Rok 2012

Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Obstarávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy
09.01.2012 10.01.2012 2012-001 Dodatok č.12012 k zmluve č. 2011SA254.pdf (1210176) ZPSSI PROMYS soft programové vybavenie
06.02.2012 05.03.2012 2012-002 Dodatok k zmluve č.N9475.pdf (295474) ZPSSI OTIS servis a revízie výťahov
08.03.2012 09.03.2012 2012-003 Oznámenie k zmluve.pdf (354182) ZPSSI Syráreň HAVRAN a.s. potraviny
13.03.2012 16.03.2012 2012-004 Kúpna zmluva.pdf (366244) ZPSSI Dujsík  T. potraviny
10.04.2012 12.04.2012 2012-005 Kúpna zmluva.pdf (362495) ZPSSI Pukančíková S. potraviny
03.05.2012 03.05.2012 2012-006 Kúpna zmluva.pdf (1743376) ZPSSI Mäso-Potraviny Lašák, s.r.o. potraviny
04.05.2012 04.05.2012 2012-007 Kúpna zmluva.pdf (2031435) ZPSSI Peter Purgat potraviny
14.05.2012 14.05.2012 2012-008 Kúpna zmluva.pdf (1568275) ZPSSI DEMIFOOD spol.s.r.o. potraviny
22.05.2012 22.05.2012 2012-009 Dodatok k zmluve o zabezpečení stravovania.pdf (395729) ZPSSI MESTO SKALICA zabezpečenie stravovania
24.05.2012 24.05.2012 2012-010 Kúpna zmluva.pdf (1695470) ZPSSI NOWACO SLOVAKIA s.r.o. potraviny
04.06.2012 04.06.2012 2012-011 Kúpna zmluva.pdf (2766389) ZPSSI MABONEX Slovakia,spol.s.r.o. potraviny
04.06.2012 04.06.2012 2012-012 Kúpna zmluva č.8.pdf (1,6 MB) ZPSSI Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ potraviny
12.06.2012 12.06.2012 2012-013 Dohoda o zabezpečení odborných služieb.pdf (1565098) ZPSSI Regionálny úrad verejného zdravotníctva zabezpečenie odbor. zdrav. služieb
16.07.2012 16.07.2012 2012-014 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť.pdf (4315850) ZPSSI ÚPSVaR o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť
25.07.2012 03.08.2012 2012-015 Kúpna zmluva.pdf (339802) ZPSSI Zuzana Tokošová potraviny
02.08.2012 03.08.2012 2012-016 Kúpna zmluva.pdf (324030) ZPSSI Zuzana Tokošová potraviny
10.08.2012 10.08.2012 2012-017 Kúpna zmluva.pdf (377725) ZPSSI Zuzana Tokošová potraviny
20.08.2012 20.08.2012 2012-018 Kúpna zmluva.pdf (387354) ZPSSI Zuzana Tokošová potraviny
06.09.2012 06.09.2012 2012-0019 Kúpna zmluva.pdf (388404) ZPSSI Zuzana Tokošová potraviny
12.10.2012 12.10.2012 2012-020 Abonentná zmluva.pdf (1631949) ZPSSI CWS-boco Slovensko,s.r.o. osviežovače  vzduchu
28.11.2012 28.11.2012 2012-021 Servisná zmluva Zmluvao ročnej podpore a službách spojených s údržbou ISS.pdf (7856081) ZPSSI CORA GEO, s.r.o. ročná podpora a služby v ISS
22.112012 28.11.2012 2012-022 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť.pdf (4199041) ZPSSI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť DČ
13.12.2012 13.122012 2012-023 Zmluva o dodávke plynu.pdf (6180017) ZPSSI Slovenský plynárenský priemysel, a.s. zemný plyn
13.12.2012 13.122012 2012-023 Zmluva o dáávke plynu II. časť.pdf (5287962) ZPSSI Slovenský plynárenský priemysel, a.s. zemný plyn