Rok 2013

Dátum vystavenia 

Dátum zverejnenia

Názov/Číslo zmluvy

Obstarávateľ

Dodávateľ

Predmet

19.11.2013

19.11.2013

2013-014
Zmluva o poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby.pdf (4686214)

ZPS

Blue coputers s.r.o.

Zmluva o prístupe do siete Internet č. 529/2013

19.11.2013

19.11.2013

2013-015
Zmluva o dodávke plynu.pdf (7148161)

ZPS

SPP, a.s.

zemný plyn

19.11.2013

19.11.2013

2013-016
Zmluva o dodávke plynu - časť II..pdf (6070265)

ZPS

SPP, a.s.

zemný plyn

14.10.2013

14.10.2013

2013-013

Dohoda na vykonanie aktivačnej činnosti.pdf (4997445)

ZPS

ÚPSVaR Senica

aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej činnosti

25.09.2013

25.09.2013

2013-012
Poistná zmluva.pdf (2347159)

ZPS

GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŃA, a.s.

poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

24.09.2013

24.09.2013

2013-011
Zmluva o výpožičke .pdf (1330389)

JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov

ZPS

majetok podľa priloženého zoznamu

30.07.2013

30.07.2013

2013-010 Kúpna zmluva.pdf (319822)

ZPS

Zuzana Tokošová

potraviny

18.07.2013

18.07.2013

2013-008 Kúpna zmluva.pdf (476074)

ZPS

Zuzana Tokošová

potraviny

12.07.2013

12.07.2013

2013-007 Kúpna zmluvaq.pdf (376416)

ZPS

Zuzana Tokošová

potraviny

28.06.2013

30.07.2013

2013-009
Zmluva o zabezpečení stravovania.pdf (1034784)

ZPS

Mesto Skalica

stravovanie

24.04.2013

24.04.2013

2013-006 Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia.pdf (1419268)

ZPS

Západoslovenská distribučná, a.s.

pripojenie odberného elektrického zariadenia

21.03.2013

21.03.2013

2013-004 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť....pdf (4201249)

ZPS

ÚPSVaR

aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby

01.03.2013

01.03.2013

2013-003 Dodatok Ponuka E.Výhoda k Zmluve o združenej dodávke elektriny.pdf (1275177)

ZPS

ZSE Energia, a.s.

Dodatok Ponuka E.Výhoda

01.03.2013

08.04.2013

2013-005 Dodatok č. 12013 k zmluve o dádávke plynu.pdf (1991724)

ZPS

SPP,a.s.

dodávka plynu

10.01.2013

10.01.2013

2013-002 Zmluva o dielo č. N5880 na servis zdvíhacích zariadení.pdf (2897556)

ZPS

OTIS Výťahy s.r.o.

servis zdvíhacích zariadení

21.12.2012

02.01.2013

2013-001
Dodatok č. 82012 Zmluvy o o nájme nebytových priestorov.pdf (442846)

ZPS

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha

nájom priestorov