Smernica o uvoľňovaní opatrení v súvislosti s COVID-19