05.2015 2015-00325.
pdf (334079)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
20.04.2015 14.05.2015 2015-00326.
pdf (478623)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
20.04.2015 14.05.2015 2015-00327.
pdf (255066)
JASO, s.r.o.
22.04.2015 14.05.2015 2015-00328
pdf (307239)
CWS - boco Slovensko,s.r.o.
14.04.2015 14.05.2015 2015-00329.
pdf (314264)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
15.04.2015 14.05.2015 2015-00330.
pdf (339804)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
15.04.2015 14.05.2015 2015-00331.
pdf (337037)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
15.04.2015 14.05.2015 2015-00332.
pdf (369970)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
14.04.2015 14.05.2015 2015-00333.
pdf (302552)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
30.04.2015 18.05.2015 2015-00334.
pdf (236730)
PROFIS spol,s.r.o.
30.04.2015 18.05.2015 2015-00335.
pdf (283118)
A-Z ELEKTRO Skalica,s.r.o.
30.04.2015 18.05.2015 2015-00336.
pdf (250902)
BAL TIP Slovakia, s.r.o.
24.04.2015 18.05.2015 2015-00337.
pdf (478898)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
22.04.2015 18.05.2015 2015-00338.
pdf (323393)
Mäso- Potraviny, Lašák,s.r.o.
05.04.2015 18.05.2015 2015-00339.
pdf (315228)
C.E.Z.A. SL s.r.o.
23.04.2015 18.05.2015 2015-00340.
pdf (397276)
Poradca, s.r.o.
22.04.2015 18.05.2015 2015-00341.
pdf (732520)
BVS, a.s.
29.04.2015 18.05.2015 2015-00342.
pdf (274397)
RM Gastro - JAZ s.r.o.
30.04.2015 18.05.2015 2015-00343.
pdf (572882)
KOHI MARKET SK, s.r.o.
24.04.2015 18.05.2015 2015-00344.
pdf (278116)
WITTO,s.r.o.
19.04.2015 18.05.2015 2015-00345.
pdf (304693)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
28.04.2015 22.05.2015 2015-00346.
pdf (316565)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
20.04.2015 22.05.2015 2015-00347.
pdf (284208)
Peter Purgat
21.04.2015 22.05.2015 2015-00348.
pdf (270068)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
22.04.2015 22.05.2015 2015-00349.
pdf (576544)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o.
21.04.2015 22.05.2015 2015-00350.
pdf (324231)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
23.04.2015 22.05.2015 2015-00351.
pdf (318716)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
29.04.2015 22.05.2015 2015-00352.
pdf (287134)
CWS - boco Slovensko,s.r.o.
20.04.2015 22.05.2015 2015-00353.
pdf (539792)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
04.05.2015 22.05.2015 2015-00354.
pdf (513025)
ZSE Energia,a.s.
30.04.2015 22.05.2015 2015-00355.
pdf (253055)
JASO, s.r.o.
30.04.2015 27.05.2015 2015-00356.
pdf (255058)
BELJA, s.r.o.
30.04.2015 27.05.2015 2015-00357.
pdf (239900)
RM Gastro - JAZ s.r.o.
07.05.2015 27.05.2015 2015-00358.
pdf (265974)
Mountfield a.s.
26.04.2015 27.05.2015 2015-00359.
pdf (339993)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
27.04.2015 27.05.2015 2015-00360.
pdf (337193)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
27.04.2015 01.06.2015 2015-00361.
pdf (350989)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
27.04.2015 01.06.2015 2015-00362.
pdf (355955)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
27.04.2015 01.06.2015 2015-00363.
pdf (576029)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
30.04.2015 01.06.2015 2015-00364.
pdf (195642)
Peter Purgat
30.04.2015 01.06.2015 2015-00365.
pdf (277783)
Mäso- Potraviny, Lašák,s.r.o.
11.05.2015 01.06.2015 2015-00366.
pdf (204966)
ALPHA - křesla CZ, s.r.o.
08.05.2015 01.06.2015 2015-00367.
pdf (402276)
Slovak Telekom, a.s.
04.05.2015 01.06.2015 2015-00368.
pdf (210503)
Slovak Telekom, a.s.
08.05.2015 01.06.2015 2015-00369.
pdf (429914)
Slovak Telekom, a.s.
07.05.2015 01.06.2015 2015-00370.
pdf (190124)
Silvia Hodálová - VIUSS
07.05.2015 01.06.2015 2015-00371.
pdf (363127)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
04.05.2015 05.06.2015 2015-00372.
pdf (402038)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
30.04.2015 05.06.2015 2015-00373.
pdf (612120)
M-MAS, s.r.o.
01.05.2015 05.06.2015 2015-00374.
pdf (286782)
Miroslav Horinka - MIRO
06.05.2015 05.06.2015 2015-00375.
pdf (222702)
LARK, s.r.o.
07.05.2015 05.06.2015 2015-00376.
pdf (537970)
ZSE Energia, a.s.
06.05.2015 05.06.2015 2015-00377.
pdf (258981)
Lohmann & Rauscher, s.r.o.
29.04.2015 05.06.2015 2015-00378.
pdf (569189)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
30.04.2015 08.06.2015 2015-00379.
pdf (280312)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
30.04.2015 08.06.2015 2015-00380.
pdf (326221)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
28.04.2015 08.06.2015 2015-00381.
pdf (555654)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
15.05.2015 08.06.2015 2015-00382
.pdf (280103)
Mäsovýroba Kopčany, s.r.o.
11.06.2015 11.06.2015 2015-FO2015012.
pdf (257169)
Mesto Skalica
11.06.2015 11.06.2015 2015-FO2015013.
pdf (244756)
Mesto Skalica
13.05.2015 11.06.2015 2015-00383.
pdf (267762)
Mäsovýroba Kopčany, s.r.o.
12.05.2015 11.06.2015 2015-00384.
pdf (298418)
Mäsovýroba Kopčany, s.r.o.
11.05.2015 11.06.2015 2015-00385.
pdf (289209)
Mäsovýroba Kopčany, s.r.o.
15.05.2015 12.06.2015 2015-00386.
pdf (386480)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
13.05.2015 12.06.2015 2015-00387.
pdf (393562)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
14.05.2015 12.06.2015 2015-00388.
pdf (264509)
WITTO, s.r.o.
11.052015 12.06.2015 2015-00389.
pdf (424711)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
11.052015 12.06.2015 2015-00390.
pdf (259815)
RM Gastro - JAZ s.r.o.
12.05.2015 12.06.2015 2015-00391.
pdf (500462)
Drogéria u Kovára, s.r.o.
07.05.2015 12.06.2015 2015-00392
.pdf (808115)
SPP, a.s.
14.05.2015 12.06.2015 2015-00393.
pdf (827625)
Ing.arch. Mária Zwanzigerová,CSc.
MD SLUŹBA ARCHITEKTA
20.05.2015 15.06.2015 2015-00394.
pdf (314023)
CWS - boco Slovensko,s.r.o.
15.05.2015 15.06.2015 2015-00395.
pdf (244890)
JASO, s.r.o.
10.05.2015 19.06.2015 2015-00396.
pdf (186859)
Peter Purgat
10.05.2015 19.06.2015 2015-00397.
pdf (324446)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
18.05.2015 19.06.2015 2015-00398.
pdf (282330)
ECOLAB, s.r.o.
04.05.2015 19.06.2015 2015-00399.
pdf (549388)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
03.05.2015 19.06.2015
 
2015-00400.
pdf (319407)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
05.05.2015 19.06.2015 2015-00401.
pdf (312125)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
05.05.2015 19.06.2015 2015-00402.
pdf (343661)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
06.05.2015 19.06.2015 2015-00403.
pdf (583628)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
07.05.2015 19.06.2015 2015-00404.
pdf (298476)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
02.04.2015 19.06.2015 2015-00405.
pdf (277782)
Blue computers, s.r.o.
11.05.2015 19.06.2015 2015-00406.
pdf (552322)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
12.05.2015 19.06.2015 2015-00407.
pdf (284093)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
13.05.2015 23.06.2015 2015-00408.
pdf (634156)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
13.05.2015 23.06.2015 2015-00409.
pdf (350053)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
12.05.2015 23.06.2015 2015-00410.
pdf (323607)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
14.05.2015 23.06.2015 2015-00411.
pdf (266758)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
14.05.2015 23.06.2015 2015-00412.
pdf (247701)
EURO MEDIUS, s.r.o.
14.05.2015 23.06.2015 2015-00413.
pdf (259629)
KORAKO plus, s.r.o.
14.05.2015 23.06.2015 2015-00414.
pdf (248812)
KORAKO plus, s.r.o.
26.05.2015 23.06.2015 2015-00415.
pdf (225084)
Mgr. Dana Vystrčilová
LEKÁREŃ  POD HÁJKOM
19.05.2015 23.06.2015 2015-00416.
pdf (233146)
region PRESS, s.r.o.
22.5.2015 23.06.2015 2015-00417.
pdf (266963)
ECOLAB, s.r.o.
27.05.2015 23.06.2015 2015-00418.
pdf (199676)
G & G Topoľčianky,s.r.o.
18.05.2015 26.06.2015 2015-00419.
pdf (270023)
KIZZE D&S,s.r.o.
28.05.2015 26.06.2015 2015-00420.
pdf (291909)
SKAND Skalica,s.r.o.
26.05.2015 26.06.2015 2015-00421.
pdf (244677)
regionPRESS, s.r.o.
22.5.2015 26.06.2015 2015-00422.
pdf (424953)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
26.05.2015 26.06.2015 2015-00423.
pdf (397174)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
25.05.2015 26.06.2015
 
2015-00424.
pdf (416984)
PROMYS soft, s.r.o.
21.05.2015 26.06.2015 2015-00425.
pdf (732915)
BVS,a.s.
18.05.2015 26.06.2015 2015-00426.
pdf (386069)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
17.05.2015 26.06.2015 2015-00427.
pdf (314793)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
14.05.2015 26.06.2015
 
2015-00428.
pdf (283856)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
14.05.2015 26.06.2015 2015-00429.
pdf (282719)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
15.05.2015 26.06.2015 2015-00430.
pdf (327216)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
24.05.2015 26.06.2015 2015-00431.
pdf (341239)
Ing. Igor Duchaj
FEDAB
03.06.2015 30.06.2015 2015-00432
.pdf (1221659)
PhDr.Eva Halušková, PhD.
29.05.2015 30.06.2015 2015-00433.
pdf (372387)
A-Z ELEKTRO Skalica, s.r.o.
27.05.2015 30.06.2015 2015-00434.
pdf (242545)
RM Gastro - JAZ s.r.o.
31.05.2015 30.06.2015 2015-00435.
pdf (254967)
PROFIS spol,s.r.o.
30.05.2015 30.06.2015 2015-00436.
pdf (272329)
KOHI MARKET SK, s.r.o.
29.05.2015 30.06.2015 2015-00437.
pdf (290455)
Protect Trade, s.r.o.
28.05.2015 30.06.2015 2015-00438.
pdf (290753)
Lazar Consulting, s.r.o.
20.05.2015 30.06.2015 2015-00439.
pdf (597158)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
20.05.2015 30.06.2015 2015-00440.
pdf (575734)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
19.05.2015 30.06.2015 2015-00441.
pdf (328886)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
19.05.2015 30.06.2015 2015-00442.
pdf (326350)
 
DEMIFOOD spol. s.r.o.
04.06.2015 30.06.2015 2015-00443.
pdf (499110)
Slovak Telekom, a.s.
22.05.2015 30.06.2015 2015-00444.
pdf (488680)
Mäsovýroba Kopčany, s.r.o.
29.05.2015 30.06.2015 2015-00445.
pdf (402397)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
27.05.2015 30.06.2015 2015-00446.
pdf (305860)
Mäso- Potraviny, Lašák,s.r.o.
05.06.2015 30.06.2015 2015-00447.
pdf (679802)
TATRACHEMA výrobné družstvo,
                      Trnava
01.06.2015 30.06.2015 2015-00448.
pdf (512645)
ZSE Energia, a.s.
29.05.2015 30.06.2015 2015-00449.
pdf (247059)
JASO, s.r.o.
05.06.2015 30.06.2015 2015-00450.
pdf (410496)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
05.06.2015 30.06.2015 2015-00451.
pdf (260669)
Miroslav Horinka - MIRO
29.05.2015, 30.06.2015 2015-00452.
pdf (432566)
Mäsovýroba Kopčany, s.r.o.
21.05.2015 03.07.2015 2015-00453.
pdf (304260)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
09.06.2015 03.07.2015 2015-00454
pdf (243253)
Webnode AG
31.05.2015 03.07.2015 2015-00455.
pdf (323329)
Bc. Richard Guček - GuR
31.05.2015 03.07.2015 2015-00456.
pdf (282201)
Bc. Richard Guček - GuR
11.05.2015 03.07.2015 2015-00457.
pdf (370052)
PORADCA,s.r.o.
21.05.2015 03.07.2015 2015-00458.
pdf (371771)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
21.05.2015 03.07.2015 2015-00459.
pdf (161841)
Peter Purgat
25.05.2015 03.07.2015
 
2015-00460.
pdf (580010)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
24.05.2015 03.07.2015 2015-00461.
pdf (333359)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
26.05.2015 03.07.2015 2015-00462.
pdf (306901)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
31.05.2015 03.07.2015 2015-00463.
pdf (268251)
BELJA,s.r.o.
04.06.2015 03.07.2015 2015-00464.
pdf (528274)
ZSE Energia,a.s.
04.06.2015 03.07.2015 2015-00465.
pdf (764846)
SPP,a.s.
26.05.2015 03.07.2015 2015-00466.
pdf (298125)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
08.06.2015 06.07.2015 2015-00467.
pdf (614639)
Slovak Telekom, a.s.
08.06.2015 06.07.2015 2015-00468.
pdf (334967)
Slovak Telekom, a.s.
09.06.2015 06.07.2015 2015-00469.
pdf (268340)
MVDr.Zlatica Kudrecová
         DUMAR
09.06.2015 06.07.2015 2015-00470.
pdf (306366)
MVDr.Zlatica Kudrecová
         DUMAR
10.06.2015 06.07.2015 2015-00471.
pdf (295510)
CWS - boco Slovensko,s.r.o.
27.05.2015 06.07.2015 2015-00472.
pdf (376541)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
27.05.2015 06.07.2015 2015-00473.
pdf (336778)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
27.05.2015 06.07.2015 2015-00474.
pdf (348754)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
27.05.2015 06.07.2015 2015-00475.
pdf (603400)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
27.05.2015 06.07.2015 2015-00476.
pdf (314814)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
28.05.2015 06.07.2015 2015-00477.
pdf (329916)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
12.06.2015 06.07.2015 2015-00478.
pdf (187688)
DELIMAX,a.s.
15.06.2015 08.07.2015 2015-00479.
pdf (856685)
Ing.arch. Mária Zwanzigerová,CSc.
MD SLUŹBA ARCHITEKTA
09.06.2015 08.07.2015 2015-00480.
pdf (285436)
Fakultná nemocnica s poliklinikou
Skalica
10.06.2015 08.07.2015 2015-00481.
pdf (283178)
ECOLAB, s.r.o.
31.05.2015 08.07.2015 2015-00482.
pdf (250928)
Peter Purgat
01.06.2015 08.07.2015 2015-00483.
pdf (334313)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
01.06.2015 08.07.2015 2015-00484.
pdf (345333)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
01.06.2015 08.07.2015 2015-00485.
pdf (601577)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
02.06.2015 08.07.2015 2015-00486.
pdf (294818)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
02.06.2015 08.07.2015 2015-00487.
pdf (324803)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
03.06.2015 08.07.2015 2015-00488.
pdf (598619)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
05.06.2015 08.07.2015 2015-00489.
pdf (434185)
Mäsovýroba Kopčany, s.r.o.
12.06.2015 08.07.2015 2015-00490.
pdf (278486)
IVEX - Ivana Obroptová
07.06.2015 10.07.2015 2015-00491.
pdf (364122)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
08.06.2015 10.07.2015 2015-00492.
pdf (585056)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
04.06.2015 10.07.2015 2015-00493.
pdf (517919)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
04.06.2015 10.07.2015 2015-00494.
pdf (303174)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
03.06.2015 10.07.2015 2015-00495.
pdf (353011)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
17.06.2015 10.07.2015 2015-00496.
pdf (316149)
CWS - boco Slovensko,s.r.o.
12.06.2015 10.07.2015 2015-00497.
pdf (572174)
Mäsovýroba Kopčany, s.r.o.
15.06.2015 10.07.2015 2015-00498.
pdf (310533)
Mäsovýroba Kopčany, s.r.o.
16.06.2015 10.07.2015 2015-00499.
pdf (281208)
Mäsovýroba Kopčany, s.r.o.
15.06.2015 10.07.2015 2015-00500.
pdf (411029)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
10.06.2015
10.07.2015

 
2015-00501.
pdf (194393)
Ing. Ivan Šagát - Cukráreń
10.06.2015 13.07.2015 2015-00502.
pdf (748813)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
16.06.2015 13.07.2015 2015-00503.
pdf (261575)
JASO,s.r.o.
10.06.2015 13.07.2015 2015-00504.
pdf (230727)
Peter Purgat
17.06.2015 13.07.2015 2015-00505.
pdf (290007)
OFFICE STAR,s.r.o.
09.06.2015 13.07.2015 2015-00506.
pdf (302822)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
09.06.2015 13.07.2015 2015-00507.
pdf (292234)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
10.06.2015 13.07.2015 2015-00508.
pdf (353111)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
10.06.2015 13.07.2015 2015-00509.
pdf (620533)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
09.06.2015 13.07.2015 2015-00510.
pdf (355343)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
11.06.2015 13.07.2015 2015-00511.
pdf (330799)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
11.06.2015 13.07.2015 2015-00512.
pdf (370887)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
14.06.2015 15.07.2015 2015-00513.
pdf (322270)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
16.06.2015 15.07.2015 2015-00514.
pdf (291169)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
16.06.2015 15.07.2015 2015-00515.
pdf (283839)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
16.06.2015 15.07.2015
 
2015-00516.
pdf (316167)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
16.06.2015 15.07.2015 2015-00517.
pdf (307310)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
18.06.2015 15.07.2015 2015-00518.
pdf (377690)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
18.06.2015 15.07.2015 2015-00519.
pdf (313629)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
19.06.2015 15.07.2015 2015-00520.
pdf (747828)
BVS, a.s.
22.06.2015 15.07.2015 2015-00521.
pdf (459818)
LAROUCCI,s.r.o.
19.06.2015 15.07.2015 2015-00522.
pdf (321645)
Mäsovýroba Kopčany, s.r.o.
19.06.2015 15.07.2015
 
2015-00523.
pdf (267597)
Miroslav Horinka - MIRO
23.06.2015 15.07.2015 2015-00524.
pdf (407816)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
02.07.2015 27.07.2015 2015-00525.
pdf (315966)
Ing. Jela HLOŽKOVÁ - S.I.P.
24.06.2015 27.07.2015 2015-00526.
pdf (271936)
Pružiny Pantúček, s.r.o.
30.06.2015 27.07.2015 2015-00527.
pdf (473894)
A-Z ELEKTRO Skalica, s.r.o.
30.06.2015 27.07.2015 2015-00528.
pdf (263498)
BELJA,s.r.o.
26.06.2015 27.07.2015 2015-00529.
pdf (428315)
Mäsovýroba Kopčany, s.r.o.
13.07.2015 27.07.2015 2015-FO2015014
pdf (254348)
Mesto Skalica
13.07.2015 27.07.2015 2015-FO2015015.
pdf (238437)
Mesto Skalica
29.06.2015 27.07.2015
 
2015-00530.
pdf (425357)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
30.06.2015 27.07.2015 2015-00531.
pdf (340099)
Mäso- Potraviny, Lašák,s.r.o.
26.06.2015 27.07.2015 2015-00532.
pdf (462657)
GC TECH Ing. Peter Gerši
30.06.2015 27.07.2015 2015-00533.
pdf (512266)
KOHI MARKET SK, s.r.o.
19.06.2015 27.07.2015 2015-00534.
pdf (290934)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
20.06.2015 27.07.2015 2015-00535.
pdf (226650)
Peter Purgat
18.06.2015 27.07.2015 2015-00536.
pdf (294442)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
03.07.2015 28.07.2015 2015-00537.
pdf (225283)
Slovak Telekom, a.s.
30.06.2015 28.07.2015 2015-00538.
pdf (249914)
PROFIS spol,s.r.o.
30.06.2015 28.07.2015 2015-00539.
pdf (251240)
JASO,s.r.o.
01.07.2015 28.07.2015 2015-00540.
pdf (597402)
ZSE Energia,a.s.
01.07.2015 28.07.2015 2015-00541.
pdf (609373)
ZSE Energia,a.s.
06.07.2015 28.07.2015 2015-00542.
pdf (483350)
ZSE Energia,a.s.
09.07.2015 28.07.2015 2015-00543.
pdf (878768)
Ing.arch. Mária Zwanzigerová,CSc.
MD SLUŹBA ARCHITEKTA
30.06.2015 28.07.2015 2015-00544.
pdf (303945)
Bc. Richard Guček - GuR
30.06.2015 28.07.2015
 
2015-00545.
pdf (312517)
Bc. Richard Guček - GuR
30.06.2015 28.07.2015 2015-00546.
pdf (307920)
Mäsovýroba Kopčany, s.r.o.
22.06.2015 28.07.2015 2015-00547.
pdf (355319)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
21.06.2015 28.07.2015 2015-00548.
pdf (346536)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
30.06.2015 28.07.2015 2015-00549.
pdf (769126)
M - MAS, s.r.o.
23.06.2015 30.07.2015 2015-00550.
pdf (301854)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
23.06.2015 30.07.2015 2015-00551.
pdf (315135)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
25.06.2015 30.07.2015 2015-00552.
pdf (304831)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
25.06.2015 30.07.2015 2015-00553.
pdf (309067)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
25.06.2015 30.07.2015 2015-00554.
pdf (335669)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
30.06.2015 30.07.2015 2015-00555.
pdf (290059)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
30.06.2015 30.07.2015 2015-00556.
pdf (303697)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
28.06.2015 30.07.2015 2015-00557.
pdf (343016)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
26.06.2015 30.07.2015 2015-00558.
pdf (269480)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
08.07.2015 30.07.2015 2015-00559.
pdf (256153)
RM Gastro - JAZ s.r.o.
06.07.2015 30.07.2015 2015-00560.
pdf (776222)
SPP, a.s.
08.07.2015 30.07.2015 2015-00561.
pdf (424469)
Slovak Telekom, a.s.
08.07.2015 30.07.2015 2015-00562.
pdf (312664)
Slovak Telekom, a.s.
01.07.2015 30.07.2015 2015-00563.
pdf (253264)
Vladimír Habala - V.H.Dizajn
15.07.2015 30.07.2015 2015-00564.
pdf (227225)
IKEA Bratislava, s.r.o.
15.07.2015 30.07.2015 2015-00565.
pdf (338114)
METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
14.07.2015 03.08.2015 2015-00566.
pdf (398783)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
08.07.2015 03.08.2015 2015-00567.
pdf (406041)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
15.07.2015 03.08.2015 2015-00568.
pdf (391050)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
01.07.2015 03.08.2015 2015-00569.
pdf (251627)
LARK, s.r.o.
01.07.2015 03.08.2015 2015-00570.
pdf (486858)
Komunálna poisťovňa,a.s.
01.07.2015 03.08.2015 2015-00571.
pdf (470542)
Komunálna poisťovňa,a.s.
15.07.2015 03.08.2015 2015-00572.
pdf (587565)
Sociálna poisťovňa,
pobočka Senica
03.07.2015 03.08.2015 2015-00573.
pdf (427203)
Mäsovýroba Kopčany, s.r.o.
22.07.2015 03.08.2015 2015-00574.
pdf (252177)
NAY,a.s.
23.07.2015 03.08.2015 2015-00575.
pdf (208436)
Recall Elektronics,
Pavel Pollák
20.07.2015 07.08.2015 2015-00576.
pdf (251009)
JASO, s.r.o.
17.07.2015 07.08.2015 2015-00577.
pdf (244346)
Jozef Jagelka, Rabča
02.07.2015 07.08.2015 2015-00578.
pdf (304779)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
02.07.2015 07.08.2015 2015-00579.
pdf (534279)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
01.07.2015 07.08.2015 2015-00580.
pdf (319661)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
10.07.2015 07.08.2015 2015-00581.
pdf (339614)
Mäsovýroba Kopčany, s.r.o.
30.06.2015 07.08.2015
 
2015-00582.
pdf (202093)
Peter Purgat
03.07.2015 07.08.2015 2015-00583.
pdf (379908)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
17.07.2015 07.08.2015
 
2015-00584.
pdf (721562)
BVS,a.s.
21.07.2015 07.08.2015 2015-00585.
pdf (393974)
WITTO,s.r.o.
17.07.2015 07.08.2015 2015-00586.
pdf (284565)
Miroslav HORINKA - MIRO
17.07.2015 07.08.2015 2015-00587.
pdf (377015)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
15.07.2015 07.08.2015 2015-00588.
pdf (327189)
CWS-boco Slovensko, s.r.o.
28.07.2015 07.08.2015 2015-00589.
pdf (282551)
WITTO,s.r.o.
07.07.2015
07.08.2015
 
2015-00590.
pdf (329700)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
09.07.2015 07.08.2015 2015-00591.
pdf (289393)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
09.07.2015 07.08.2015 2015-00592.
pdf (351025)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
06.07.2015 07.08.2015 2015-00593.
pdf (573886)
MABONEX SLOVAKIA
spol.s.r.o
05.07.2015 07.08.2015 2015-00594.
pdf (328324)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
07.07.2015 07.08.2015 2015-00595.
pdf (295190)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
16.07.2015 07.08.2015 2015-00596.
pdf (499863)
Komunálna poisťovňa,a.s.
24.07.2015 07.08.2015 2015-00597.
pdf (225254)
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
17.07.2015 07.08.2015 2015-00598.
pdf (492539)
Mäsovýroba Kopčany, s.r.o.
21.07.2015 07.08.2015 2015-00599.
pdf (405853)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
16.07.2015 13.08.2015 2015-00600.
pdf (496914)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
16.07.2015 13.08.2015 2015-00601.
pdf (299396)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
14.07.2015 13.08.2015 2015-00602.
pdf (336483)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
09.07.2015 13.08.2015 2015-00603.
pdf (310001)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
09.07.2015 13.08.2015 2015-00604.
pdf (278672)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
12.07.2015 13.08.2015
 
2015-00605.
pdf (344495)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
14.07.2015 13.08.2015 2015-00606.
pdf (281738)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
12.07.2015 13.08.2015 2015-00607.
pdf (188740)
Peter Purgat
14.07.2015 13.08.2015
 
2015-00608.
pdf (276900)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
24.07.2015 13.08.2015 2015-00609.
pdf (495339)
Mäsovýroba Kopčany, s.r.o.
27.07.2015 13.08.2015 2015-00610.
pdf (360342)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
24.07.2015 13.08.2015 2015-00611.
pdf (375244)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
30.07.2015 13.08.2015 2015-00612.
pdf (233250)
LARK,s.r.o.
31.07.2015 13.08.2015 2015-00613.
pdf (322686)
Mäso- Potraviny, Lašák,s.r.o.
03.08.2015 19.08.2015 2015-00614.
pdf (411070)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
31.07.2015 19.08.2015 2015-00615.
pdf (273849)
BAL TIP Slovakia,s.r.o.
31.07.2015 19.08.2015 2015-00616.
pdf (1109915)
M-MAS,s.r.o.
03.08.2015 19.08.2015 2015-00617.
pdf (590482)
ZSE Energia,a.s.
31.07.2015 19.08.2015 2015-00618.
pdf (526873)
A-Z ELEKTRO Skalica, s.r.o.
29.07.2015 19.08.2015 2015-00619.
pdf (382287)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
29.07.2015 19.08.2015 2015-00620.
pdf (280804)
OTIS Výťahy, s.r.o.
31.07.2015 19.08.2015 2015-00621.
pdf (266284)
JASO,s.r.o.
31.07.2015 19.08.2015 2015-00622
.pdf (261141)
BELJA,s.r.o.
29.07.2015
19.08.2015
2015-00623.
pdf (294906)
ECOLAB,s.r.o.
21.07.2015 19.08.2015 2015-00624.
pdf (297098)
CITYFOOD, s.r.o.
19.07.2015 19.08.2015 2015-00625.
pdf (371872)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
20.07.2015 21.08.2015 2015-00626.
pdf (437293)
Peter Purgat
13.08.2015 21.08.2015
 
2015-FO2015017.
pdf (256335)
Mesto Skalica
13.08.2015 21.08.2015 2015-FO2015018.
pdf (248152)
Mesto Skalica
05.08.2015 21.08.2015 2015-00627.
pdf (470007)
ZSE Energia,a.s.
06.08.2015 21.08.2015 2015-00628
.pdf (786632)
SPP,a.s.
05.08.2015 21.08.2015 2015-00629.
pdf (333320)
CWS-boco Slovensko, s.r.o.
03.08.2015 21.08.2015 2015-00630.
pdf (255473)
FINEST Slovakia spol. s.r.o.
31.07.2015 21.08.2015 2015-00631.
pdf (313856)
Ľudovít Bureš - ABVO
31.07.2015 21.08.2015 2015-00632.
pdf (295645)
VEPOS SKALICA,s.r.o.
06.08.2015 21.08.2015 2015-00633.
pdf (354216)
DOMOSS TECHNIKA,a.s.
29.07.2015
21.08.2015
2015-00634.
pdf (545126)
Ján Mikulka - SHR
21.07.2015 26.08.2015 2015-00635.
pdf (322074)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
23.07.2015 26.08.2015 2015-00636.
pdf (359530)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
23.07.2015 26.08.2015 2015-00637.
pdf (576059)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
22.07.2015 26.08.2015 2015-00638.
pdf (272055)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
21.07.2015 26.08.2015 2015-00639.
pdf (348390)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
30.07.2015 26.08.2015 2015-00640.
pdf (299616)
KOHI-MARKET SK, s.r.o.
02.08.2015 26.08.2015 2015-00641.
pdf (248139)
Slovak Telekom, a.s.
30.07.2015 26.08.2015 2015-00642.
pdf (288599)
EURO MEDIUS,s.r.o.
12.08.2015 26.08.2015 2015-00643.
pdf (270264)
NAY,a.s.
07.08.2015 02.09.2015 2015-00644.
pdf (330109)
Mäsovýroba Kopčany, s.r.o.
17.08.2015 02.09.2015 2015-00645.
pdf (891603)
Ing.arch. Mária Zwanzigerová,CSc.
MD SLUŹBA ARCHITEKTA
11.08.2015 02.09.2015 2015-00646
.pdf (401287)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
07.08.2015 02.09.2015 2015-00647.
pdf (409362)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
08.08.2015 02.09.2015 2015-00648.
pdf (563921)
Slovak Telekom, a.s.
11.08.2015 02.09.2015 2015-00649.
pdf (301697)
WITTO,s.r.o.
08.08.2015 02.09.2015 2015-00650.
pdf (723326)
Slovak Telekom, a.s.
28.07.2015 02.09.2015 2015-00651.
pdf (328997)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
28.07.2015 02.09.2015
 
2015-00652.
pdf (361170)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
31.07.2015 02.09.2015 2015-00653.
pdf (434985)
Mäsovýroba Kopčany, s.r.o.
27.078.2015 02.09.2015 2015-00654.
pdf (316232)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
28.07.2015 02.09.2015 2015-00655.
pdf (267730)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
17.08.2015 07.09.2015 2015-00656.
pdf (279857)
APOS BRNO,s.r.o.
30.07.2015 07.09.2015 2015-00657.
pdf (325000)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
28.07.2015 07.09.2015 2015-00658.
pdf (272639)
DEMIFOOD spol. s.r.o.
05.08.2015 07.09.2015 2015-00659.
pdf (254956)
RM Gastro - JAZ s.r.o.
31.07.2015 10.09.2015 2015-00660.
pdf (169318)
Peter Purgat
28.08.2015 10.09.2015 2015-00661.
pdf (232435)
Atlantis Systems, s.r.o.
30.07.2015 10.09.2015 2015-00662.
pdf (498115)
Drogéria u Kovára, s.r.o.
21.08.2015 10.09.2015
 
2015-00663.
pdf (240953)
L A R K, s.r.o.
17.08.2015 10.09.2015 2015-00664.
pdf (399441)
Bidvest Slovakia, s.r.o.
01.08.2015 10.09.2015
 
2015-00665.
pdf (508994)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ
31.07.2015 10.09.2015 2015-00666.
pdf (350578)
Ľubica Križanová
Veľkoobchod OZ