Rok 2015

Dátum
vystavenia
Dátum
zverejnenia
Číslo
zmluvy
Obstarávateľ Dodávateľ Predmet
zmluvy
27.01.2015 27.01.2015 2015-001
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.pdf (2179454)

ZpS Skalica
Slovak Telekom, a.s. zmena pôvodného programu služieb
02.02.2015 02.02.2015 2015-002
Zmluva o dielo ABC servis, družstvo.pdf (616534)
ZpS Skalica ABC servis, družstvo zabudovanie plastových výrobkov
14.04.2015 14.04.2015 2015-003
Dodatok Ponuka E.Benefit k Zmluve o združenej dodávke elektriny.pdf (1563244)
ZpS Skalica ZSE Energia,a.s. elektrická energia
24.04.2015 24.04.2015 2015-004
Abonentná zmluva Dodatok k zmluve z 12.10.2012.pdf (494804)
ZpS Skalica CWS-boco Slovensko,s.r.o. nájom-
osviežovače
12.05.2015 12.05.2015 2015-005
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Dodatok.pdf (1708191)
ZpS Skalica Slovak Telekom,a.s. mobilné služby
14.05.2015 14.05.2015 2015-006
Zmluva o inzercii č.411150125.pdf (398078)
ZpS Skalica region PRESS, s.r.o. inzercia
26.05.2015 26.05.2015 2015-007
Kúpna zmluva č. 2-2015.pdf (1095981)
ZpS Skalica Peter Purgat potraviny
27.05.2015 27.05.2015 2015-008
Kúpna zmluva č. 1-2015.pdf (1455809)
ZpS Skalica Mäsovýroba Kopčany, s.r.o. potraviny
27.05.2015 27.05.2015 2015-009
Kúpna zmluva č.3-2015.pdf (1298701)
ZpS Skalica Bidvest Slovakia, s.r.o. potraviny
29.05.2015 29.05.2015 2015-010
Kúpna zmluva č. 4-2015.pdf (1454755)
ZpS Skalica Ľubica Križanová Veľkoobcho  OZ potraviny
29.05.2015 29.05.2015 2015-011
Kúpna zmluva č.17.pdf (1400393)
ZpS Skalica Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. potraviny
03.06.2015 03.06.2015 2015-012
Príkazná zmluva č. 1-2015(§724 anasl.OZ).pdf (553437)
ZpS Skalica PhDr.Eva Halušková,PhD. supervízia
15.07.2015 15.07.2015 2015-013
Zmluva o výpožičke.pdf (279793)
JESÉNIA SKALICA ZpS Skalica výpožička paplónov
23.07.2015 23.07.2015 2015-014
Zmluva o výpožičke (2).pdf (281594)
JESÉNIA SKALICA ZpS Skalica výpožička ventilátorov
20.08.2015 25.08.2015 2015-015
Zmluva o dodávke plynu na rok 2016,1 časť.pdf (4025702)
ZpS Skalica SPP, a.s. zemný plyn
15.08.2015 15.08.2015 2015-016
Zmluva o výpožičke .pdf (274304)
JESÉNIA SKALICA ZpS Skalica podušky
15.08.2015 15.08.2015 2015-017
Zmluva o výpožičke .pdf (275759)
JESÉNIA SKALICA ZpS Skalica sklokeramický sporák MORA
20.08.2015 25.08.2015 2015-018
Zmluva o dodávke plynu r. 2016, 2 časť.pdf (3866912)
ZpS Skalica SPP, a.s. zemný plyn
02.09.2015 02.09.2015 2015-019
Zmluva SZ18082015023JŠ o vykonaní pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok a mimozáručného servisu..pdf (2768174)
ZpS Skalica STALEZA GROUP SERVICES, s.r.o. odborné prehliadky,skúšky a mimozáručný servis
09.09.2015 09.09.2015 2015-020
Licenčná zmluva IreSoft.pdf (2803066)
ZpS Skalica IReSoft, s.r.o. softwarový IS Cygnus
16.09.2015 16.09.2015 2015-021
Zmluva o výpožičke .pdf (277315)
JESÉNIA SKALICA ZpS Skalica botníky
05.10.2015 05.10.2015 2015-022
Rámcová dohoda(zmluva).pdf (1662622)
ZpS Skalica DEMIFOOD spol. s.r.o. potraviny- mliečne výrobky
05.10.2015 05.10.2015 2015-023
Rámcová zmluva DEMIFOOD potraviny.pdf (3245710)
ZpS Skalica DEMIFOOD spol. s.r.o. potraviny
06.10.2015 06.10.2015 2015-024
Zmluva o poslytovaní služieb "Zber a likvidácia vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3"
.pdf (1012111)
ZpS Skalica SE-PRA EKO zber a likvidácia vedľajších živočíšnych produktov
14.10.2015 14.10.2015 2015-025
Príkazná zmluva č. 2/2015.pdf (478645)
ZpS Skalica Katarína Zemková vykonanie vyradenia registratúrnych záznamov
z archívu
15.10.2015 15.10.2015 2015-026
Zmluva o inzercii
č . 411150204.pdf (397623)
ZpS Skalica region PRESS, s.r.o. inzercia
28.10.2015 28.10.2015 2015-027
Poistná zmluva č. 71817472- UNION.pdf (2836452)
ZpS Skalica UNION poisťovňa a.s. poistné mot. vozidla RENAULT
28.10.2015 28.10.2015 2015-028
Poistná zmluva č. 71817473- UNION.pdf (2934796)
ZpS Skalica UNION poisťovňa a.s. poistné mot. vozidla
ŠKODA Felicia
28.10.2015 28.10.2015 2015-029
Poistná zmluva č. 71817474 - UNION.pdf (2822630)
ZpS Skalica UNION poisťovňa a.s. poistné mot. vozík PONGRATZ
28.10.2015 28.10.2015 2015-030
Poistná zmluva č. 71817475 - UNION.pdf (2837971)
ZpS Skalica UNION poisťovňa a.s. poistné mot. vozík
SPORT JACHT
11.11.2015 11.11.2015 2015-031
Dohoda č. 150750J36 o poskytnutí príspevku.pdf (2856152)
ZpS Skalica ÚPSVaR Senica príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti
13.11.2015 13.11.2015 2015-032
Dohoda č.150750J39 o poskytnutí príspevku.pdf (2717477)
ZpS Skalica ÚPSVaR Senica príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti
18.11.2015 18.11.2015 2015-033
Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOXX Plus č.15cpK884006.pdf (833929)
ZpS Skalica DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. benefitné poukážky
21.12.2015 30.12.2015 2015-034
Zmluva o zabezpečení stravovania r.2016.pdf (787137)
ZpS Skalica Mesto Skalica príspevok
na stravovanie