Rok 2011

Dátum vystavenia 

Dátum zverejnenia

Názov/Číslo zmluvy

Obstarávateľ

Dodávateľ

Predmet

21.12.2011

23.12.2011

2011-006

ZPS SI

Mesto Skalica

zabezpečenie stravovania

11.11.2011

16.11.2011

2011-005

ZPS SI

Tuv sud Slovakia

certifikačný audit

21.09.2011

15.10.2011

2011-004

ZPS SI

Senická mliekáreň

potraviny

25.07.2011

30.07.2011

2011/003

ZPS SI

RúVZ

zabezpečenie odb služieb

21.02.2011

21.02.2011

2011/002

ZPS SI

Tabita s.r.o.

STN EN ISO

19.01.2011

07.02.2011

2011/001

ZPS SI

CORA GEO

ISS